hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12


Bạn đang xem: Đường cao của tứ diện đều

Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Tính độ dài đường cao của tứ diện đều phải sở hữu cạnh (a)

A (dfracasqrt 2 3)B (dfracasqrt 6 9)C (dfracasqrt 6 3)D  (dfracasqrt 6 6)

Phương pháp giải:

Ta tất cả công thức tính thể tích khối chóp (V = dfrac13S_d.h Rightarrow h = dfrac3VS_d.)


Lời giải đưa ra tiết:

Sử dụng cách làm tính nhanh khối chóp tứ diện hầu hết cạnh (a) là: (V = dfraca^3sqrt 2 12.)

Diện tích của lòng là tam giác phần đa là: (S = dfraca^2sqrt 3 4.)

( Rightarrow h = dfrac3VS = dfrac3.dfraca^3sqrt 2 12dfraca^2sqrt 3 4 = dfracasqrt 6 3.)

Chọn C.
Xem thêm: Thuật Toán Đếm Số Lần Xuất Hiện Của Phần Tử Trong Mảng, Thuật Toán Đếm Số Lần Xuất Hiện

*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép reset1010.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.