Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 gồm đáp án (20 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đó là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 tất cả đáp án (20 đề). Hy vọng với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1

Mục lục Đề thi học kì 2 môn Toán 1 năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bao gồm 5 đơn vị chức năng và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: ví như ngày 7 tháng 10 là thứ bố thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Thứ ba

B. Máy tư

C. Trang bị năm

D. Sản phẩm sáu

Câu 5: Độ lâu năm của chiếc bút chì sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp đến xếp những số 62, 5, 92, 17 theo đồ vật tự từ mập đến bé.

Câu 8: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

+ Số 23 tất cả … chục với … đối chọi vị.

+ Số … bao gồm 1 chục và 6 đối kháng vị.

+ Số … là số ngay lập tức trước của số 34.

+ Số … là số ngay tức thì sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Hùng gồm 27 viên bi. Hùng cho Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

Hình sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong những số 83, 19, 50, 3 số bé nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số không đủ vào địa điểm chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp vào nơi chấm:

*

Hôm ni là trang bị …. Ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh vết “X” vào đồ dùng cao hơn trong những hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

*

Hình trên tất cả … hình lập phương.

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) search số khủng nhất, tra cứu số bé xíu nhất?

b) sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính phù hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa bao gồm 15 bé tem. Các bạn Hùng có 20 con tem. Hỏi cặp đôi có toàn bộ bao nhiêu con tem?

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số ngay thức thì sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

*

A. đồ vật tư, ngày 12

B. Trang bị hai, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Vật dụng hai, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết , = vào nơi chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số tương thích vào nơi chấm:

*

Bút dạ gồm độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa bao gồm 10 quả táo. Chúng ta Hà bao gồm 15 trái táo. Hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu quả táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số bự nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S): Số tức thời sau của 23 là 24 .... Số ngay tức khắc sau của 84 là 83 .... Số tức tốc sau của 79 là 70 .... Số tức khắc sau của 98 là 99 .... Số liền sau của 99 là 100.... Bài 4. An bao gồm 19 quả táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số phù hợp vào nơi chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. bên Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. mỗi hình vẽ dưới đây có từng nào đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số tương thích vào nơi chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: tư mươi ba: bố mươi hai: Chín mươi bảy: hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - đôi mươi 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vết >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + đôi mươi + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + đôi mươi + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, bà mẹ đã cung cấp 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có 1 chục chiếc kẹo. Bà nội cho thêm 3 cái nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo? Bài 7. Tìm số bao gồm hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi bốn : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ bé nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính thích hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em có 24 học sinh nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi tua dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – 20 = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số tất cả hai chữ số khác nhau.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số từ 89 cho 100 : b) Viết số vào vị trí chấm: Số ngay tắp lự trước của 99 là …… ; 70 có …… chục và … đơn vị chức năng Số tức thời sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục cùng … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên tất cả : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn bên em tất cả 26 cây cam cùng cây bưởi, trong các số ấy có 15 cây cam. Hỏi vào vườn nhà em tất cả bao nhiêu cây bưởi? bài bác 6. Viết những số có hai chữ số nhưng chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai có 25 chiếc kẹo, chị bỏ thêm Mai 14 mẫu nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu dòng kẹo?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 5)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:a) Số nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay tức thì trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay tắp lự sau của số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + trăng tròn – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 centimet + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam có 36 viên bi có bi xanh và bi đỏ, trong các số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , siêu thị đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi siêu thị còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách có 65 trang, Lan vẫn đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn bắt buộc đọc từng nào trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số khác biệt ?Bài 8. Viết số tương thích vào khu vực chấm: Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 5)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ dại nhất trong dãy số trên là số nào ? b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số làm sao ? c) chuẩn bị xếp các số theo sản phẩm công nghệ tự tăng vọt ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = …………90 – 80 = ………… b) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy chú ý vào các tờ lịch với điền vào khu vực trống :

*
a) Nếu lúc này là thứ tư thì: Ngày ngày qua là sản phẩm ……….. Ngày mai là máy ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là trang bị ……………………………………………………………………….. Ngày cơ là thiết bị ……………………………………………………………………….. B) sản phẩm công nghệ năm , ngày ..............., tháng ............. đồ vật .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan đang ở quê toàn bộ mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên tất cả : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . phái mạnh có một vài bi là số lớn nhất có nhì chữ số tương đương nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân nhà Lan có một trong những gà và một trong những chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân gồm mấy nhỏ gà, mấy nhỏ chó?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40 b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền lốt >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. kiếm tìm số bao gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay thức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng lập tức trước số 1.Bài 5. đơn vị Mai gồm 30 mẫu bút, chị em mua thêm một chục cái nữa. Hỏi đơn vị Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc bút?Bài 6. nhị hộp bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp trang bị hai tất cả bao nhiêu cái cây viết chì?Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng tất cả chứa cả tứ số trên.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm : a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) các số gồm 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số lập tức trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục với …………đơn vị Số ngay tức thì sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục với …………đơn vị e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây khá dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu dòng nhãn vở?Bài 6. trong dịp thi đua vừa mới rồi bạn nam giành được số điểm 10 đúng bởi số nhỏ nhất có hai chữ số giống như nhau cộng với 9. Các bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ dưới đây, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

*
Bài 8. đồ vật năm của 1 tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi máy sau của tuần ngay tức khắc sau là ngày nào trong tháng?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số tương đương nhau. B) Số lớn nhất, bé nhỏ nhất tất cả 2 chữ số kiểu như nhau là số nào? c) Số khủng nhất, bé xíu nhất tất cả hai chữ số khác biệt là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) chuẩn bị xếp các số bên trên theo máy tự tăng dần. B) sắp đến xếp những số bên trên theo thiết bị tự sút dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào khu vực chấm: - Số ngay lập tức trước số 24 là: …… - Số tròn chục tức thời sau số 28 là: ………- Số ngay tắp lự sau số 88 là: ……... - Số tròn chục tức tốc trước số 33 là: …….Bài 4. Cho tía số 7; 3 và 10. Hãy sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – 20 = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?Bài 7. Tìm một số biết rằng đem số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được công dụng là 11?Bài 8. mẫu vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền lốt >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 centimet + 32 cm = ...........40 centimet + 50 cm = ...........80 centimet - 50 centimet = ................ 62 centimet - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) thời điểm 7 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Thời gian 11 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Dịp 12 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số .....Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thiết bị tự: a) Từ bự đến bé: b) Từ nhỏ nhắn đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A tất cả 24 học sinh. Lớp 1B bao gồm 21 học tập sinh. Hỏi cả hai lớp bao gồm bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải bài toán theo nắm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình tròn trụ ko tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số tương thích vào vị trí chấm.

Xem thêm: Đường Kính Danh Nghĩa Là Gì ? Thực Tế & Ứng Dụng Đường Kính Danh Định Là Gì

*
Hình dưới đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp nhì số làm thế nào cho khi cùng hai số kia thì có hiệu quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về