English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Bài Viết: Designated là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary


Bạn đang xem: Designate là gì

*

designate designatetính trường đoản cú (đặt sau danh từ) được chỉ định/ chỉ định nhưng chưa ưng thuận nhậm chức the editor/director/archbishop designate nhà bút/giám đốc/tổng giám mục được chỉ định/bổ nhiệm ambassador designate đại sứ new được chỉ định, nhưng chưa trình quốc thư ngoại hễ từ chỉ rõ, xác định rõ to designate the boundaries of something vén rõ nhãi con giới của thiết bị gì (to designate somebody / something as something) chọn ai/đồ gì mang đến một mục đích nổi biệt the town has been designated (as) a development area thị làng mạc này được chọn làm khu vực phát triển she was designated (as) sportswoman of the year chị ấy được chọn làm đơn vị thể thao của trong năm này the chairman has designated Christian as his successor ông chủ tịch đã hướng dẫn và chỉ định Christian làm cho người tiếp sau ông ấy xác định, chỉ, ký kết hiệu


*

/”dezignit/ tính trường đoản cú (đặt sau danh từ) được chỉ định, được chỉ định (nhưng chưa đồng ý nhận chức) ambassador designate đại sứ new được chỉ định (nhưng không trình quốc thư) ngoại đụng từ chỉ rõ, định rõ lựa chọn, chỉ định, bổ nhiệm to designate someone as… chỉ định và hướng dẫn ai làm…

đặt tên, gọi tên, mệnh danh khổng lồ designate someone by the name off… đặt (gọi) thương hiệu ai là…
Xem thêm: Travelling Là Gì - Travelling Tiếng Anh Là Gì

*

Bài Viết: Designated Là Gì – Dịch Nghĩa Của trường đoản cú Designate

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://reset1010.com Designated Là Gì – Dịch Nghĩa Của từ Designate