Thuật ngữ duy kỷ là 1 trong khái niệm có xuất phát từ học thuyết của Piaget về sự phát triển của thời thơ ấu. Tính duy kỉ dùng để làm chỉ một ai đó bắt buộc hiểu được việc ý kiến và chủ ý của tín đồ khác là rất khác với bạn dạng thân họ. Nó đại diện thay mặt cho một thiên kiến dấn thức lúc 1 người nghĩ về rằng những người dân khác đều phải có quan điểm giống như họ, họ cấp thiết tưởng tượng ra rằng những người dân kia lại có một ánh mắt của riêng họ.

Bạn đang xem: Egocentrism là gì

Bạn đã xem: Egocentrism là gì

The term egocentric is a concept that originated within Piaget’s theory of childhood development. Egocentrism refers to someone’s inability khổng lồ understand that another person’s view or opinion may be different than their own. It represents a cognitive bias, in that someone would assume that others nói qua the same perspective as they do, unable lớn imagine that other people would have a perception of their own.


*

Tổng quan. Overview

Một bên lý luận khác về việc phát triển, David Elkind, đã mở rộng phát minh về tính duy kỷ này lên đội thanh thiếu hụt niên. Elkind đã thể hiện đó là “cảm quan với nhận thức về phiên bản thân được tăng lên ở cường độ cao,” thanh thiếu niên thường xuyên cảm thấy fan khác đã quan gần cạnh chúng và rất kỳ suy xét những gì tín đồ khác nghĩ về về mình.

Another development theorist, David Elkind, expanded on this idea of egocentrism khổng lồ with regards lớn adolescence. Elkind described “A heightened self-awareness & self-conscious,” saying that teenagers often feel that others are watching them and that they are extraordinarily concerned with what others think of them.

Mặc dù phần đông mọi bạn đều thoát thoát ra khỏi lối tứ duy duy kỷ này tuy nhiên vẫn có những người không thể bay ra và số đông người này có xu hướng có theo một vài công dụng này đến thời cứng cáp và biểu hiện nó trong các mối quan lại hệ.

Although most people grow out of this egocentric mindset, we are aware that others bởi not & that they tend to bring some of these same self-focused traits in their adult lives và relationships.

Duy kỷ với Ái kỷ. Egocentric vs. Narcissistic

Vì thuật ngữ duy kỷ diễn đạt một tín đồ nào đó tập trung vào bản thân và bắt buộc tưởng tượng ra bất kỳ mắt nhìn của ai khác trừ bản thân họ nên bạn có thể tự hỏi liệu dạng tính giải pháp này có y như tính ái kỷ hay không. Tuy vậy có một trong những điểm tương đương nhưng vẫn có một sự biệt lập rõ rệt thân nhân giải pháp ái kỷ và duy kỷ.

Since the term egocentric describes someone who is self-focused & unable lớn imagine any other perspective than their own, you might wonder if this is the same thing as narcissism. Although there are some parallels, there is a distinct difference between egocentric và narcissistic personalities.

Một số điểm tương đồng giữa duy kỷ với ái kỷ gồm những: Some of the similarities between egocentric & narcissistic include:

– triệu tập vào ý kiến và ý kiến của bản thân. Focus on own perception & opinion

– thiếu sự thấu cảm. Lack of empathy

– không thể nhận biết nhu ước của bạn khác. Inability to lớn recognize needs of others

– quan tâm đến quá nhiều về cách người khác đánh giá về mình. Excessive thoughts of how others might view them

– Đưa ra đưa ra quyết định chỉ luân chuyển quanh nhu yếu của phiên bản thân. Decision-making around the needs of self

Tuy nhiên, ngoài ra đặc tính này, bạn ái kỷ còn có những điểm lưu ý sau: In addition khổng lồ these traits, however, narcissistic people also demonstrate:

– nhu yếu được công nhận và mếm mộ cao thừa mức. Excessive need for recognition and admiration

– Thấy phiên bản thân mình cực kỳ xứng đáng hoặc cực kì quan trọng. View self as extraordinarily worthy or important

– cảm xúc mình gồm quyền. Sense of entitlement

– Thao túng bạn khác nhằm đạt cái mình muốn. Manipulate others to get what they want

– kiêu căng tự đại cùng kiêu căng. Arrogant and pretentious behaviors

– Đầu óc luôn chứa đầy mộng tưởng về thành công, sức mạnh và vẻ đẹp không giới hạn của bạn dạng thân. Preoccupied with fantasies of unlimited success, power, or beauty


*

Điểm biệt lập lớn tốt nhất giữa duy kỷ cùng ái kỷ là fan ái kỷ sẽ tiếp tục tìm kiếm sự ái mộ từ fan khác, luôn có nhu cầu cảm thấy mình đặc biệt quan trọng và có giá trị.

