Download Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - bài xích thi môn Toán lớp 1 học kì 2


Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán là tư liệu hữu ích được thiết kế với theo lịch trình học Toán lớp 1 học kì 2 theo phương pháp của bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo. Các giáo viên với phụ huynh có thể tham khảo, cho học sinh ôn tập phù hợp.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 lớp 1


Kiến thức Toán lớp 1 gồm những dạng bài bác về cộng, trừ, nhân, chia. Sau đây, reset1010.com đã tổng hợp những bộ đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán bao gồm các kiến thức trên, các phụ huynh rất có thể download về cho các em làm, củng nắm và nâng cấp kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả đôi bạn trẻ hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết đáp án đề thi 1 -----

2. Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + 20 =

30 + 30 =

50 + trăng tròn =

37 + 40 =

58 + trăng tròn =

66 + 30 =

2. Tính:

20 +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - đôi mươi +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền vệt hoặc = vào ô trống đến đúng 

 

 

*

3. Vào vườn nhà em tất cả 26 cây cam, bố em phân phối đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn đơn vị em còn lại toàn bộ bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + trăng tròn = 40

30 + 30 = 60

50 + trăng tròn = 70

37 + 40 = 77

58 + đôi mươi = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

20 +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - 20 +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền lốt hoặc = vào ô trống cho đúng 

*

3. Giải

Trong vườn công ty em còn vớ cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết giải đáp đề thi 2 -----

3. Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số béo nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S):

Số tức khắc sau của 23 là 24 ....

Số ngay thức thì sau của 84 là 83 ....

Số ngay tức thì sau của 79 là 70 ....

Số tức thời sau của 98 là 99 ....

Số ngay lập tức sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An gồm 19 trái táo, An đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả hãng apple ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

*

Bài 7. đơn vị Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong các số đó có 4 chục nhỏ gà. Hỏi bên Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. từng hình vẽ sau đây có từng nào đoạn trực tiếp ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- hết đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số tức thời sau của 23 là 24 (Đúng)

Số ngay tức thì sau của 84 là 83 (Sai)

Số liền sau của 84 là 85

Số tức thì sau của 79 là 70 (Sai)

Số ngay tắp lự sau của 79 là 80

Số ngay tức thì sau của 98 là 99 (Đúng)

Số lập tức sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An có 19 trái táo, An đến em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo apple ?

Bài giải

An còn lại số quả táo bị cắn dở là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 trái táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số tương thích vào chỗ chấm:

a. Những số có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Những số có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 bé gà và vịt, trong số đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải

4 chục nhỏ gà = 40 nhỏ gà

Nhà Lan nuôi số nhỏ vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 nhỏ vịt

Bài 8.

- Hình thứ nhất: tất cả 5 đoạn thẳng

- Hình sản phẩm công nghệ hai: tất cả 3 đoạn thẳng

----- Hết câu trả lời đề thi 3 -----

4. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi tư : ……… Mười : ………

Bảy mươi kiểu mẫu : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

Bài 2.

Nối số cùng với phép tính phù hợp :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28cm + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy tiếng ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… trăng tròn – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ bên có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em có 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi gai dây sót lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = …………… 60 – đôi mươi = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số gồm hai chữ số khác nhau.

----- hết đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi tư : 54 Mười : 10

Bảy mươi kiểu mẫu : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số bé xíu nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) sắp xếp theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Bài 3. 2 tiếng ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em tất cả số học viên là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học sinh

Bài 7.

Sợi dây sót lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – 20 = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số tất cả hai chữ số khác nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết câu trả lời đề thi 4 ----

5. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vết >, 63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + đôi mươi + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + 20 + 3 = ...........

Bài 5. mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã phân phối 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài 6. Lan có một chục dòng kẹo. Bà nội bỏ thêm 3 loại nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo?

Bài 7. tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng trăm là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*

----- hết đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền vết >,

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + đôi mươi + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + 20 + 3 = 79

Bài 5. người mẹ hái được 85 quả hồng, bà bầu đã phân phối 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài giải

Mẹ còn sót lại số quả hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan tất cả số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 loại kẹo

Bài 7.

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Chữ số hàng chục là: 9

Chữ số hàng đơn vị là: 9 – 4 = 5

Số buộc phải tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết giải đáp đề thi 5 -----

6. Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền lốt >, 31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Tìm số có hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng tức khắc trước số 1.

Bài 5. công ty Mai bao gồm 30 cái bút, bà bầu mua thêm một chục dòng nữa. Hỏi đơn vị Mai có tất cả bao nhiêu loại bút?

Bài 6. nhị hộp cây bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp vật dụng hai bao gồm bao nhiêu cái cây viết chì?

Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng tất cả chứa cả bốn số trên.

----- hết đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + trăng tròn + đôi mươi = 50

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = 20 + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. kiếm tìm số có hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng ngay thức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng tức khắc trước số 1.

Chữ số hàng trăm là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số nên tìm là: 65

Bài 5. đơn vị Mai gồm 30 cái bút, chị em mua thêm một chục chiếc nữa. Hỏi bên Mai có tất cả bao nhiêu loại bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có toàn bộ số bút là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 dòng bút

Bài 6. hai hộp cây bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp sản phẩm công nghệ hai có bao nhiêu cái cây bút chì?

Bài giải

7 chục mẫu = 70 cái

Hộp lắp thêm hai gồm số cây bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 cây viết chì

Bài 7. các phép tính có thể lập được:

40 + 30 + trăng tròn = 90

90 – 20 – 30 = 40

90 – trăng tròn – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết lời giải đề thi 6 -----

7. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ nhất trong dãy số bên trên là số làm sao ?

b) Số lớn số 1 trong dãy số bên trên là số nào ?

c) sắp đến xếp các số theo sản phẩm tự tăng mạnh ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – đôi mươi = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số tương thích vào vị trí chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy chú ý vào các tờ lịch với điền vào địa điểm trống :

*

a) Nếu từ bây giờ là thứ tư thì: Ngày trong ngày hôm qua là vật dụng ………..

Ngày mai là lắp thêm ………………………………………………………………………..

Ngày hôm kia là sản phẩm công nghệ ………………………………………………………………………..

Ngày cơ là thiết bị ………………………………………………………………………..

b) sản phẩm năm , ngày ..............., tháng .............

Thứ .............., ngày 11 , tháng ................

Bài 4. Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê tất cả mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bởi 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình bên bao gồm :

…….. Hình tam giác

…….. Hình vuông

Bài 7. nam có một trong những bi là số lớn nhất có nhị chữ số giống như nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 8. bên trên sân đơn vị Lan có một số gà và một vài chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân gồm mấy bé gà, mấy bé chó?

----- không còn đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1.

a) Số nhỏ tuổi nhất trong hàng số trên là 10

b) Số lớn số 1 trong hàng số bên trên là số nào 90

c) sắp tới xếp những số theo đồ vật tự tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – 20 = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy nhìn vào những tờ lịch và điền vào khu vực trống :

*

a) Nếu hôm nay là thứ tứ thì: Ngày ngày hôm qua là thứ ba

Ngày mai là thiết bị năm

Ngày hôm tê là sản phẩm hai

Ngày kia là sản phẩm sáu

b) đồ vật năm , ngày 13, tháng 5

Thứ ba, ngày 11 , tháng 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan vẫn ở quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên có :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. nam có một trong những bi là số lớn số 1 có hai chữ số tương đương nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn nhất có nhì chữ số giống như nhau là: 99

Nam bao gồm số viên bi là: 99 viên bi

Hải có số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 đề nghị sân đơn vị Lan có 1 con chó cùng 2 nhỏ gà.

----- Hết lời giải đề thi 7 -----

8. Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số tự 89 mang đến 100 :

b) Viết số vào vị trí chấm:

Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục cùng … solo vị

Số tức tốc sau của 99 là ……… ; 81 có ……chục cùng … đối kháng vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên gồm :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. trong vườn đơn vị em bao gồm 26 cây cam cùng cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn bên em gồm bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết những số có hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai có 25 loại kẹo, chị bỏ thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu mẫu kẹo?

----- hết đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số liền trước của 99 là 98 ; 70 tất cả 7 chục cùng 0 đơn vị

Số ngay thức thì sau của 99 là 100 ; 81 có 8 chục với 1 solo vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – trăng tròn = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên tất cả :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. trong vườn bên em bao gồm 26 cây cam và cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn công ty em gồm bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn có số cây bưởi là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số tất cả hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có toàn bộ số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 chiếc kẹo

----- Hết câu trả lời đề thi 8 -----

9. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào chỗ chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là…………………………………………

c) các số gồm 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số ngay lập tức trước của 90 là ………… ; 17 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là ………… ; 50 có ………… chục cùng …………đơn vị

e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 cm – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. sản phẩm công nghệ năm của một tuần lễ là ngày 21 vào tháng. Hỏi trang bị sau của tuần ngay tức thì sau là ngày như thế nào trong tháng?

----- hết đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào khu vực chấm :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số gồm 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số ngay tức thì trước của 90 là 89; 17 gồm 1 chục cùng 7 1-1 vị

Số tức khắc sau của 99 là 100 ; 50 gồm 5 chục với 0 đối kháng vị

e) Viết các số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – trăng tròn = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây sót lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng bao gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu loại nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho mình số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số như thể nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = trăng tròn (điểm 10)

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: trăng tròn điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng và 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần ngay tức thì sau là ngày 28 vào tháng.

Thứ sáu của tuần lập tức sau là ngày 29 trong tháng.

----- Hết giải đáp đề thi 9 -----

10. Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:

a) Số nhỏ xíu nhất có hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số tức thì trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số ngay tắp lự sau của số nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + trăng tròn – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 centimet + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam gồm 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam gồm mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , shop đã bán bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại bao nhiêu quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách bao gồm 65 trang, Lan đã đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn bắt buộc đọc bao nhiêu trang nữa thì không còn quyển sách ?

Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số tất cả hai chữ số khác biệt ?

Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ mặt có:

a) …………………………điểm

Tên các điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- hết đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:

a) Số bé nhỏ nhất gồm hai chữ số là: 10

b) Số ngay tức khắc trước của số lớn số 1 có một chữ số là: 8

c) Số tức thì sau của số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + trăng tròn – 40 = 20 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14cm = 39cm 56cm – 6cm + 7cm = 57cm

48 cm + 21cm = 69cm 74cm – 4cm + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi gồm bi xanh với bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam tất cả số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Cửa hàng còn lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn buộc phải đọc số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số có hai chữ số khác biệt được lập từ bỏ 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ bên có:

a) 5 điểm

Tên các điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên các đoạn trực tiếp là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên những tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết giải đáp đề thi 10 -----

11. Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số giống như nhau.

b) Số béo nhất, bé xíu nhất tất cả 2 chữ số tương đương nhau là số nào?

c) Số bự nhất, nhỏ xíu nhất có hai chữ số khác nhau là số nào?

Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) sắp xếp các số bên trên theo máy tự tăng dần.

b) sắp đến xếp các số trên theo thiết bị tự bớt dần.

Bài 3. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

- Số ngay thức thì trước số 24 là: ……

- Số tròn chục tức thì sau số 28 là: ………

- Số lập tức sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục ngay tức thì trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho tía số 7; 3 với 10. Hãy sử dụng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + đôi mươi =

34 + 5 – trăng tròn =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số biết rằng rước số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được tác dụng là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

----- không còn đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có hai số giống như nhau.

Các số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số như là nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số tự nhiên lớn nhất gồm hai chữ số kiểu như nhau là: 99

Số từ bỏ nhiên bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số như thể nhau là: 11

c) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm hai chữ số khác biệt là: 98

Số từ bỏ nhiên nhỏ xíu nhất gồm hai chữ số khác biệt là: 10

Bài 2.

a) bố trí theo máy tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) thu xếp theo đồ vật tự bớt dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

- Số ngay tức khắc trước số 24 là: 23

- Số tròn chục ngay tức thì sau số 28 là: 30

- Số tức khắc sau số 88 là: 89

- Số tròn chục ngay tức khắc trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho tía số 7; 3 với 10. Hãy dùng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + 20 = 30 + 20 = 70

34 + 5 – trăng tròn = 39 – trăng tròn = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số nên tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết lời giải đề thi 11 -----

Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán có lời giải chọn lọc

Hy vọng với cỗ đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán đã là tài liệu có ích để các bé nhỏ tham khảo, luyện tập nhằm ôn luyện loài kiến thức giỏi nhất. Kế bên ra, các em xem thêm đề thi Toán lớp 1 học tập kì hai năm 2019 trở đi để ôn tập con kiến thức giỏi nhất, làm bài thi sắp tới đạt hiệu quả cao.

Xem thêm: My Pleasure Nghĩa Là Gì - Khác You'Re Welcome Như Thế Nào

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 cũng được reset1010.com tổng hợp, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể cùng cài đặt về sản phẩm công nghệ và cho các nhỏ bé của mình làm thử đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 nhằm củng cố kiến thức hơn.