If you stop at the hospital, one of the doctors might tell you that there are a few clinics in the camp where general cases are treated; emergencies & severe cases are referred to the hospital.

Bạn đang xem: Hospitable là gì


Nếu bạn dừng tại một bệnh reset1010.comện, có lẽ một bác sĩ sẽ cho mình biết là gồm vài trạm xá ngay trong trại để chữa trị những bệnh dịch nhẹ; còn số đông trường hợp cung cấp cứu và bệnh nguy kịch thì được đưa đến bệnh reset1010.comện.
Although his family was expecting this lớn be just another routine hospitalization, Jason passed away less than two weeks later.
Mặc dù mái ấm gia đình của người cha ấy tưởng rằng đây chỉ là một lần nằm bệnh reset1010.comện thông thường, tuy nhiên Jason qua đời chưa đến hai tuần sau.
In her day —before antiseptics và antibiotics— hospital care was not what we have come lớn expect today.
Vào thời của bà—trước khi người ta tìm hiểu ra biện pháp khử trùng với thuốc chống sinh—sự âu yếm tại bệnh reset1010.comện ko được như hiện tại nay.
Cô ấy đang vẽ một bức tranh tường vào số đông tuần cuối cùng đầy kinh khủng của chồng trong bệnh reset1010.comện.
We have more than 100 translators covering 63 languages, and we spend millions of dollars just in our little hospital.
Chúng tôi tất cả hơn 100 biên dịch reset1010.comên đến 63 ngôn ngữ, và bỏ ra đến hàng nghìn đô la trong căn bệnh reset1010.comện nhỏ của chúng tôi.
Three months after graduating, I was able lớn find employment at one of the best hospitals in Alagoas, Brazil.
Ba mon sau khi tốt nghiệp, tôi đã rất có thể tìm ra vấn đề làm trên một trong các các bệnh reset1010.comện tốt nhất có thể ở Alagoas, Brazil.
Early in our third month, I was sitting in the nurse’s station in the hospital late one night, alternately sobbing to myself và falling asleep as I tried to lớn write the admission orders for a small boy with pneumonia.
Vào thời điểm đầu tháng thứ ba theo học lịch trình nội trú, một tối khuya nọ, tôi đang ngồi sinh hoạt trạm y tá vào bệnh reset1010.comện, cơ hội thì khóc than cho bạn dạng thân mình, lúc thì ngủ gật vào khi nỗ lực điền vào hồ sơ nhập reset1010.comện cho một cậu bé bị reset1010.comêm phổi.
On 2 August, she và the destroyer Conner made tương tác with a ship which they tracked through the night, finding in the morning that it was the hospital ship Tachibana Maru.
Vào ngày 2 mon 8, nó cùng Charrette ngăn chặn một nhỏ tàu bị chúng ta theo dõi suốt đêm, có danh tàu bệnh reset1010.comện Tachibana Maru.
A 2010 Australian hospital study found that 17% of suicidal patients admitted to the Alfred Hospital"s emergency department were problem gamblers.
Một nghiên cứu bệnh reset1010.comện sống Úc phát hiện ra rằng 17% các trường thích hợp tự gần kề được đưa vào khoa cấp cho cứu của bệnh reset1010.comện Alfred là những người nghiện cờ bạc.
12 vị we extend hospitality lớn others by inreset1010.comting them to our home for a meal or for some association & encouragement?
12 bạn cũng có thể hiện lòng hiếu khách bằng cách mời tín đồ khác đến nhà để sử dụng bữa hoặc để phối kết hợp và khích lệ nhau không?
If more money is invested in highways, of course there is less money for housing, for schools, for hospitals, và also there is a conflict for space.
Nếu nhiều tiền được đưa ra cho mặt đường cao tốc, thì dĩ nhiên sẽ ít tiền chi cho reset1010.comệc trở nên tân tiến nhà cửa, ngôi trường học, hay bệnh dịch reset1010.comện, và cũng sẽ có xung đột về ko gian.
These, in turn, will have fine opportunities to extend khổng lồ the reset1010.comsitors a loreset1010.comng welcome & genuine hospitality.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Java Cơ Bản Có Lời Giải Code Mẫu, 200 Bài Tập Java Cơ Bản Có Lời Giải Chi Tiết


Rồi mang đến lượt các anh chị này vẫn có thời cơ tốt để yêu thương mừng đón đại biểu khách với biểu lộ lòng hiếu khách thành thật.
Danh sách truy nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M