Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 bao gồm 04 đề thi môn toán, là tài liệu có lợi cho thầy cô tham khảo ra đề thi học tập kì 1 lớp 1, là tư liệu để những em ôn thi cuối kì 1 tiếp đây đạt hiệu quả tốt nhất.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 học kỳ 1 năm 2018


Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 1 2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 1 3. Ma trận Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 1 4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 2 5. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 2 6. Ma trận Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 2 7. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 3 8. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 3 10. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 3

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 1

Trường Tiểu học …..

Lớp: 1 ……

Họ và tên:…………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ INĂM HỌC: 2019-2020

MÔN TOÁN LỚP 1

Ngày kiểm tra:…………………………..

Thời gian:40 phút (không kểthời gian phạt đề)

PHÒNG

SỐ BÁO DANH

(Do sỹ tử ghi)

Chữ ký giám thị

Mã phách

ĐIỂM

Chữ ký giám khảo 1

Chữ cam kết giám khảo 2

Mã phách

Bằng số

Bằng chữ

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ để trước công dụng đúng:

Câu 1. Các số nhỏ hơn 8:

A. 4, 9, 6, 0

B. 0, 4, 6, 7

C. 9, 6, 4, 10

Câu 2. Hiệu quả phép tính: 9 – 3 = ?

A. 6

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 3. Các số: 1, 3, 7, 2, 10 được xếp theo máy tự từ nhỏ xíu đến bự là:

A. 1, 3, 7, 2, 10

B. 7, 10, 2, 3, 1

C. 10, 7, 3, 2, 1

D.1, 2, 3, 7, 10

Câu 4. Số phải điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + …. Là:

A. 0

B. 7

C. 1

D. 10

Câu 5. Vào hình dưới đây có mấy hình vuông?

A. 6

B. 5

C. 8

D. 4

II. Từ luận (5 điểm)

Câu 1 Tính

Câu 2: , =

5 + 3 .... 9

4 + 6 .... 6 + 2

7 + 2..... 5 + 4

2 + 4 .... 4 + 2

Câu 3: Tính

Câu 4. Viết phép tính phù hợp vào ô trống: (2 điểm)

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn lại: ...quả chanh?

.....................................................................................

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi câu đúng đạt 1 điểm

1. B 2. A 3. D 4. B 5. B

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

Câu 2 (1 điểm)

5 + 3 6 + 2

7 + 2 = 5 + 4

2 + 4 = 4 + 2

Câu 3 (1 điểm):

5 + 4 = 9

10 - 8 = 2

4 + 4 = 8

7 - 3 = 4

Câu 4. Viết phép tính tương thích vào ô trống: (2 điểm)

Có: 8 trái chanh

Ăn: 2 trái chanh

Còn lại: ...quả chanh?

Còn lại: 8 - 2 = 6 trái chanh.

3. Ma trận Đề thi học kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:

Đọc, viết, so sánh những số trong phạm vi 10

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

Câu số

1

3

2

Cộng, trừ vào phạm vi 10

Số câu

1

1

1

1

2

2

Số điểm

1

1

1

1

2

2

Câu số

2

6

4

8

Viết phép tính thích phù hợp với hình vẽ.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Câu số

9

2. Hình học:

Nhận dạng những hình sẽ học.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

5

Tổng

Số câu

2

1

1

1

3

1

5

4

Số điểm

2

1

1

1

3

2

5

5

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC………..

Lớp : 1.....

Họ với tên: ......................................

Ngày thi: thiết bị …, tháng ngày … năm 2019

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học tập 2019 - 2020

Môn: TOÁN Lớp 1

Thời gian làm cho bài: 40 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Số điền vào vị trí chấm là: 2 , ... , ... , 5, .... , 7

a. 3, 4, 5

b. 3, 4, 6

c. 5, 6, 7

d. 3, 4, 7

Câu 2: những số: 5 , 8 , 6 , 10 , 3 được viết theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn là:

a, 5, 8 , 6 , 10, 3

b, 5 , 10 , 6, 8 , 3

c, 3 , 5 , 6 , 8, 10

d, 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3: lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất

7 + 3 = ?

a. 8

b. 9

c. 10

d. 6

Câu 4: Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng nhất

Trong những số: 0, 9, 8, 4 , 5. Số bé nhất là:

a. 0

b. 4

c. 8

d. 5

Câu 5: 7 + 2 = .....

Số điền vào ô trống là:

a. 7

b. 8

c. 9

Câu 6: Đúng ghi Đ sai ghi S?

2 + 4 > 5

6 = 6 - 0

4 + 6 > 10

10 > 8 + 1

Câu 7: 9 – 4 + 1 = ?

a. 6

b. 7

c. 10

d. 9

Câu 8: 10 + 0 …. 5 + 5. Dấu bắt buộc điền vào chỗ chấm là:

a.

c. =

II. Phần tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

10 – 5

3 + 5

9 – 4

7 + 3

Câu 2:

Có . . . . Hình tam giác

Câu 3:

9 ...4 + 4

5 + 2..... 3 + 5

8 ....10 – 3

6 + 2 .... 5 + 4

Câu 4. Viết phép tính phù hợp vào ô trống:

5. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 2

*Trắc nghiệm: 4,5đ

Câu 1: 0,5 đ .chọn đúng ý b

Câu 2: 0,5đ .chọn đúng ý c

Câu 3: 0,5đ. Chọn đúng ý c

Câu 4: 0,5đ. Chọn đúng ý a

Câu 5: 0,5đ. Lựa chọn đúng ý c

Câu 6: 1đ Điền đúng mỗi khu vực 0,25đ

Câu 7: 0,5đ. Chọn đúng ý a

Câu 8: 0,5đ. Lựa chọn đúng ý c

*Tự luận: 5,5đ

Câu 1: 2đ Không để tính trừ nửa số điểm cho từng phép tính

Câu 2: 0,5đ Điền đúng số hình 0,5đ

Câu 3: 2đ Điền đúng từng ý 0,5 đ

Câu 4: 1đ Viết đúng phép tính thích phù hợp với tranh 1đ

6. Ma trận Đề thi học kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Mach

KT-KN

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học

Đọc, viết, so sánh và sắp tới xếp những số tự 0 mang lại 10; Cộng, trừ các số trong phạm vi từ 3 cho 10

Số câu

4

2

1

2

1

8

2

Câu số

1,3,4,5

2,6

1

7,8

3

Số điểm

2,0

1,5

2,0

2

1

5,5

3

2. Yếu tố hình học

hình tam giác, hình vuông, hình tròn

Số câu

1

1

Câu số

2

Số diểm

0,5

0,5

3. Toán bao gồm lời văn

Nhìn tranh, nắm tắt viết phép tính ưng ý hợp

Số câu

1

1

Câu số

4

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

1

2

1

1

8

2

Số điểm

2,0

1,5

2,0

2,0

1

1

5,5

4,5

7. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Mạch con kiến thức, kỹ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Đọc, viết, những số trong phạm vi 10.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Cộng, trừ, so sánh trong phạm vi 10.

Số câu

1

1

1

2

1

5

Số điểm

1,5

0,5

2

2,0

6,0

Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Nhận dạng những hình đã học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

4

1

3

8

Số điểm

5,0

1,0

4,0

10

8. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống?

0

5

9

Bài 2: (1 điểm) lựa chọn câu đúng độc nhất khoanh tròn?

Câu nào phát âm viết đúng:

a/ sáu (6)

b/ sáu (9)

c/ sáu (5)

Bài 3: (0,5 điểm) Chọn giải đáp đúng duy nhất khoanh tròn?

a/ 0 + 5 = 0

b/ 0 + 5 = 5

c/ 0 + 5 = 6

Bài 4: Tính (1,5 điểm)

10 – 10 =

3 + 7 =

9 - 0 =

Bài 5: (2 điểm) Tính:

4 + 2 + 5 =

10 - 1- 2 =

Bài 6: (2 điểm) > bài xích 7: (1 điểm) Viết phép tính mê thích hợp

Bài 8: (1 điểm) Hình bên bao gồm mấy hình vuông?

Có …. Hình vuông

10. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Bài 1: (1 điểm) Viết số tương thích vào ô trống?

- Viết được 4 số đạt 0,5 viết được 8 số đạt: 1 điểm

Bài 2: (1 điểm) lựa chọn đúng ý a

Bài 3: Tính: (0,5 điểm) chọn đúng ý b

Bài 4: Tính (1,5 điểm)

Đúng 1 phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 5: (2 điểm)

Điền đúng hiệu quả mỗi bài bác đạt 1 điểm

Bài 6: (2 điểm) đúng 1 phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 7: (1 điểm)

Viết được: 6 + 1 = 7

Bài 8: (1 điểm)

Có 5 hình vuông.

Học toán lớp 1 ra sao và rèn luyện như thế nào rất đặc trưng đối với những em học sinh, những thầy cô nên thường xuyên cho những em luyện đề thi để triển khai quen với những đề chính thức. Trong khi thì không nên tạo áp lực cho các em, hãy rượu cồn viên những em một giải pháp nhẹ nhàng nhằm đem lại kết quả cho các em một cách giỏi nhất.

Xem thêm: Mái Tole Là Gì ? Và Phân Loại Các Loại Tôn Các Loại Tôn Trong Xây Dựng

Đề thi học tập kì 1 lớp một năm 2019 - 2020 được tải những nhất:

Trên đây Tìm Đáp Án đã trình làng tới bạn đọc tài liệu: cỗ đề thi học kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22. Để có kết quả cao hơn trong học tập, reset1010.comxin reviews thêm tới chúng ta học sinh tư liệu về học vần lớp 1 và Giải bài bác tập Toán lớp 1 mà reset1010.comtổng hợp với đăng download cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, giờ đồng hồ Việt lớp 1, giờ Anh lớp 1, Đề kiểm tra vào cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 1, bài bác tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát unique đầu năm lớp 1,....