Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Extinction là gì

*
*
*

extinction
*

extinction /iks"tiɳkʃn/ danh từ sự dập tắt; sự có tác dụng tan vỡ; sự làm mất đi sự làm cho tuyệt giống sự thanh toán (nợ nần) sự tiêu diệt, sự tiêu huỷ
dập tắtarc extinction: dập tắt hồ nước quangextinction potential: cầm dập tắtfire extinction basin: bể nước để dập tắt lửasự dập tắtsự suy giảmsự tắtundulating extinction: sự tắt dạng sốngundulating extinction: sự tắt lượn sóngwavy extinction: sự tắt dạng sóngwavy extinction: sự tắt lượn sóngsự tắt dầnsự triệttắtarc extinction: dập tắt hồ nước quangcoefficient ot extinction: hệ số tắtextinction angle: góc tắtextinction of luminescence: tắt phân phát quangextinction potential: nỗ lực dập tắtfire extinction basin: bồn tắm để dập tắt lửaundulating extinction: sự tắt dạng sốngundulating extinction: sự tắt lượn sóngwavy extinction: sự tắt dạng sóngwavy extinction: sự tắt lượn sóngLĩnh vực: toán và tinsự đình chỉsự làm ngừngarc extinction chamberbuồng dập hồ quangfire extinctiondập lửafire extinction basinbể nước trị cháyfire extinction basinhồ nước trị cháy o sự tắt, sự dập tắt
*

*

*

extinction

Từ điển Collocation

extinction noun

ADJ. mass, total, widespread the mass extinction of the dinosaurs | near, virtual | imminent, impending

VERB + EXTINCTION cause, lead khổng lồ Modern farming methods have led lớn the total extinction of many species of wild flowers. | be doomed to, be in danger of, be on the brink/edge/verge of, be threatened with, face The island"s way of life is doomed to lớn extinction. These animals are now on the verge of extinction. | be saved from

Từ điển WordNet


n.

no longer active; extinguished

the extinction of the volcano

the reduction of the intensity of radiation as a consequence of absorption & radiation


Xem thêm: Senior Manager Là Gì ? Vươn Lên Vị Trí Senior Manager Cần Kỹ Năng Gì?

English Synonym & Antonym Dictionary

extinctionssyn.: defunctness experimental extinction extermination extinguishing quenching