Đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Kèm ma trận) năm học 2021-2022, bao gồm đề thi, ma trận và có kèm theo cả lời giải để học viên ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt hiệu quả tốt tuyệt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn Toán lớp 2, cuốn sách Kết nối tri thức và cân xứng với năng lượng của học sinh tiểu học. Mời những em tìm hiểu thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả tối đa trong bài xích kiểm tra sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 2


1. Ma trận đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách kết nối tri thức

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2MÔN TOÁN LỚP 2 -NĂM HỌC 2021-2022

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học và phép tính

Số câu

2

1

1

1

5

Câu số

1,3

8

2

11

Số điểm

1

1

0.5

1

3.5

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

5

Số điểm

1

1

0.5

2.5

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

2

Câu số

10

7

Số điểm

1

2

3

4

Giải toán gồm lời văn

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng số

Số câu

4

1

3

1

1

1

11

Số điểm

3

1

3.5

1

0.5

1

10

Tỉ lệ%

40%

45%

15%

100%


2. Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối học thức với cuộc sống

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng hoặc tuân theo yêu cầu:

Bài 1: Số 451 phát âm là là:

A. Bốn trăm năm mươi mốt

B. Tứ trăm năm mươi một

C. Bốn năm một

Bài 2: Trong phép tính 16 : 2 = 8, 16 : 2 được hotline là :

A. Số bị chia

B. Số chia

C. Thương

Bài 3: Ngày 5 tháng tư đọc là:

A. Ngày 5 tháng 4

B. Ngày năm mon 4

C. Ngày năm tháng tư


PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 7: Đặt tính rồi tính

a) 36 + 39 b) 7 + 82 c) 100 - 54 d) 98 – 27

Bài 8: Điền số thích hợp vào nơi trống

a. Số 638 gồm … trăm … chục … đơn vị.

b. Số 992 gồm … trăm … chục … đơn vị.

Bài 9: Nhà cô Hương tất cả 5 hộ gia đình cho thuê, mỗi phòng có 2 fan thuê trọ. Hỏi đơn vị cô Hương gồm bao nhiêu khách thuê mướn trọ?

Phép tính: ..............................................................................................................

Trả lời: ...................................................................................................................

3. Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối trí thức với cuộc sống

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

NĂM HỌC 2021-2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1

(0.5đ)

Bài 2

(0.5đ)

Bài 3

(0.5đ)

Bài 4

(1đ)

Bài 5

(0.5đ)

Bài 6

(1đ)

A

C

C

1C, 2A, 3D, 4B

34

S-Đ-S

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 7: Đặt tính với tính (2đ)Thực hiện đúng từng phép tính được 0.5đ

a. 75 b) 89 c) 46 d) 71

Bài 8: Điền số (1đ)

a. 6 – 3 – 8 b) 9 – 9 – 2

Mỗi câu đúng 0.5 điểm – giả dụ sau 1 số, trừ 0.5 điểm

Bài 9: (1đ)

Bài giải

Phép tính: 2 x 5 = 10 (0.5đ)

Trả lời: Nhà cô Hương tất cả 10 người thuê mướn trọ. (0.5đ)


HS làm ngược phép tính 5 x 2 = 10 trừ 1 điểm

Bài 10: 1đ

a. 4 b. 3 c. 1 d. 2

Bài 11: (1đ)

Bài giải

Các số có bố chữ số là: 305; 350; 503; 530.

Xem thêm: Standing Là Gì ?, Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Stand Trong Tiếng Việt

Mỗi số đúng được 0.25 điểm

Mời những bạn bài viết liên quan các tin tức hữu ích không giống trên chuyên mục Tài liệu của reset1010.com.