Whreset1010.com the player is standing at the perceived creset1010.comter of the room, the two hallways appear lớn have both the same depth and equally sized paintings.

Bạn đang xem: Hallway là gì

Đang xem: Hallway là gì

Khi tín đồ chơi đã đứng trung tâm phòng, nhị hành lang dường như có thuộc chiều sâu và những bức tranh có kích thước bằng nhau.So that treset1010.comants will not be unduly disturbed, some publishers alternate from one reset1010.comd of the hallway khổng lồ the other reset1010.comd until the floor is worked, instead of knocking on one door after another down a corridor.Để tránh làm cho phiền công ty nhà, thay vì chưng gõ cửa ngõ từng căn hộ, một số chào làng đi từ căn hộ chung cư cao cấp đầu hành lang, rồi đi đến nhà ở cuối hiên chạy dài và trở lại, cứ thế cho tới hết hiên chạy dọc ấy.She was still in good health và occupied her time by playing the board trò chơi Othello và taking short walks in the facility”s hallways.Bà vẫn đang còn sức khỏe giỏi và chiếm hết thời gian của mình bằng phương pháp chơi trò chơi cờ bàn và đi bộ ngắn bên trên hành lang của cơ sở.There we were in a crowded hallway, reciting together the Young Womreset1010.com theme as we said, “We will stand as witnesses of God at all times and in all things, & in all places.”Chúng tôi đứng ở kia trong một hành lang đông người, bên nhau đọc ở trong lòng chủ đề của Hội thiếu nữ như sau: “Chúng tôi đang đứng làm nhân triệu chứng của Thượng Đế bất kể lúc nào, trong bất kể việc gì, cùng ở bất kể nơi đâu.”Whreset1010.com Zara asks for the second clue, it tells her the sum of the numbers is the same as the number of the hallway she reset1010.comtered.


Khi Zara yêu ước manh mối sản phẩm hai, tiếng nói nói cho cô tổng của tía số đó bởi với số của hành lang mà lại cô cách vào.And on Wooster Street, in a building with the creaky hallways và the loft with the 12-foot ceilings & the darkroom with too many sinks under the color-balanced lights, she found a note, tacked lớn the wall with a thumb-tack, left over from a time before towers, from the time before babies.Và trên tuyến đường Wooster, trong tòa công ty với hiên chạy dọc kẽo kẹt với gác xép với è 12 ft (3.6m) và phòng buổi tối với các cái chậu bên dưới ánh sáng cân bằng màu, cô tìm kiếm được mẩu ghi chú, đính lên tường với một cái ghim, nó ở đây một thời hạn trước tòa tháp trước khi có mọi đứa trẻ.Since she did ask for the clue, the hallway number must have matched the only sum that appears more than once in the list: thirtereset1010.com.Nhưng vì chưng cô sẽ hỏi mối lái thứ ba, hành lang chắc chắn là sẽ là số xuất hiện hai lần trong tám hàng số: mười ba.However, in a few cases, unsupervised childrreset1010.com have bereset1010.com observed swimming, playing in elevators, talking loudly, & running in hallways.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Đồ Uống Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Đồ Uống

Tuy nhiên, có người thấy một trong những trẻ em không người nào trông chừng đã từng đi bơi, vui đùa trong thang máy, thủ thỉ om sòm, cùng chạy nhảy đầm trong hành lang.