Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (259.86 KB, 7 trang )


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MƠN TIẾNG ANH LỚP 2

NĂM HỌC 2020 - 2021 CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi giờ Anh lớp 2 học kỳ 1 family và friends có đáp án - Đề số 1

I. Read và match.

1. What is this? A. My name is My Le.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh family and friends

2. Is that your ball? B. Yes, it is.3. What is your name? C. It is on the bed.

4. Is he a student? D. It is a kite.

5. Where is your teddy bear? E. No, he isn"t.

II. Fill the blank.

a/ an/ is/ yes/ hand/

1. This is my _____. There are five fingers.

2. It"s ____ eraser.

3. Is this Tom? - _____, it is.

4. There is _____ pen on the table.

5. Where _____ your book?


III. Reorder.

1. That/ eraser/ Is/ an/ ?/

________________________

2. Isn"t/ No, / it/ ./


(2)

3. Doll/ Where/ your/ is/ ?/

________________________

4. Under/ It"s/ box/ the/ ./

________________________

5. A/ teacher/ is/ She/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Read & match.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

II. Fill the blank.

1 - hand; 2 - an; 3 - Yes; 4 - a; 5 - is;


III. Reorder.

1 - Is that an eraser?

2 - No, it isn"t.

3 - Where is your doll?

4 - It"s under the box.

5 - She is a teacher.

Đề thi học tập kì 1 family và friends 2 gồm đáp án - Đề số 2

I. Look & read. Put a (√) or a (X).There is an example.


(3)

1

2.

3.

4.

I. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

0.


This is my ball.

This is my doll.

This is my train.

This is my kite.

This is my teddy bear.

g r nd a m a


(4)

1.

2.

3.

4.

III. Order the words. There is one example.

0. She"s / student. / a/

She’s a student.

1. My / It’s / ice cream. / brother’s


______________________________

2. Isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. Slide. / It’s / the / under

_______________________________

4. Your / teddy bear? / Where’s

_______________________________

___ ___ ___ ___

y e e s

d l o l

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

c r a


(5)

5. Is / This / my / mom.

_______________________________


6. A / He’s / farmer.

_______________________________

IV. Look at the pictures & read the questions. Write one-word answers.There

are two examples.

0.How many boys are there? two 0.Where is the girl? on the slide

1. Where are the children? in a __________2. What is in the boy’s hand ? a __________3. What is in the water? a __________


(6)

ĐÁP ÁN

I. Look & read. Put a (√) or a (X).There are two examples.

1 - V; 2 - X; 3 - V; 4 - X

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

1 - hand; 2 - eyes; 3 - doll; 4 - car

III. Order the words. There is one example.

1 - It’s my brother’s ice-cream.

2 - She isn’t a teacher.

3 - It’s under the slide.

4 - Where’s your teddy bear?

5 - This is my mom.

Xem thêm: Bài Tập Can Could Be Able To Trong Tiếng Anh, Bài Tập Can, Could Cực Hay Có Lời Giải

6 - He’s a farmer.

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.

There are two examples.

1 - pool

2 - ball

3 - duck

4 - doll

5 - kite


(7)

Mời bạn đọc xem thêm tài liệu giờ Anh lớp 2 trên đây:

Bài tập giờ Anh lớp 2 theo từng Unit:


Tài liệu liên quan


*
Đề thi tốt nghiệp THPT năm trước đó môn tiếng Pháp (Hệ chuẩn chỉnh và nâng cao) - bao gồm đáp án 24 339 0
*
cài đặt Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 thân học kì 1 gồm đáp án 11 111 0
*
tải Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 1 bao gồm đáp án 11 61 0
*
thiết lập Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 trường thpt Nguyễn Trãi, tỉnh thái bình năm 2020 - 2 Đề kiểm soát tiếng Anh lớp 11 giữa học kì 1 gồm đáp án 12 190 0
*
tải 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn giờ Anh mới trường trung học cơ sở Đồng Tiến gồm đáp án - Đề bình chọn học kì 1 môn giờ Anh lớp 7 16 40 0
*
Tải bộ đề kiểm soát học kì 1 môn giờ Anh 7 tất cả file nghe - 2 Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án + file nghe mp3 17 129 1
*
cài đặt 2 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 mới trường trung học phổ thông Đa Phúc, hà thành có câu trả lời - bộ đề thi tiếng Anh lớp 10 học kì 1 gồm đáp án - 2 Đề 16 112 0
*
download Đề thi học kì 1 lớp 12 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi tiếng Anh lớp 12 học tập kì 1 gồm đáp án 10 57 1
*
mua Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 theo Thông bốn 22- Đề 2 - Đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án với ma trận 4 45 0
*
download Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề soát sổ học kì 1 tiếng Việt lớp 1 tất cả đáp án và ma trận 6 59 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(298.63 KB - 7 trang) - download 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2 - cỗ đề thi giờ Anh lớp 2 học kì 1 tất cả đáp án - 2 Đề
Tải bản đầy đủ ngay
×