Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Differ là gì

*
*
*

differ
*

differ /"difə/ nội hễ từ ((thường) + from) khác, không giốngto differ from someone in age: khác tuổi ai không đồng ý, ko tán thành, bất đồngto differ from (with) someone: không đồng ý với aiI beg khổng lồ differ: xin phép cho tôi có chủ kiến khácto agree khổng lồ differ: đành là bất chấp nhận kiến cùng với nhau, không tìm cách thuyết phục nhau nữa
Lĩnh vực: toán & tinkhác vớiphân biệt với

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): difference, indifference, differentiation, differ, differentiate, different, indifferent, differently


*

*

*

differ

Từ điển Collocation

differ verb

1 be different

ADV. considerably, enormously, fundamentally, greatly, markedly, radically, sharply, significantly, substantially, widely The two approaches differ markedly Opinions differ widely on this issue. | little | slightly, somewhat | clearly

PREP. according to lớn Conditions of employment differ according to the type of company you are working for. | between Social organization differs significantly between the different groups. | from His ideas differ little from those of his father. | in The models differ in size and shape.

2 have a different opinion

VERB + DIFFER agree to In the end we agreed to lớn differ. | beg to lớn I beg to lớn differ (= I disagree with you).

PREP. about/over The two sides still differ over details of the plan. | on The two parties differ on all the major issues. | with It didn"t seem right that I should differ with him.

Từ điển WordNet


v.

be different

These two tests differ in only one respect
Xem thêm: Vẽ Tam Giác Cân Rỗng Trong C Hương Trình C In Ra Màn Hình Tam Giác Cân Rỗng

English Synonym and Antonym Dictionary

differs|differed|differingsyn.: disagree dissent take issue

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu