14 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 bao gồm 10 đề ôn tập, thuộc 4 đề thi của 4 bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, cùng học để cải tiến và phát triển năng lực. Qua đó, giúp những em học sinh tham khảo, luyện giải đề để sẵn sàng thật tốt cho kì thi học tập kì 1 sắp tới.

Bạn đang xem: 14 đề thi học kì i môn toán lớp 1

Với 14 đề thi học kì 1 môn Toán 1 này, những em sẽ được gia công quen với hình thức ra đề thi theo sách mới, cũng tương tự củng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 1 thiệt tốt. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: 14 đề thi học kì I môn Toán lớp 1


Nội dung

1 Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều2 Đề thi kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 – 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sống3 Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo4 Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách thuộc học để cải cách và phát triển năng lực

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….CÁC TRƯỜNG NHÓM 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI – LỚP 1 MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Mạch loài kiến thức, kĩ năng Số câu với số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số cùng phép tính Số câu 3(1,2,3) 1(8) 1(4) 1(9) 1(5) 1(10) 5 3
Số điểm 3,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 5,0 3,0
Hình học và đo lường Số câu 1(7) 1(6) 2
Số điểm 1,0 1,0 2,0
Tổng Số câu 4 1 2 1 1 1 7 3
Số điểm 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 7 3

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….Trường tiểu học………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 1 MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2021 – 2022Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Câu 2: (1 điểm ) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống :

a)

4

5

b)

5

7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm )

A. 3 B. 0C. 7D. 2

b. 8…..9 (0,5 điểm)

A. > B. C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

☐ 2+ 2= 4 ☐ 2 – 1 = 1

☐ 2 + 3 = 8 ☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4B. 5 C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Hình bên trên có…. Khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1) nối với hình thích hợp


A. Hình vuông

B. Hình chữ nhậtCâu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG TH………….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 1 Năm học: 2021 – 2022

Mạch loài kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học:Đọc, viết, so sánh những số trong phạm vi 10 Số câu 1 2 1 2 2
Số điểm 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0
Cộng, trừ trong phạm vi 10 Số câu 1 1 1 2 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0
Viết phép tính thích phù hợp với hình vẽ. Số câu 1 1
Số điểm 1,0 1,0
2. Hình học:Nhận dạng các hình, khối hình vẫn học. Số câu 1 1 1 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 1 2 3 1 1 2 5 5
Số điểm 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG TH………………

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ INĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN – LỚP 1Thời gian: 40 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

Câu 1: những số bé thêm hơn 8: (1 điểm) – M1

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7C. 8, 6, 7

Câu 2: công dụng phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2 B. 4 C. 6

Câu 3: chuẩn bị xếp những số 3, 7, 2, 10 theo máy tự từ nhỏ bé đến to (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số yêu cầu điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. Là: (1 điểm) – M3

A. 7B. 8C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số say mê hợp? (1 điểm) – M1

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) – M1

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính phù hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3


Có ……khối lập phương?Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C A B C
Điểm 1 1 1 1 1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số yêu thích hợp? (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm): Điền đúng từng số ghi 0,25 điểm

Câu 8: (1 điểm) Tính đúng tác dụng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 – 5 = 5

Câu 9: Viết phép tính phù hợp vào ô trống: (1 điểm)

Viết đúng phép tính tương thích 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 =7)

Viết đúng phép tính, tính sai hiệu quả ( 0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 – 2022

Bài 1 (2 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Điền số tương thích vào khu vực chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

2 + …. = 6

6 – …. = 4

2, 7, 9

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) chuẩn bị xếp những số 5, 1, 7, 2 theo thiết bị tự từ bé nhỏ đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có từng nào hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

Đáp án đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

Bài 1:

Bài 2:

Số Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + 4 = 5

5 – 4 = 1

2, 4, 6

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

2, 7, 9

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

Bài 3:

1 + 4 = 5 2 + 5 = 7 3 + 6 = 9
9 – 4 = 5 8 – 2 = 6 6 – 1 = 5

Bài 4:

a) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

b) sắp xếp: 1, 2, 5, 7

Bài 5:

Hình vẽ có 4 hình tròn, 5 hình vuông vắn và 2 hình chữ nhật.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 sách thuộc học để trở nên tân tiến năng lực

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 1

Mạch loài kiến thức, kĩ năng Số câu cùng số điểm Mức 140% Mức 240% Mức 320% Tổng

SỐ HỌC:

– Đếm, đọc, viết, so sánh những số vào phạm vi 10; 20.

– Phép cộng, phép trừ vào phạm vi 10; 20.

– Thực hành giải quyết và xử lý các sự việc liên quan tiền đến các phép tính cộng; trừ (Nối phép tính phù hợp với kết quả)

– Điền số tương thích vào địa điểm trống.

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

4

4

2

10

Tổng

Số câu 2 2 1 10
Số điểm 4 4 2 10

Ma trận câu hỏi môn Toán 1 cuối học tập kì 1

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu Mức 1(40%) Mức 2(40%) Mức 3(20%) TỔNG
TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 2 2 1 5(100%)
Câu số 1;2 3;4 5
Tổng Số điểm 4 4 2 10(100%)
Tỉ lệ (40%) (40%) (20%)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp một năm 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN TOÁN LỚP 1(Thời gian có tác dụng bài: 40 phút)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số ưa thích hợp: (M1)

Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: (M1)

a.

0 3 5 8 10

b.

20 17 14 13 10

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính: (M2)

11 + 3 17 + 2 16 – 5 18 – 8

Bài 4 (2 điểm): Nối: (M2)

Bài 5 (2 điểm): Điền số tương thích vào nơi trống: (M3)

a) 3 + ☐ = 15 b) 19 – ☐ = 12

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1: Khoanh vào số mê thích hợp: ( M1)

Bài 2: (2 điểm) Viết số phù hợp vào ô trống: ( M1)

a.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Bài 3: học viên tự đặt phép tính rồi tính.

Bài 4:

Bài 5:

a) 3 + 12 = 15 b) 19 – 7 = 12

Đề đánh giá học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào khu vực trống:

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b/

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b/

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?

năm hai tía …….. ………

……… ……… ……. 7 6

Bài 5: Điền vệt > Đề chất vấn học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2

1/Tính:

2/ Tính: 6 + 2 = 9 – 5 = 4 + 3 – 6 =

7 – 3 = 10 + 0 = 3 – 2 + 8 = (1,5đ)

3/ Số?

5/ Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 10 cây bút

Cho: 3 cây bút

Còn: ……..cây bút

6/ Điền số thích hợp vào địa điểm chấm.

Có: ……………………..hình tam giác

Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 3

Bài 1: (1 điểm)

a) Viết các số từ bỏ 0 mang lại 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Máy Tính Tiếng Anh Là Gì, Computer Là Gì Trong Tiếng Anh

b) Viết những số trường đoản cú 10 mang lại 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .