Đăng nhập Facebook
*
Google
**

giờ đồng hồ Anh 10 new Tập 1 Unit 1: Family Life Unit 2: Your body toàn thân And You Unit 3: Music Unit 4: For A Better Community Unit 5: Inventions tiếng Anh 10 bắt đầu Tập 2 Unit 6: Gender Equality Unit 7: Cultural Diversity Unit 8: New Ways lớn Learn Unit 9: Preserving The Environment Unit 10: Ecotourism Đề thi tiếng Anh 10 mới Đề thi giờ Anh 10 bắt đầu Học kì 1 tất cả đáp án Đề thi tiếng Anh 10 new Học kì 2 gồm đáp án
trang chủ Lớp 10 giờ đồng hồ Anh (mới) đứng đầu 5 Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 thí điểm Học kì 2 tất cả đáp án
Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 10 thử nghiệm Học kì 2 tất cả đáp án (Đề 4)

5933 lượt thi

15 câu hỏi

15 phút


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút lần 2 môn tiếng anh lớp 10


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

In some Asian countries, the groom and bride ____ their wedding rings in front of the altar.


In Scotland, the bride’s mother may invite the wedding guests to lớn her house lớn ____ off all the wedding gifts.


Đáp án: A

Dịch: Ở Scotland, mẹ của cô dâu có thể mời phần đa vị khách dự đám hỏi đến nhà để khoe toàn bộ những món xoàn cưới.


Đáp án: D

Giải thích: Play an important role/ part (đóng vai trò/ phần quan lại trọng)

Dịch: Sự mê tín dị đoan đóng một trong những phần quan trọng vào cuộc sống của tương đối nhiều người sống Việt Nam.


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

These days, in India, there are ____ married couples who live on their own than before.


Đáp án: A

Giải thích: Câu so sánh hơn cùng với danh từ phải dùng “more”

Dịch: Ngày nay, ngơi nghỉ Ấn Độ, có không ít cặp vợ ck sống riêng hơn trước.


In some countries in the Middle East, people stand ____ khổng lồ each other than those in North America in a conversation.


Đáp án: C

Dịch: Ở một số nước nhà ở Trung Đông, mọi fan đứng sát nhau hơn những non sông ở Bắc Mỹ trong một cuộc trò chuyện.


Đáp án: A

Giải thích: Câu đối chiếu kém với tính từ nên dùng “less”

Dịch: Lễ cưới bây chừ ít phức tạp hơn đối với trước đây.


In some Asian families, parents tend to have far ____ control over their children than those in some American families.

Xem thêm: Limitation Là Gì - Nghĩa Của Từ Limitation


Đáp án: C

Giải thích: Câu đối chiếu hơn cùng với danh từ bắt buộc dùng “more”

Dịch: Ở một số mái ấm gia đình châu Á, cha mẹ có xu hướng kiểm soát và điều hành con cái nhiều hơn so với 1 số gia đình Mỹ.


bài thi tương quan

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 10 thử nghiệm Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

15 câu hỏi

15 phút

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 10 thử nghiệm Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

15 câu hỏi

15 phút

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 thử nghiệm Học kì 2 tất cả đáp án (Đề 3)

9 câu hỏi

15 phút

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 thử nghiệm Học kì 2 bao gồm đáp án (Đề 5)

15 câu hỏi

15 phút

rất có thể bạn đon đả

những bài thi hot trong chương


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam