GIỚI THIỆU CHUNG

dhcd.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

1. Những ngành tuyển sinh

Mã ngành: 7380101Chỉ tiêu: 160Tổ đúng theo xét tuyển: A01, C00, D01
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 340Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu: 160Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 220Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7340404Chỉ tiêu: 220Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Ngành quan hệ tình dục lao độngMã ngành: 7340408Chỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Ngành bảo hộ lao độngMã ngành: 7850201Chỉ tiêu: 150Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7310301Chỉ tiêu: 200Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, C00, D01
Mã ngành: 7760101Chỉ tiêu: 200Tổ thích hợp xét tuyển: A01, C00, D01

2. Tổng hợp môn xét tuyển

Các khối thi ngôi trường Đại học tập Công Đoàn năm 2021 xét tuyển những ngành học tập bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối C00 (Văn, Sử, Địa)Khối D01 (Toán, Văn, Anh)

3. Cách làm xét tuyển

Trường Đại học Công Đoàn tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021 theo cách thức xét tuyển nhất là xét công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021.

Điều kiện xét tuyển:

Tốt nghiệp THPTĐiểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm sàn theo công cụ của trường

HỌC PHÍ

Học mức giá trường Đại học Công Đoàn năm 2020 – 2021 như sau:

Nhóm ngành cai quản trị tởm doanh, Tài bao gồm Ngân hàng, Kế toán, quản trị nhân lực, quan hệ lao động, Luật, công tác xã hội, buôn bản hội học: 9.800.000 đồng/năm học;Ngành bảo hộ lao động: 11.700.000 đồng/năm học.

Mức chi phí khóa học năm 2021 – 2022 vẫn đã chờ trả lời theo quy định của nhà nước.

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết hơn về điểm sàn, điểm trúng tuyển các phương thức tại: Điểm chuẩn Đại học Công Đoàn

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công đoàn năm 2019, 2020, 2021:

Ngành họcĐiểm chuẩn
201920202021
Bảo hộ lao động14.114.518.2
Quản trị khiếp doanh19.12224.65
Quản trị nhân lực18.452224.8
Kế toán19.5522.8524.85
Tài chính – Ngân hàng18.6522.524.7
Quan hệ lao động14.114.515.1
Xã hội học1414.517.75
Công tác xóm hội141519.7
Luật19.2523.2525.5

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công đoàn năm 2018