(Proverbs 22:3) Whatever embarrassment or sacrifice may be involved, it is minor compared to lớn losing God’s favor.

Bạn đang xem: Embarrassed là gì


(Châm-ngôn 22:3) mặc dù rằng phải ngượng ngùng hoặc mất mát, điều này không đáng chú ý so với việc mất đi ân nghĩa của Đức Chúa Trời.
It could be that the apostle John felt embarrassed about his rash outburst when he later enjoyed a successful preaching chiến dịch among the Samaritans. —Acts 8:14, 25.
Sau này, khi rao giảng thành công ở Sa-ma-ri, chắc hẳn rằng Giăng cảm thấy hơi ngượng về kiểu cách phản ứng nóng vội của chính mình trước đây.—Công 8:14, 25.
Since you"re furious at your defeat, you can"t bear lớn step back, & you"re embarrassed about running away, you overcome your weak character over time.
Khi chiến bại cuộc là điều không tránh khỏi, cùng cậu nhất quyết không chịu lùi bước, với trốn chạy thì quá đáng xấu hổ, đôi lúc cậu buộc phải vượt qua được lỗi của mình.
" ... Revealed that observers rated embarrassed targets as being more prosocial và less antisocial relative lớn targets who displayed either a different emotion or no emotion . "
" ... Bật mý rằng các những tín đồ quan sát nhận xét đối tượng biết bối rối là đáng tin yêu và tương đối dễ hòa đồng rộng so với mọi đối tượng biểu lộ một xúc cảm khác hoặc không bộc lộ cảm xúc . "
Một ngày nọ, Hideo tới cửa ngõ hàng; cô ship hàng anh ta cùng cảm thấy xấu hổ, nhưng anh ta không phân biệt cô.
Bolaji Idowu, professor of religious studies at Ibadan University, Nigeria: “Priestcraft with all its . . . Ghastly forms of inhumanity perpetrated in the name of Deity —these have been a constant embarrassment khổng lồ religion . . .
Bolaji Idowu, giáo sư tôn giáo học tại Đại học Ibadan, Nigeria, đã nhận được xét như sau: “Những thủ đoạn của những thầy tế lễ tôn giáo với tất cả những...hành cồn thật vô-nhân-đạo nhân danh Chúa là một trong nguồn luôn luôn khiến lúng túng mang lại tôn giáo...
The shame cognition may occur as a result of the experience of shame affect or, more generally, in any situation of embarrassment, dishonor, disgrace, inadequacy, humiliation, or chagrin.
Nhận thức xấu hổ rất có thể xảy ra bởi vì trải nghiệm của sự xấu hổ do người khác tác động hoặc, nói chung, trong ngẫu nhiên tình huống thiếu trung thực, ô nhục, thiếu thốn, bị sỉ nhục, hoặc thất vọng.
Do not stare at anyone so long that he is embarrassed và do not concentrate on only a few persons in the entire audience.
Nhưng đừng nhìn chăm chăm một fan nào thừa lâu mang đến độ làm cho người ấy bối rối, và cũng đừng chú ý vào chỉ một trong những ít bạn trong cả cử tọa.
And I always embarrass her because I say, "Well, Angela, for example, could get away with doing absolutely anything within Wikipedia, because she"s so admired và so powerful."
Tôi luôn trêu chọc cô ấy vày vì, rước ví dụ Angela, cô ấy hoàn toàn hoàn toàn có thể làm phần nhiều điều sai nhưng vẫn thoát được trong phạm vi Wikipedia, chính vì cô ấy rất quyền lực tối cao và được ngưỡng mộ.
PICTURE DESCRIPTION: Friends: A young Witness with a bad associate is embarrassed when she sees fellow Witnesses.
The embarrassed disciples remained silent, for they had argued among themselves about which one of them was greater.
Các môn đồ lúng túng, ngần ngừ nói sao do họ đã bao biện nhau xem ai là người lớn hơn hết trong đám họ.
On the other hand, care must be exercised so that speech that is meant to be forceful and fluent does not become overbearing, perhaps even embarrassing to the audience.

Xem thêm: Mã Ngành Đại Học Mở Hà Nội Năm 2021, Trường Đại Học Mở Hà Nội


Mặt khác, rất cần được thận trọng; đừng để cho những lời lẽ ý kiến nói táo tợn mẽ, giữ loát trở thành hống hách, thậm chí làm cho cử tọa ngượng ngùng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M