Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tất cả thêm nhiều tay nghề để kiến tạo đề thi học tập kì hai năm 2021 - 2022 mang đến học sinh của mình theo sách Cánh diều.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 1 học kỳ 2

Với 3 đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh 1, còn giúp các em cầm cố chắc các dạng câu hỏi thường chạm mặt trong đề thi, rồi luyện giải đề thiệt nhuần nhuyễn chuẩn bị thật tốt kiến thức mang lại kỳ thi học tập kì 2 chuẩn bị tới. Không tính ra, có thể tham khảo thêm đề thi học tập kì 2 môn Toán, giờ Việt 1. Vậy mời thầy cô và các em thiết lập miễn chi phí 3 đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 1:


Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn giờ Anh năm 2020 - 2021 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 sách Cánh diều - Đề 1Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 1 sách Cánh diều - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều - Đề 1

Đề khám nghiệm học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Look at the pictures và complete the words

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

4. _ a _ h _ o _ m

5. T _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read & match

1. Where is mother?

- She is in the living room

A.

2. What toy vày you like?

- I lượt thích dolls

B.

3. I have two hands

C.


Execise 3: Read & circle the correct answer

1.

A. Stand up

B. Line up

2.

A. Teddy bear

B. Robot

3.

A. Dining room

B. Kitchen

Đáp án đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp một năm 2021 - 2022

Exercise 1: Look at the pictures & complete the words

1. Ear

2. Bedroom

3. Truck

4. Bathroom

5. Teddy bear

6. Kite

Exercise 2: Read and match

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read & circle the correct answer

1. B

2. B

3. A

Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022

I. Look at the picture and complete the words

1. _ a _

2. B _ r _

3. S w _ _

4. C _ _ k i _

5. _ a l _

6. K i _ c _ e _


II. Look at the pictures and answer these questions

1.

I have a ______________

2.

How old are you?

_____________________

3.

What is this?

_____________________

4.

How many cars?

_____________________

5.

Touch your ___________

III. Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Living room/ is/ my/ This

___________________________________________

2. You/ Nice/ meet/ to/ ./

___________________________________________

3. Want/ I/ a/ banana/ ./

___________________________________________

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 1 năm 2021 - 2022

I. Look at the picture và complete the words

1. Bag

2. Bird

3. Swim

4. Cookie

5. Ball

6. Kitchen

II. Look at the pictures và answer these questions

1. I have a teddy bear.

2. I am five (years old).

3. This is a snake

4. Six (cars)

5. Cảm biến your nose

III. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. This is my living room.

2. Nice to meet you.

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Nod Là Gì ? Give The Nod To Nghĩa Là Gì

3. I want a banana

....


Chia sẻ bởi: Songotenks
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 235 Lượt xem: 1.266 Dung lượng: 1,2 MB
Liên kết thiết lập về

Link reset1010.com chính thức:

cỗ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều tải về Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA