Đề cương cứng ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022 mang tới những việc về phép cộng, phép trừ, phép nhân, giải toán bao gồm lời văn cho những em học viên lớp 2 tham khảo, tập luyện thật tốt kiến thức Toán 2 của mình.

Bạn đang xem: Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 2

Bên cạnh đó, còn có đề ôn tập thân học kì 2 môn Toán 2, có đáp án kèm theo. Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương cứng ôn tập cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây để sẵn sàng thật tốt cho kỳ thi giữa học kì 2.


Ôn tập giữa học kì 2 về phép cộng, phép trừ

Bảng cộng, bảng trừ - học viên cần học thuộc.

9 + 2 =

3 + 9 =

4 + 9 =

5 + 9 =

6 + 9 =

9 + 7 =

8 + 9 =

10 + 9 =

8 + 8 =

7 + 8 =

7 + 7 =

7 + 6 =

7 + 5 =

7 + 3 =

4 + 7 =

6 + 6 =

6 + 5 =

6 +4 =

5 + 5 =

7 + 10 =

12 – 2 =

11 – 9 =

11 – 8 =

11 – 5 =

11 – 7 =

11 – 6 =

12 – 3 =

12 – 9 =

12 – 6 =

12 – 8 =

12 – 7 =

12 – 5 =

12 – 4 =

13 – 6 =

13 – 4 =

13 – 5 =

13 – 9 =

13 – 8 =

13 – 7 =

14 – 5 =

14 – 6 =

14 – 7 =

14 – 8 =

14 – 9 =

15 – 5 =

15 – 9 =

15 – 6 =

15 – 7 =

15 – 8 =

16 -8 =

16 – 9 =

16 – 7 =

16 – 6 =

17 – 8 =

18 – 9 =


Bài 1: Đặt tính rồi tính.

23 + 19

54 + 6

69 + 25

37 + 46

91 – 22

78 – 6

55 – 13

27 - 19

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…


Bài 2: Số?

Số bị trừ5260100
Số trừ293847
Hiệu39185349

Bài 3: Nối phép tính với kết quả đúng:

Bài 4: Tính ( theo mẫu)

Mẫu: 24 + 55 – 13 = 79 – 13

= 66

76 - 55 + 33 =.............................

=.............................

12 + 15 – 13 =.............................

=.............................

92 - 28 – 45 =.............................

=.............................

40 - 12 + 57 =.............................

=.............................

32 + 7 + 61 =.............................

=.............................

82 – 16 + 9 =.............................

=.............................

24 + 51 - 43 =.............................

=.............................

Bài 5: tìm y

35 – y = 17

......................................................

......................................................

......................................................

100 – y = 53 + 7

......................................................

......................................................

......................................................

y – 34 = 19

......................................................

......................................................

......................................................

y – 27 = 37 + 12

......................................................

......................................................

......................................................

y + 57 = 90

......................................................

......................................................

......................................................

53 + y = 72

......................................................

......................................................

......................................................


Bài 6: Viết số tương thích vào vị trí chấm( theo mẫu)

Mẫu: 30 + 9 = 39

Mẫu: 45 = 40 + 5

60 + 2 =........................

78 =...........................

20 + 1 =.........................

31 =..........................

Bài 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý vấn đáp đúng.

a) Tính 3 x 6 + 19 có hiệu quả là:

A. 37 B. 36 C. 39D. 38

b) 81 + 1 B. 2C. 3D. 4

bài bác 8: Viết phép tính nhằm Tìm số?

a) Tổng của số nhỏ xíu nhất có ba chữ số với 74 là:

.............................................................................................................................

b) Tích của số lớn số 1 có một chữ số và 2 là:

.............................................................................................................................

