Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề số 1Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề số 2

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2022 sách Cánh Diều là tài liệu được biên soạn bao gồm 5 đề thi nhỏ giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 2 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2


Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại


Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề số 1

I. Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số “Ba trăm linh bảy” được viết là:

A. 73

B. 37

C. 307

D. 370

Câu 2: Trong các số 163, 591, 692, 917 số lớn nhất là:

A. 591

B. 163

C. 917

D. 692

Câu 3: Kết quả của phép tính 16 : 2 là:

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 4: Kết quả của phép tính 25 dm : 5 là:

A. 5

B. 5 kg

C. 5 dm

D. 5 cm

Câu 5: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 15 giờ 30 phút

B. 15 giờ 4 phút

C. 16 giờ 15 phút

D. 16 giờ 3 phút

Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu khối cầu?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

II. Phần 2: Tự luận (4 điểm)


Câu 7: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân và tính:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 2 + 2 + 2

c) 5 + 5 + 5

d) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

Câu 8:

a) Viết số liền trước của các số: 583, 194

b) Sắp xếp các số 729, 103, 683, 222 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 9: Xem tờ lịch tháng 2 và trả lời câu hỏi:

a) Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

b) Trong tháng 2 có bao nhiêu ngày thứ ba, đó là những ngày nào?

Câu 10: Hoa xếp gọn số quyển vở vừa mua vào 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển vở. Hỏi Hoa đã mua tất cả bao nhiêu quyển vở?

Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề số 2

I. Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 2 trăm, 5 chục và 7 đơn vị được viết là:

A. 257

B. 275

C. 725

D. 527

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 167 > … là:

A. 452

B. 165

C. 243

D. 169

Câu 3: Thương của phép chia có số bị chia bằng 14 và số chia bằng 2 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4: Kết quả của phép tính 2 kg x 6 là:

A. 6 kg

B. 8 kg

C. 10 kg

D. 12 kg

Câu 5: Nối mỗi đồng hồ vào số giờ thích hợp:

Câu 6: Viết tên các khối hình dưới đây:


II. Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Tính nhẩm:

2 x 3

5 x 6

20 : 5

18 : 2

40 : 5

2 x 7

Câu 8:

a) Nêu thừa số, tích trong phép nhân 2 x 5 = 10.

b) Nếu số bị chia, số chia, thương trong phép chia 45 : 5 = 9.

Xem thêm: Lem On Twitter: "What Is Chả Lụa Tiếng Anh Là Gì ? Meaning Of Word Chả Lụa

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số

Trăm

Chục

Đơn vị

378

3

7

8

590

104

818

Câu 10: Lan chia đều 20 cái bánh vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh?

Đề xem trọn bộ đáp án 5 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2, mời tải tài liệu về!

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021

---------------

Ngoài Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 của bộ sách Cánh Diều trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Toán để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.