20 đề thi Toán lớp 1 học kì 1 sách mới sau đây đã tổng hợp những đề thi môn Toán lớp 1 ở các trường tiểu học giúp các em học sinh tham khảo để gia công quen dần dần với dạng đề thi này. Hi vọng đề thi học kì 1 lớp 1 này giúp các em ôn tập cùng củng cầm kiến thức, ôn thi học tập kì 1 lớp 1 hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn toán


Tổng phù hợp đề thi học kì 1 lớp 1 (sách mới)

I. 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc 1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1 2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2 3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối - Đề 1 4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối - Đề 2 5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 1 6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 2 7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách cùng học - Đề 1 8. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 2 II. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều reset1010.combiên soạn: 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách Cánh Diều 3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách Cánh Diều III. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày reset1010.combiên soạn: 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách liên kết 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách liên kết 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách liên kết IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng chế reset1010.combiên soạn 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách chân mây 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách chân mây 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách chân trời V. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách thuộc học nhằm phát triển năng lực reset1010.combiên soạn 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách thuộc học 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học 3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách thuộc học VI. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách vì sự đồng đẳng và dân nhà trong giáo dục reset1010.combiên soạn 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách do sự đồng đẳng 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách vị sự bình đẳng

I. 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính:

4 + 2 = …. 6 – 5 = …. 2 + 7 = …. 10 – 0 = …..
6 + 1 = …. 9 – 5 = ….  2 + 5 = ….  4 + 4 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết vết +, - vào khu vực chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 3 = 5 7 … 4 = 3  2 …. 2 = 4
1 …. 7 = 8  9 … 2 = 7  5 …. 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền vệt , = phù hợp vào khu vực chấm:

3 …. 7  6 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 …. 4 – 2  3 + 5 …. 9 – 4  3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2 (2 điểm): Tính:

2 + 5 = ….  3 + 4 = ….  1 + 1 = …. 6 + 2 = ….
9 – 3 = …. 8 – 5 = …. 7 – 1 = ….  6 – 4 = ….

Bài 3 (3 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 4 (2 điểm): Viết vệt +, - vào địa điểm chấm để sở hữu các phép tính đúng:

1 …. 1 = 2 5 … 3 = 2  1 …. 7 = 8
5 … 4 = 1 5 … 4 = 9 6 …. 2 = 4

Bài 5 (1 điểm): Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

Trong hình vẽ, gồm ….hình tròn và ….hình tam giác.

3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách liên kết - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = … 1 + 7 = …. 6 + 3 = …. 9 + 0 = ….
8 – 3 = …. 7 – 5 = …. 10 – 6 = …. 3 – 1 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

Hình mặt có:

….hình tam giác

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết vệt +, - vào khu vực chấm để sở hữu các phép tính đúng:

1….1 = 2 5….3 = 2 2….4 = 6
7….4 = 3 2….7 = 9 8….4 = 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu sắc để hoàn thành bức tranh:

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách kết nối - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số yêu thích hợp:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

9 – 6 = …. 1 + 2 = …. 3 + 4 = …. 5 – 2 = ….
2 + 7 = …. 7 – 6 = … 6 + 2 = ….  10 – 5 = ….

Bài 3 (3 điểm): cho các số 3, 6, 9:

a) sắp tới xếp các số kia theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu đến lớn.

b) trong những số đó, số nào phệ nhất, số nào nhỏ nhắn nhất?

c) trong những số đó, phần lớn số nào vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8?

Bài 4 (1 điểm): Điền lốt , = phù hợp vào chỗ chấm:

2 + 3 …. 6 8 – 2 …. 5 1 + 3 …. 4

Bài 5 (2 điểm): Nối những số từ là một tới 10 tiếp nối tô color để hoàn thành bức tranh:

5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Điền số tương thích vào chỗ chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + …. = 6

6 - …. = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) sắp xếp những số 5, 1, 7, 2 theo đồ vật tự từ bé bỏng đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân mây - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Bài 2 (2 điểm): Hình tiếp sau đây có từng nào hình tam giác, hình vuông vắn và hình tròn?

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 3 = ….. 1 + 8 = …. 9 + 0 = …..
8 – 4 = …. 5 – 2 = …. 7 – 6 = …..

Bài 4 (2 điểm): Điền vệt , = tương thích vào nơi chấm:

1 …. 3 5 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 ….. 0 3 + 3 ….. 9 – 2  1 + 4 …. 5 – 0 

Bài 5 (2 điểm): Nối những số từ một đến 10:

7. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách cùng học - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số ưng ý hợp:

Bài 2 (2 điểm): cho những số 4, 15, 3, 17, 8. Hãy:

a) chuẩn bị xếp các số theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn.

b) trong số số trên, số lớn nhất là số nào?

c) trong các số trên, số nhỏ nhắn nhất là số nào?

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính:

11 + 3  17 + 2 16 – 5  18 - 8

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào khu vực trống:

a) 3 + ☐ = 15 b) 19 - ☐ = 12

8. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 5 = …..  2 + 16 = ….. 13 + 2 = …..
11 – 1 = …… 18 – 5 = ….. 10 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Điền lốt , = thích hợp vào chỗ chấm:

1 …. 5 8 …. 6 11 … 11
7 …. 4 2 ….. 9 15 …. 15

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

2 + 8 14 + 2 18 – 7 15 - 5

Bài 5 (2 điểm): Nối những số theo lắp thêm tự từ bé đến lớn:

(Để xem trọn cỗ 5 đề thi kèm đáp án, mời cài tài liệu về)

Các thầy cô cần cho những em rèn luyện cả Toán lẫn giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh, bởi vì ba môn hồ hết rất quan trọng đặc biệt trong Đề thi học kì 1 lớp 1. Về phần giờ Việt thì những em tìm hiểu thêm Bộ đề thi học tập kì 1 môn giờ Việt lớp 1 bao gồm chi tiết các bài tập với hướng dẫn những em học viên ôn tập, luyện tập kĩ năng đọc, viết môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 giúp cho kì thi học tập kì 1 đạt tác dụng cao.

Trên phía trên Tìm Đáp Án đã reviews tới bạn đọc tài liệu: trăng tròn đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay tinh lọc (sách mới). Để có tác dụng cao rộng trong học tập tập, reset1010.comxin reviews thêm tới các bạn học sinh tư liệu về học vần lớp 1 cùng Giải bài xích tập Toán lớp 1 mà lại reset1010.comtổng hợp cùng đăng cài cùng các thể loại lớp 1 khác đặc biệt quan trọng như: Toán lớp 1, tiếng Việt lớp 1, giờ Anh lớp 1, Đề kiểm tra vào cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát quality đầu năm lớp 1,....

Xem thêm: Nghĩa Của ' Manage To Là Gì ? Cấu Trúc, Cách Dùng Và Từ ĐồNg NghĩA

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều reset1010.combiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách Cánh Diều

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày reset1010.combiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5 cỗ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách Kết nối

IV. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo reset1010.combiên soạn

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng chế năm học tập 2020 - 2021 Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng chế năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng chế năm học 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học tập 2020 - 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách Chân trời

V. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách cùng học để phát triển năng lực reset1010.combiên soạn

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách cùng học

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để cải tiến và phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để cách tân và phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để cải tiến và phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để trở nên tân tiến năm học 2020 - 2021 Đề số 5 cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách thuộc học để cách tân và phát triển năm học tập 2020 - 2021

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách thuộc học

VI. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách vì chưng sự đồng đẳng và dân nhà trong giáo dục và đào tạo reset1010.combiên soạn

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách do sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách bởi sự bình đẳng

Trên đây Tìm Đáp Án đã trình làng tới bạn đọc tài liệu: cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 không thiếu các môn (Sách mới). Để có hiệu quả cao rộng trong học tập, reset1010.comxin reviews thêm tới các bạn học sinh tư liệu về học vần lớp 1 với Giải bài xích tập Toán lớp 1 mà lại reset1010.comtổng hợp với đăng sở hữu cùng các phân mục lớp 1 khác quan trọng đặc biệt như: Toán lớp 1, tiếng Việt lớp 1, giờ đồng hồ Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, bài bác tập vào cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát unique đầu năm lớp 1,....