Bài 9: Điền vết >,

52 + 39......... 90 - 4

47 – 21............ 4 x 6

25 + 25......... 40

5 x 3......... 2 x 7

2 x 3 + 9..........8 + 8

9 – 2 x 4....... 28

Câu 10. Đúng ghi Đ,sai ghi S vào ô trống.

a) 18 centimet + 41 m = 59cm ☐ c) 14giờ – 6giờ = 8giờ ☐

b) 42 dm + 18dm = 6dm ☐ d) 37l – 14 l= 24 l ☐

Câu 11. Điền số phù hợp vào chố chấm

1 dm =.......... Cm

5 dm =........... Cm

2dm 7cm =......... Cm

10 cm =........... Dm

1 ngày =......... Giờ

90 centimet =........... Dm

3 ngày =........... Giờ

65cm =.....dm.......cm

1 giờ đồng hồ =.......... Phút

Câu 12: Viết tất cả các số gồm hai chữ số làm thế nào cho số chục cùng với số hàng đơn vị chức năng bằng 5.

Ôn tập giải Toán bao gồm lời văn

Bài 1: Khối lớp hai có 63 học viên nam. Số học viên nam nhiều hơn nữa số học viên nữ 15 học tập sinh. Hỏi khối lớp hai tất cả bao nhiêu học viên nữ?

Bài 2: hàng tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày?

Bài 3: Đội Một trồng được 45 cây, đội Hai trồng nhiều hơn nữa đội Một 13 cây. Hỏi đội Hai trồng được từng nào cây?

Bài 4: Anh năm nay 18 tuổi,em yếu anh 4 tuổi. Hỏi em trong năm này bao nhiêu tuổi?


Bài 5: bé gấu khối lượng 210kg, nhỏ sư tử khối lượng hơn bé gấu 18kg. Hỏi bé sư tử nặng từng nào ki-lô-gam?

Bài 6: năm nay mẹ 32 tuổi, Bình kém chị em 25 tuổi. Hỏi năm nay Bình từng nào tuổi?

Bài 7: bà mẹ mua về 3 chục trái trứng nấu ăn hết 7 quả. Hỏi còn sót lại bao nhiêu quả trứng?

Bài 8: Lớp 2A gồm 25 học sinh gái và 27 học sinh trai. Hỏi lớp 2A bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 9: vào bến bao gồm 65 ô tô, trong những số đó có 35 xe hơi đã tách bến. Hỏi trong bến sót lại bao nhiêu ô tô?

Bài 10: Rót một vài lít dầu đựng vào 6 can, mỗi can đựng được 5 lít dầu. Hỏi gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 11: gồm 34 học sinh cần sang trọng sông, từng thuyền chở được 10 học tập sinh. Hỏi cần bao nhiêu chiếc thuyền nhằm chở được hết số học viên sang sông?

Bài 12: An bao gồm 35 viên bi, số bi của Bình thấp hơn An 7 viên bi.

a) Hỏi Bình bao gồm bao nhiêu viên bi?

b) Hỏi cả cặp đôi có từng nào viên bi?

Bài 13: Bình tất cả 78 viên kẹo, Bình mang đến Đào một vài viên kẹo, Bình còn lại 52 viên kẹo. Hỏi Bình đã cho Đào từng nào viên kẹo?

Bài 14: quang quẻ có một số viên bi, Quang mang đến Huy 19 viên bi, Quang sót lại 23 viên bi. Hỏi lúc đầu Quang tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 15: Đoạn thẳng đầu tiên dài 3dm, đoạn thẳng thứ hai lâu năm 18cm. Hỏi đoạn thẳng vật dụng nhất dài hơn nữa đoạn thẳng thứ hai từng nào xăng – ti – mét?

Bài 16: khi chơi trò chơi trên lắp thêm tính, Toàn với Hà được 93 điểm, riêng rẽ Hà được 56 điểm.

a) Hỏi Toàn được từng nào điểm?

b) Hỏi Toàn được hơn Hà mấy điểm?

Ôn tập về phép nhân

BẢNG NHÂN – học thuộc lòng ( xuôi – ngược )

3 x 8 = 8 x 3 =...............

3 x 9 = 9 x 3 =...............

3 x 5 = 5 x 3 =...............

4 x 1 = 1 x 4 =...............

2 x 3 = 3 x 2 =...............

2 x 5 = 5 x 2 =...............

2 x 6 = 6 x 2 =.............

3 x 4 = 4 x 3 =..........

4 x 7 = 7 x 4 =..........

3 x 3 =.........

4 x 10 = 10 x 4=.............

3 x 10 = 10 x 3 =...........

2 x 10 = 10 x 2 =...........

2 x 4 = 4 x 2 =...............

4 x 5 = 5 x 4 =...........

2 x 7 = 7 x 2 =...........

3 x 7 = 7 x 3 =...........

4 x 5 = 5 x 4 =...........

5 x 5 =............

4 x 4 =...............

4 x 8 = 8 x 4 =...............

4 x 9 = 9 x 4 =...............

5 x 10 = 10 x 5 =...........

2 x 9 = 9 x 2 =...............

3 x 6 = 6 x 3 =...............

2 x 8 = 8 x 2 =............

2 x 9 = 9 x 2 =..........

4 x 6 = 6 x 4 =...........

5 x 6 = 6 x 5 =.........

5 x 7 = 7 x 5 =.........

Bài 1: Viết những tổng sau bên dưới dạng tích (theo chủng loại )

Mẫu: 4 + 4 + 4 = 4 x 3 = 12

6 + 6 + 6 + 6 =........................................

5 + 5 + 5 + 5 =.........................................

12 + 12 =..............................................

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 =.............................

9 + 9 + 9 + 9 =........................................


Bài 2: Viết các tích sau bên dưới dạng tổng những số hạng đều bằng nhau rồi tính

Mẫu: 5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15

6 x 5 =......................................................

10 x 4 =..........................................

8 x 4 =......................................................

Bài 3: Tính:

2cm x 2 =.................

4kg x 3 =...................

12 lít x 2 =.....................

4dm x 9 =................

5 giờ x 4 =................

3cm x 8 =.....................

Bài 4: Tính:

2 x 5 + 9 =.............................

=.............................

4 x 9 – 19 =.............................

=.............................

4 x 6 – 16 =.............................

=.............................

5 x 8 + 39 =.............................

=.............................

3 x 7 + 18 =.............................

=.............................

9 x 5 – 17 =.............................

=.............................

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

PHÒNG GD&ĐT………

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TOÁNNăm học tập 2020 - 2021

Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3,5 điểm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. (M1- 0,5 đ) Số ngay tức thì trước của 80 là:

A. 79 B. 80C. 81D. 82

Câu 2. (M1- 0,5 đ) Số thích hợp điền vào vị trí chấm 60 centimet = …. Dm là:

A. 6 dm B. 6 C. 60D. 6 cm

Câu 3. (M3- 0,5 đ) các số 28; 37; 46; 52 được viết theo vật dụng tự từ bự đến nhỏ xíu là:

A. 46; 37; 52; 28B. 28; 37; 46; 52 C. 52; 46; 37; 28

Câu 4. (M2- 0,5 đ) Số lớn hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:

A. 73B. 77C. 75D. 76

Câu 5. (M3- 0,5 đ) Hiệu của 64 và 31 là:

A. 33 B. 77C. 95D. 34

Câu 6. (M4- 1đ) Số hình tam giác tất cả trong hình bên là:PHẦN TỰ LUẬN: 6,5 điểm

Bài 1. (M1-2 điểm) Đặt tính rồi tính

44 + 37 95 – 58 38 + 56 66 – 8

Bài 2. (M2-2 điểm) tìm kiếm x, biết:

a. X + 15 = 41 b.x – 23 = 39

Bài 3.

Xem thêm: Got It Nghĩa Là Gì - Phân Biệt “I Get It” Và “I Got It”

(M3-1,5 điểm). Có hai thùng dầu. Thùng trước tiên chứa 33 lít dầu và chứa nhiều hơn thùng lắp thêm hai 8 lít dầu. Hỏi thùng máy hai chứa từng nào lít dầu?

Bài 4. (1 điểm):Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có nhị chữ số với số trừ là số bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số.