Bộ 3 đề kiểm tra unique môn tiếng Anh lớp 2 cuối học tập kì 1 gồm đáp án tiếp sau đây nằm trong cỗ đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2020 vị Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 1 lớp 2 gồm nhiều dạng bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh khác nhau với hình ảnh minh họa dễ dàng nắm bắt giúp học viên lớp 2 luyện thi hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh


3 Đề thi tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 tất cả đáp án

bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách i-Learn Smart Start bao gồm đáp án Đề chất vấn tiếng Anh lớp 2 học kì 1 gồm đáp án - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 2 gồm đáp án - Đề số 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 1 lớp 2 bao gồm đáp án - Đề số 3

Bộ đề thi giờ Anh lớp 2 học kì 1 sách i-Learn Smart Start bao gồm đáp án

Đề soát sổ tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 gồm đáp án - Đề số 1

I. Write a or an

1. _____ orange

2. ______apple

3. ______ mango

4. ______ banana

5. ______ book

II. Match the questions with the responses.

1. What’s this?

A. Yes, it is. It is a pink bag.

2. Is it a pen?

B. She is from Viet Nam.

3. Where is she from?

C. No, it isn’t. It is a pencil.

4. Where is the balloon?

D. It is a ball.

5. Is it a bag?

E. It’s on the table.

III. Complete the sentence

IV. Rearrange the words to make a sentence.

Example: a/ this/ What/ is/? What is this?

A/ pen /is/ This. This is a pen.

b/ is/ that/ What/? ………………………………………….

is/ that/ a/ ruler/. …………………………………………

c/ it/ Is/ pencil case/ a/? ……………………………………….

Yes/ is/ it. à…………………………………………………….

d/ book/ Is/ it/ a? ………………………………………………

isn’t/ No/ it. à……………………………………………….

e/ Is/ this/ rubber/ a?……………………………………………….

No/ isn’t/ it. ……………………………………………….

f/ this/ Is/ an/ umbrella? ……………………………………………….

is/ it/ Yes. ……………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Write a or an

1. __an___ orange

2. ____an__ apple

3. ____a__ mango

4. ____a__ banana

5. ___a___ book

II. Match the questions with the responses.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - E; 5 - A;

III. Complete the sentence

b - Yes, it is.

c - Yes, it is.

d - Is it a notebook?

IV. Rearrange the words to lớn make a sentence.

b - What is that?

That is a ruler.

c - Is it a pencil case?

Yes, it is.

d - Is it a book?

No, it isn’t.

e - Is this a rubber?

No, it isn’t.

f - Is this an umbrella?

Yes, it is.

Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 2 tất cả đáp án - Đề số 2

Bài 1. Nối

Bài 2. Điền từ đam mê hợp

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào địa điểm trống sau:

Bài 4: quan sát tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

Bài 5: lựa chọn từ tất cả cách vạc âm khác:

1. Rain train star snail
2. Ball park hall small
3. Swim skip ski skate
4. Train tall ball hall
5. Chips climb chicken chocolate

ĐÁP ÁN

Bài 1. Nối

Bài 2. Điền từ yêu thích hợp

1 - teeth

2 - train

3 - swan

4 - crown

Bài 3: Điền chữ cái không đủ vào vị trí trống sau

1 - flower

2 - house

3 - tractor

4 - sing

5 - grapes

Bài 4: nhìn tranh viết thành câu trả chỉnh:

1 - I like chocolate.

2 - This is my father.

3 - My mother is a good cook.

4 - I can see a star.

Bài 5: lựa chọn từ có cách vạc âm khác:

1 - star

2 - park

3 - swim

4 - train

5 - climb

Đề thi tiếng Anh học tập kì 1 lớp 2 gồm đáp án - Đề số 3

I. Điền những cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng cùng với tranh.

II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ)

III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

1. Chips Chicken Rain
2. Mother dress father
3. Ball bread chocolate
4. Grapes sing read

IV. Đọc và ngừng các câu sau, nhờ vào tranh gợi ý. (1đ)

ĐÁP ÁN

I. Điền những cặp vần âm sau vào đúng vị trí và để được từ đúng với tranh.

1 - sing; 2 - chips; 3 - grapes; 4 - clean

II. Nối từ bỏ với tranh tương ứng. (3đ)

III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

1 - rain; 2 - dress; 3 - ball; 4 - grapes

IV. Đọc và chấm dứt các câu sau, nhờ vào tranh gợi ý. (1đ)

1 - I like chicken

2 - She has a new dress.

Xem thêm: This Too Shall Pass Nghĩa Là Gì, Xăm Chữ Gì Vừa Đẹp Vừa Ý Nghĩa

Trên đó là Bộ đề kiểm tra học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 2 kèm đáp án. Mời chúng ta đọc xem thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ Anh lớp 2 khác biệt như Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học tập kì 1 lớp 2, Đề thi học tập kì 2 lớp 2, bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên search Đáp Án.