A primary difference between being egocentric và narcissism is that someone who is narcissistic constantly seeks admiration from others with a need to feel important và valued.1

Hãy luôn luôn nhớ rằng bọn họ đều rất có thể có định hướng ái kỷ và duy kỷ, nhưng sẽ phải thỏa mãn nhu cầu được một trong những tiêu chí thì mới hoàn toàn có thể bị chẩn đoán lâm sàng là mắc rối loạn nhân giải pháp ái kỷ.

Keep in mind that we all may have egocentric and narcissistic tendencies, but specific criteria need lớn be met in order for someone to lớn have a clinical diagnosis of narcissistic personality disorder.

Tác động. Impact

Egocentric people can find it difficult to lớn connect with others or maintain meaningful relationships for a long period of time. The bias toward self can result in an egocentric person struggling at home, at work, và within their intimate relationships.2

Lý do chủ yếu cho những trắc trở này đó là việc thiếu thấu cảm hoặc tưởng tượng qua ánh mắt của một tín đồ khác ngoài phiên bản thân mình. Như bạn cũng có thể hình dung, điều này hoàn toàn có thể tạo ra như tác động ảnh hưởng tiêu rất lên phần lớn thứ như:

The primary reason for these struggles is the lack of ability lớn empathize or imagine someone’s perspective other than their own. As you can imagine, this might negatively impact things like:

– Sự tin tưởng. Trust

– Sự thân mật và sát gũi. Closeness or intimacy

– Điểu chỉnh cảm xúc. Emotional attunement

­- Ra quyết định. Decision making

– hợp tác. Collaboration

– thao tác làm việc nhóm. Teamwork

Phải ngơi nghỉ cạnh những người duy kỷ là khá thử thách vì bạn cảm thấy mình như người vô hình hoặc cảm xúc mình chẳng bao gồm tiếng nói nào lúc dành thời hạn bên họ.

It can feel challenging to be around someone who is egocentric because you feel invisible or feel that you have no voice when spending time with them.

Ở bên fan duy kỷ có thể tác đụng đến bọn họ khiến họ cảm thấy:

Some of the ways being around an egocentric person might impact us include feelings of:

– giá trị bạn dạng thân suy giảm: lúc ta cảm xúc mình không liên quan, ta sẽ cảm xúc tâm trạng tụt xuống như thể ý kiến của bản thân chẳng tất cả nghĩa lý gì.

Low Self-Worth: When we feel irrelevant we are left feeling low as if our opinions don’t matter

– trường đoản cú nghi ngờ bản thân: chúng ta có thể hoài nghi về những nhận định và chủ ý của mình.

Self-Doubt: You may question your own judgment or perception

– Bối rối: chúng ta tự hỏi không biết người cơ có nhận biết lối tư duy với hành xử duy kỷ nơi họ không.

Confusion: You may wonder if the person recognizes their egocentric ways

– bi đát lòng: các bạn cảm thấy tiếc cho người kia hoặc cảm xúc buồn cho chính mình sau khi tương tác với họ.

Sadness: You may feel sorry for the person or sad for yourself after interacting with them

– Tức giận: Sẽ cực kỳ khó khăn trong câu hỏi thể hiện nay sự kiên cường dứt khoát với người duy kỷ, điều này rất có thể khiến họ nổi đóa và khó tính vì không cảm xúc mình được coi hoặc lắng nghe.

Anger: It can be difficult to practice assertiveness with an egocentric person, which can lead lớn frustration và anger over not feeling seen or heard

– Uất ức: Sau một thời gian, các bạn thấy cay cú địch thủ vì bí quyết họ hành xử và rất nhiều cảm nhận của bản thân sau khi tương tác với họ.

Resentment: After a time, you might find yourself bitter toward them for the ways they behave and how you feel after interactions

– Xa cách: không may là, trường hợp dạng thức liên tưởng này tiếp diễn, bạn sẽ muốn bóc tách rời khỏi kẻ thù càng các càng tốt để bảo đảm lòng trường đoản cú trọng của phiên bản thân.

Detachment: Unfortunately, if the pattern continues, you may desire to lớn move away from the person as much as you can in order to lớn protect your sense of self.

Xem thêm: Cách Sử Dụng How Do You Do Là Gì? Hĩa Là Gì? Và Cách Sử Dụng

There may be times when you can simply choose to limit your exposure to lớn an egocentric person, however, there are many situations in which it is not an option & you have khổng lồ learn how khổng lồ take care of yourself while in their presence.