Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22


Bạn đang xem: Đề thi toán học kỳ 1 lớp 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tức thì sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) tác dụng đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A. Sản phẩm bảy, công ty nhật

B. Thứ hai, sản phẩm công nghệ ba, đồ vật tư

C. Trang bị hai, lắp thêm ba, sản phẩm công nghệ tư, sản phẩm năm

D. Vật dụng hai, sản phẩm ba, sản phẩm công nghệ tư, thiết bị năm, vật dụng sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm làm việc trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Net Realisable Value Là Gì, Lower Of Cost Or Net Realizable Value Là Gì

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải câu hỏi (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam có 65 quả, cha đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi trên cây bưởi nhà nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99