Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống (Kèm đáp án) năm học 2021-2022, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả lời giải để học viên ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất mang đến kì thi cuối kì I. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 1 học kỳ 1


1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối tri thức

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 1 CUỐI KỲ I NĂM HỌC ………

(Thực hiện tại theo thông tứ 27)

Số câu số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

sỐ HỌC

Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số cho 10; phân biệt được công dụng cuối thuộc của phép đếm là số chỉ số lượng các bộ phận của tập hợp không thực sự 10; tiến hành cộng, trừ trong phạm vi 10.

Số câu

2

1

3

2

1

2

6

5

Câu số

1,2

1

3,5, 6

3,4

4

2,5

Số điểm

1

2

1,5

2

0.5

2

3

6

Hình hỌc:Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật.

Số câu

1

1

2

Câu số

7. (a)

7.

(b)

Số điểm

0,5

0,5

1

TỔNG

Số câu

3

1

4

2

1

2

8

5

Số điểm

1,5

2

2

2

0,5

2

4

6


2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách liên kết tri thức

UBND HUYỆN …….

Trường TH ………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I- NĂM HỌC ………

Môn : TOÁN - Lớp 1

(Đề thi gồm gồm 2 trang)

Thời gian làm bài: 40 phút( ko kể thời hạn giao đề)

Ngày 07 tháng 01 năm 2021

Họ và tên học sinh:....................................................Lớp : ……………Số phách……

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm

Giám khảo

(Kí cùng ghi rõ chúng ta tên)

Số phách

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1:(0,5 điểm) Số bé bỏng nhất trong số số 6, 9, 5, 8 là:

A. 6

B. 9

C. 5

D.8

Câu 2: (0,5 điểm) trong những số 9, 2, 8, 3 số lớn hơn 8 là:

A. 9

B. 2

C. 8

D.3

Câu 3: (0,5 điểm) So sánh?


A. Bằng

B. Các hơn

C. ít hơn

Câu 4: (0,5 điểm)Các số 9, 0, 7, 4 được sắp xếp theo máy tự tự lớn cho

A. 9,0, 4,7

B .0, 4, 7, 9

C. 9, 7, 4, 0

Câu 5:(0,5 điểm ) hiệu quả phép tính 8 - 5 =

A. 3

B. 5

C. 8

Câu 6:(0,5 điểm ) kết quả dãy tính 9 – 5 + 3 =

A. 4

B. 7

C. 4

Câu 7: (0,5 điểm)

a. Hình như thế nào là khối lập phương?

b. Kiếm tìm hình thích hợp điền vào dấu?


TỰ LUẬN : ( 6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính

5 + 2 = .......

6 + 4 = .......

5 + 5 = .......

7 + 0 + 2 = ......

6 - 2 = .......

10 - 4 = .......

7 - 7 = .......

10 - 7 - 3 = ......

Xem thêm: Viết Chương Trình Quản Lý Sinh Viên Bằng Struct, Bài Tập Quản Lý Sinh Viên Trong C/C++

Câu 2: (1điểm) Số?

8 + = = 8

9 - = 0

+ 4 6

Câu 3: (1 điểm) , = ?

3 + 6

7

10 - 3

8 + 2

6 - 5

3

5 + 3

9 - 1

Câu 4: (1điểm) Điền số sẽ được phép tính đam mê hợp

Câu 5: (1 điểm) Số?

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối tri thức

I. TRẮC NGHIỆM: (4 Điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) C

Câu 2: (0,5 điểm) A

Câu 3: (0,5 điểm) B

Câu 4: (0,5 điểm) C

Câu 5:(0,5 điểm ) A

Câu 6: (0,5 điểm ) B

Câu 7: (1điểm)

a. C

b. B

II. TỰ LUẬN : ( 6 điểm)

Câu 1. Từng phép tính đúng được 0,25 điểm

Câu 2: từng phép tính đúng được 0,25 điểm

Câu 3: Điền đúng mỗi vết được 0,25 điểm


Câu 4: Viết đúng từng phép tính được 0,25 điểm

Câu 5: Điền từng số đúng được 0,25 điểm

Mời các bạn đọc thêm các thông tin hữu ích không giống trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.


Tham khảo thêm
Đánh giá bài bác viết
2 11.592
Chia sẻ bài bác viết
mua về
0 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*