exclusive tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Bí quyết phát âm exclusive giọng phiên bản ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của exclusive.

Bạn đang xem: Exclusively là gì


Từ điển Anh Việt

exclusive

/iks"klu:siv/

* tính từ

loại trừ

riêng biệt, nói riêng (câu lạc bộ, cửa hàng...); độc chiếm, độc quyền

an exclusive interview: cuộc phỏng vấn dành riêng rẽ (cho một tờ báo)

exclusive right khổng lồ sell something: độc quyền phân phối cái gì

độc nhất

one"s exclusive occupation: công việc độc duy nhất của mình

(dùng như phó từ) trừ, không kể, không gồm

from page one to page ten exclusive: tự trang 1 mang đến trang 10 không đề cập trang 10

100,000 people exclusive of women: 100 000 người không kể đàn bà nhỏ gái

exclusive

(Tech) nhiều loại trừ; duy nhất; chuyên nhất, độc chiếm, độc quyền

exclusive

loại trừ

mutually e. Thải trừ lẫn nhau, xung khắc nhau


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

exclusive

* kỹ thuật

chuyên biệt

dành riêng

độc quyền

loại trừ

riêng

toán & tin:

chuyên dụng


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm với để né khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tìm kiếm và xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ mong xem.

Xem thêm: Đếm Số Lần Xuất Hiện Của Các Phần Tử Trong Mảng C/C++, Đếm Số Phần Tử Trong Mảng C


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*