Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 22 được reset1010.comsưu tầm, tổng phù hợp trọn cỗ 2 môn Toán, tiếng Việt tất cả đáp án và bảng ma trận đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 kèm theo. Những đề thi học tập kì 2 lớp 1 này sẽ giúp đỡ các em ôn tập, hệ thống, củng gắng kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi học kì 2. Đồng thời đó cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 chuẩn chỉnh các mức cho những em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các bạn học sinh xem thêm và tải về trọn bộ đề thi, đáp án.

Bạn đang xem: Please wait

Để biết sâu rộng về đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2020, mời các bạn vào đường liên kết sau để cài đặt về trọn bộ: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn giờ Việt 2020 với Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán 2020.


Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 1 theo Thông bốn 22

1. Đề bài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 2. Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 3. Ma trận câu hỏi Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 4. Đề bài bác Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019  5. Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 6. Đề bài xích Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 7. Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 8. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1  9. Đề bài Đề thi hoc kì 2 môn tiếng Việt lớp 1 10. Ma trận Đề thi hoc kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 1

1. Đề bài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

A. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

1. Số lập tức sau của số 19 là:

A. 18

B. 20

C. 10

D. 11

2. Số lớn nhất có nhì chữ số là:

A. 9

B. 90

C. 99

D. 10

3. Số 55 gọi là:

A. Năm mươi lăm

B. Năm lăm

C. Năm mươi năm.

4. Hiệu quả của phép tính: 24 + 4 - 4 là:

A. 27

B. 28

C. 24

D. 20

5. Số “Ba mươi tám” viết là:

A. 38

B. 8 cùng 3

C. 83

D. 3 và 8.

6. Số lớn nhất có một chữ số cùng với số bé nhỏ nhất có hai chữ số bằng:

A. 19

B. 10

C. 99

D. 29

7. Vệt điền vào khu vực chấm của 47 ……. 40 + 7 là:

A. >

B.

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

2

 

2

 

2

2

 

1

9

Câu số

1,2

 

3,5

 

6,7

8,9

 

10

 

Điểm

2

 

2

 

2

2

 

1

9

Yếu tố

hình học

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Câu số

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Điểm

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Tổng

Số câu

2

 

3

 

2

2

 

1

10

Điểm

2

 

3

 

2

2

 

1

10

4. Đề bài bác Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé bỏng nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng liền sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) hiệu quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A. Lắp thêm bảy, nhà nhật

B. Thiết bị hai, máy ba, sản phẩm công nghệ tư

C. Vật dụng hai, vật dụng ba, thứ tư, đồ vật năm

D. Lắp thêm hai, lắp thêm ba, đồ vật tư, lắp thêm năm, thiết bị sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm ở trong hình trụ (Mức 2)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: 20 + 65 = ... + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với hiệu quả đúng: (Mức 3)

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 - 19

Câu 9: (1 điểm) Giải việc (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam có 65 quả, cha đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi trên cây bòng nhà phái nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào vị trí chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99

5. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019

+ tự câu 1 cho câu 5 mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Ý

a) D

b) A

B

D

B

D

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Câu 7: (1 điểm) Nối đúng từng phép tính đạt 0,25 điểm

Câu 8: (1 điểm) mỗi phép tính đúng đạt 0,25 điểm

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số trái trên cây bưởi nhà nam còn là: (0,5 điểm)

65 – 34 = 31 (quả) (0,25 điểm)

Đáp số: 31 trái (0,25 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Điền số tương thích vào vị trí chấm (Mức 4)

a/ 98 – 53 = 45

b/ 35 + 64 = 99.

6. Đề bài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: (1 điểm – M1): Khoanh vào vần âm trước tác dụng đúng:

a) trong những số: 51, 19, 90, 59 số nào bé xíu nhất

A. 51

B. 19

C. 90

D. 59

b) trong các số: 10, 30, 50, 99 số tròn chục lớn số 1 là.

