Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2
Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)
Trang trước
Trang sau

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

Tải về

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn toán


Câu 1: . Số còn thiếu trong dãy số: 1 , ….. , 3 , ….. , 5 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C . 6 , 4

Câu 2: Trong các số từ 0 đến 10, số lớn nhất là số?

A. 9B. 10C . 8

Câu 3: Xếp các số: 9 , 2 , 5 , 7 theo thứ tự từ lớn đến bé?

A. 9 , 7 , 2 , 5

B. 2 , 5 , 7 , 9

C . 9 , 7 , 5 , 2

Câu 4: Số ba viết là:

A. 8B. 6C . 3

Câu 5: Số 8 đọc là cám?

A. ĐúngB. Sai

Câu 6:

*

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết các số 0; 7 ; 10 ; 4.


a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 8: Tính:

a)

1 + 3 = ……. 3 + 1 = ……... 3 + 2=…..….

1 + 1 + 1 = ……. 2 + 1 + 1 = …… 1 + 0 + 2 =…..….

b)

*
*

Câu 9: Điền dấu >, Quảng cáo

2 … 4 2 + 2 … 3

2 + 1 … 1 + 2 3 + 2 … 5

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: B

Phần II. Tự luận

Câu 7.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; 4; 7; 10

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10; 7; 4; 0

Câu 8. Tính:

a)

1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 3 + 2 = 5

1 + 1 + 1 = 3 2 + 1 + 1 = 4 1 + 0 + 2 = 3

b)

*
*

Câu 9. 2 3

2 + 1 = 1 + 2 3 + 2 = 5

Câu 10. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Tải vềĐã có app reset1010.com trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Có Đáp Án Và Giải Chi Tiết*

*

*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh