Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài xích số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 64 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, vì chưng Hằng trung khu và Christopher Cruise phụ trách.Bạn sẽ xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS and CRY OVER SPILLED MILK.

Bạn đang xem: Flying colours là gì

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the end of the school year. All students work hard, they study day and night to pass exams either lớn be promoted to lớn a higher màn chơi or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã cho đến khi kết thúc niên học. Học tập sinh, sv học chăm chỉ, họ học ngày đêm nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn, hoặc xuất sắc nghiệp trường học của họ. Bọn họ biết là họ cần phải có căn bạn dạng để sửa soạn cho đặt chân đến trong cuộc đời.

MIKE: Mai Lan, my friend Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, các bạn của tôi, anh Bill, vẫn xuống ý thức lắm. Thực là bất thường. Thường khi anh ta chưa phải là fan như vậy.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy & energetic. Vì you know what happened to him?Anh là người luôn luôn luôn hăng hái, vui vẻ, đầy năng lượng. Anh bao gồm biết có bài toán gì xẩy ra mang lại anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math test, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài bác toán, chưa hẳn thi thường cơ mà là thi cá nguyệt, 1 phần điểm lớn khi tính điểm mức độ vừa phải cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi quan yếu tưởng tượng Bill thi rớt một bài xích thi quan lại trọng. Anh ta luôn luôn luôn xuất sắc trong lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the demo because he didn’t read the questions carefully and his answers were not to the point.

Bill thông minh. Anh có tác dụng hỏng bài bác thi bởi vì không đọc kỹ thắc mắc nên gần như câu vấn đáp của anh không nên đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là xứng đáng tiếc. Anh có cơ hội nào không giống không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn còn cơ hội khác vào tương lai.

MAI LAN: So what can you vày to cheer him up? What’s past is past. It doesn’t help to be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm cho sao sẽ giúp anh ta lên tinh thần? đồ vật gi đã qua là đã qua. Bi quan cũng ko ích gì. Anh đồng ý không?

Tôi chấp nhận là không hữu ích gì. Mà lại Bill cần một thời gian để cầm thắng được sự bế tắc của anh. Anh thất vọng với bao gồm anh. Tôi đang bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What bởi you mean?Anh gồm ý nói gì?

MIKE: lớn cry over spilled milk means khổng lồ be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk có nghĩa là buồn lòng bởi vì một bài toán đã xảy ra mà không đổi khác được nữa. Việc đã rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it back, right?Khi sữa đổ xuống rồi, không mang lại được, đề nghị không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vày is khổng lồ study seriously và be prepared for the next.Thế đó. Anh ta không thể đổi thay việc này. Bài toán anh làm cho được là học tập nghiêm chỉnh và chuẩn bị cho kỳ thi tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened lớn me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk & tried to make a dress.Mike. Chuyện này làm cho tôi nghĩ mang đến một chuyện xảy ra cho thiết yếu tôi nhiều năm trước đây. Một hôm tôi mua một khúc lụa khôn xiết đắt và gắng may một cái áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly và ruined the entire piece, right?Tôi đoán được câu chuyện còn lại rồi. Cô cắt sai với hỏng không còn miếng lụa, buộc phải không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not lớn cry over spilled milk and start saving khổng lồ try again. She was right.Đúng quá, Mike. Tôi bi thiết lắm. Má tôi bảo tôi đừng gồm cry over spilled milk. Chuyện đã rồi, bắt đầu để dành riêng tiền và có tác dụng lại.

MIKE: Just lượt thích you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get back on track.Cũng như cô, Bill sẽ thoát ra khỏi cơn xuống tinh thần và trở lại như xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không đầu hàng, không làm cho lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a test. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn rằng lần thi sau Bill sẽ cẩn thận. Anh sẽ thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta đang thi đỗ “with flying colors” nghĩa là đỗ dễ dàng, xuất sắc.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk & is prepared lớn pass the next kiểm tra with flying colors.Tôi đoán có thể anh ta vẫn như vậy. Hy vọng bây giờ anh sẽ quên chuyện sẽ rồi và sẵn sàng chuẩn bị thi đậu kỳ tới dễ dàng dàng, xuất sắc.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty contest, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết không, nếu cô ghi danh dự cuộc thi sắc đẹp thì cô xứng danh một cách xuất sắc.

Xem thêm: ' Interest Free Credit Là Gì ? 'Interest

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng bao gồm nói giỡn!

Hôm nay bọn họ vừa học nhị thành ngữ : WITH FLYING COLORS nghĩa là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC cùng CRY OVER PILLED MILK tức là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng trung tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.