A. 10

B. 30

C. 50

D. 99

Câu 2: (1 điểm – M1): Khoanh vào vần âm trước công dụng đúng:

a) Số tức thời sau của 86 là:

A. 82

B. 85

C. 87

D. 81

b) Số ngay thức thì trước của 90 là:

A. 79

B. 68

C. 89

D. 84

Câu 3: (1 điểm – M2): Điền số tương thích vào ô trống:

14 + □ = 68

A. 54

B. 74

C. 44

D. 52

Câu 4: (1 điểm – M2): Tính

a) 15 + 34 – 37 =

b) 38 – 13 + 24 =

Câu 5: (1 điểm – M3): Đặt tính rồi tính:

6 + 53

67- 35

27 + 42

60 - 50

Câu 6: (1 điểm – M1): Khoanh vào vần âm trước tác dụng đúng:

Túi trước tiên có 15 chiếc kẹo túi lắp thêm hai có 21 loại kẹo. Hỏi cả nhì túi gồm bao nhiêu loại kẹo.

A. 36 mẫu kẹo

B. 37 chiếc kẹo

C. 39 cái kẹo

D. 26 loại kẹo

Câu 7: (1 điểm – M1): Khoanh vào chữ cái trước hiệu quả đúng

Các số 73, 99, 89, 80 Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé nhỏ đến lớn

A: 73, 80, 89, 99

B: 99, 89, 80,73

C: 73, 89, 80,99

D: 80, 73, 89, 90

Câu 8: (1 điểm – M2): Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

38 – 32 + 32 = ...........

A: 37

B: 38

C: 40

D: 39

Câu 9: (1 điểm – M3):

Hồng vẽ được 50 bông hoa, Mai vẽ hơn Hồng 9 bông hoa. Hỏi Mai vẽ được từng nào bông hoa?

Giải................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm – M4): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

a) gồm mấy hình tam giác.

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

b) có mấy hình vuông

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

7. Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước hiệu quả đúng: M1

a) Ý B b) Ý C (Đúng từng ý cho 0,5 điểm)

Câu 2: Khoanh vào vần âm trước hiệu quả đúng: M1

a) Ý C b) Ý C (Đúng từng ý cho 0,5 điểm)

Câu 3: M2

Ý A (Đúng cho một điểm)

Câu 4: Tính M2

a) 15 + 34 - 37 = 49 - 37

= 12

b) 38 - 13 + 24 = 25 +24 (Đúng từng ý cho 0,5 điểm)

= 49

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

(Đúng mỗi ý mang đến 0,25 điểm)

Câu 6: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M1

Ý A (Đúng cho một điểm)

Câu 7: Khoanh vào vần âm trước kết quả đúng: M1

Ý A (Đúng cho một điểm)

Câu 8: Khoanh vào chữ cái trước tác dụng đúng: M2

Ý B (Đúng cho 1 điểm)

Câu 9: M3

Bài giải

Mai vẽ được số nhành hoa là (Đúng 0,3 điểm)

50 + 9 = 59 ( bông hoa) (Đúng 0,4 điểm)

Đáp số: 59 bông hoa (Đúng 0,3 điểm)

Câu 10: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng M4

a) Ý C b) Ý A (Đúng mỗi ý mang đến 0,5 điểm)

8. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 

Mạch con kiến thức, kỹ năng

Số câu / Số điểm

Mức 1 (4)

Mức 2 (3)

Mức 3 (2)

Mức 4 (1)

Tổng

SỐ HỌC:

- Đọc, viết, bố trí thứ tự những số vào phạm vi 100.

- cộng trừ ko nhớ các số trong phạm vi 100.

Số câu

4

3

1

 

8

 

Số điểm

4

3

1

 

8

ĐẠI LƯỢNG:

- Đo, vẽ được đoạn thẳng gồm độ dài mang đến trước.

Số câu

 

 

 

1

1

 

Số điểm

 

 

 

1

1

HÌNH HỌC

Số câu

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

GIẢI TOÁN:

- Giải toán bao gồm lời văn bởi 1 phép tính .

Số câu

 

 

1

 

1

 

Số điểm

 

 

1

 

1

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra

CHỦ ĐỀ

Số câu

Mức 1 (4 TN)

Mức 2 (3TN )

Mức 3 (2 TL)

Mức 4 (1 TL)

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

SỐ HỌC

Số câu

4

 

3

 

 

1

 

 

7

1

 

Câu số

1,2,6,7

 

3,4,8

 

 

5

 

 

 

 

ĐẠI LƯỢNG

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

HÌNH HỌC

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI TOÁN

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Câu số

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

CỘNG

4

 

3

 

 

2

 

1

7

3

9. Đề bài bác Đề thi hoc kì 2 môn giờ Việt lớp 1

I. PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Học sinh bốc thăm rồi gọi thành giờ và trả lời 1 thắc mắc về nội dung bài xích đọc (7 điểm)

1. Bàn tay người mẹ (Sách TV 1/tập 2-trang 55)

2. Hoa ngọc lan (Sách TV 1/tập 2-trang 64)

3. Đầm sen (Sách TV 1/tập 2-trang 91)

4. Hồ hoàn kiếm (Sách TV 1/tập 2-trang 118)

II. PHẦN ĐỌC HIỂU:

Đọc thầm cùng trả lời thắc mắc (40 phút - 3 điểm)

CÂY BÀNG

Ngay thân sân trường, sừng sững một cây bàng.

Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành bên trên cành dưới rậm rạp những lộc non mơn mởn. Hè về, phần lớn tán lá xanh um bịt mát một khoảng tầm sân trường. Thu đến, từng chùm trái chín rubi trong kẽ lá.

Theo Hữu Tưởng

- học sinh đọc thầm bài Cây bàng (sách giờ đồng hồ Việt 1 - tập 2- trang 127) lựa chọn và khoanh vào ý đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1: kiếm tìm tiếng trong bài bác có vần oang? (0,5 điểm) M1

.........................

Câu 2: tìm kiếm tiếng ngoài bài xích có vần oang? (0,5 điểm) M1

.........................

Câu 3: Đoạn văn tả cây bàng được trồng làm việc đâu? (0,5 điểm) M2

A. Ngay giữa sân trường

B. Trồng ở xung quanh đường

C. Trồng sinh hoạt trong sân vườn điều

D. Trên cánh đồng

Câu 4: Xuân sang cây bàng đổi khác như thế nào? (0,5 điểm) M2

A. Cây vươn dài phần nhiều cành khẳng khiu, trụi lá.

B. Cành trên cành dưới rầm rịt những lộc non mơn mởn.

C. Từng chùm trái chín tiến thưởng trong kẽ lá.

D. Lá đá quý rụng đầy sân.

Câu 5: Viết câu cất tiếng bao gồm vần oang. (1 điểm) M3

.................................................................................................

III. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Chính tả: (7 điểm): nhìn viết bài xích "Đi học"

Viết 2 khổ thơ đầu

Hôm qua em tới trường

Mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay người mẹ lên nương

Một bản thân em tới lớp

Trường của em be bé

Nằm lặng thân rừng cây

Cô giáo em tre trẻ

Dạy em hát siêu hay.

2. Bài xích tập: (3 điểm)

Bài 1: Điền vào khu vực trống (1 điểm) (M1)

a) Điền vần: nạp năng lượng hay ăng?

Bé nhìn tr....... Bà mẹ mang ch.... Ra phơi n.....

b) Điền chữ ng hay ngh?

....ỗng đi vào ....õ ...é .....e người mẹ gọi

Câu 2: Nối những từ ở cột A cân xứng với giải thuật nghĩa sinh hoạt cột B: (1 điểm) (M2)

Câu 3: hàng ngày ai đưa em cho tới trường? (1 điểm) (M3)

...................................................................................................

Xem thêm: Exemplary Là Gì ? (Từ Điển Anh Từ Điển Anh Việt Exemplary

10. Ma trận Đề thi hoc kì 2 môn tiếng Việt lớp 1

Ma trận thắc mắc đề kiểm tra môn giờ đồng hồ Việt

CHỦ ĐỀ

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1. Đọc gọi văn bản

Số câu

2

 

2

 

 

1

 

 

5

 

Số điểm

1

 

1

 

 

1

 

 

3

2. Kiến thức tiếng việt

Số câu

1

 

2

 

 

1

 

 

3

 

Số điểm

1,5

 

1,5

 

 

1

 

 

3

3. Tổng

Số câu

3

 

4

 

 

2

 

 

9

 

Số điểm

1,5

 

2

 

 

2

 

 

6

Đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2019-2020:

Đề thi cuối học tập kì 2 môn tiếng Việt lớp một năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 rất đầy đủ các môn

Ngoài bộ đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 22 trên, các em học sinh lớp 1 còn hoàn toàn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 xuất xắc đề thi học kì 2 lớp 1 mà Tìm Đáp Án sẽ sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với đa số tài liệu này, những em học sinh sẽ học giỏi môn Toán lớp 1 với môn giờ đồng hồ Việt lớp 1, tiếng Anh lớp 1 hơn.