Các tài liệu khuyên bảo C/C++ trên website o7planning shop chúng tôi sử dụng Eclipse IDE. Các bạn cần cài đặt và thông số kỹ thuật Eclipse và môi trường thiên nhiên C/C++ trước lúc bắt đầu. Chúng ta có thể xem hướng dẫn tại:
C là ngôn ngữ ra đời trước, và là ngôn từ hướng thủ tục, nó thuận lợi được triển khai và chạy trên các hệ điều hành. C++ thành lập sau không ngừng mở rộng từ C nó sẽ đem vào khái niệm lập trình phía đối tượng, C là căn cơ của C++, cùng C++ không thành lập để thay thế sửa chữa C, những thư viện của chính nó được không ngừng mở rộng lên khôn cùng nhiều.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập trình c# trên visual studio 2010


Lập trình hướng giấy tờ thủ tục ở đây có nghĩa là: những file mối cung cấp (Chứa code của bạn) vẫn chứa các hàm. Trong những khi đó hướng đối tượng file nguồn chứa một class (lớp) cùng trong class gồm chứa những phương thức. Để điện thoại tư vấn một phương thức trong một class các bạn cần tạo ra một đối tượng người dùng của class và sau đó gọi hàm thông qua đối tượng người sử dụng này, trong những khi đó với phía thủ tục chúng ta có thể gọi trực tiếp.
Trong tài liệu lí giải này tôi sẽ hương dẫn bạn làm việc trên C. Còn C++ sẽ tiến hành đề cập tới trong một tài liệu khác.
Nếu bạn thao tác làm việc với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn phải mở Eclipse với quyền Administrator, bao gồm một rắc rối là Eclipse không in các message ra screen Console vào trường đúng theo chạy ở chính sách thông thường.
*

Trong tài liệu này tôi vẫn hướng dẫn chúng ta lập trình C (C++ sẽ hướng dẫn trong tài liệu khác). Tuy vậy project mà bọn họ tạo ra tại đấy là C++, nhưng bọn họ chỉ sử dụng những tủ sách của C.
*

*

*

*

Project đang được tạo nên ra, thực tế mã (code) của lấy ví dụ như HelloWorld này có mã C++. Tuy vậy chưa cần được quan trung khu tới nó.
Tiếp theo bạn cần phải cấu hình để có thể chạy được project trực tiếp trên Eclipse, câu hỏi này siêu quan trọng.
Khi một lịch trình C được chạy nó sẽ tìm hàm main() để thực thi, chẳng hạn thực thi hàm main() của lấy ví dụ như HelloWorld nói trên.Một chương trình C có thể có không ít file nguồn, mỗi tệp tin nguồn có thể nhiều hàm. Mặc dù chỉ cho phép duy tuyệt nhất một hàm main() trên toàn bộ Project của bạn.
Trên kia các bạn vừa tạo nên một file CBasicTutorial.cpp nó bao gồm một hàm main(), tiếng bạn tạo thành một tệp tin khác nhằm thực hành chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và bao gồm hàm main() bạn cần thay tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một thương hiệu khác để nó không xung chợt và bạn có project thể biên dịch được, sau đó hoàn toàn có thể thực hành rất nhiều gì viết vào PrimitiveExample.cpp.

Chú ý: Hãy thay tên hàm main của file nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial bởi vì một project của C chỉ cho phép một hàm main trên cục bộ Project.


// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#includeint main() // printf là một trong hàm của thư viện stdio.h// Đây là một hàm nhằm in ra screen Console một chiếc chữ.// là cam kết tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông tin ứng dụng vẫn kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài ba chú ý: Có một số hàm trong thư viện conio.h của C đang không được cung ứng trong C++. Ví dụ như getch() - Vốn là 1 trong những hàm tạm ngưng chương trình chờ cho tới khi người dùng gõ một ký tự ngẫu nhiên mới liên tiếp chạy tiếp. Vì vậy trong chỉ dẫn này tôi nỗ lực không sử dụng các hàm như vậy trong các ví dụ.


#includeint main() // Làm nào đấy tại phía trên ....// Dừng công tác tại đây,// chờ cho tới khi người tiêu dùng gõ một ký kết tự ngẫu nhiên mới tiếp tục chạy.// (Hàm này sẽ không được cung ứng đầy đủ)getch();// Làm nào đấy tiếp tại đây.
TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 to lớn 127 or 0 to lớn 255%c
unsigned char1 byte0 to 255%c
signed char1 byte-128 to 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 khổng lồ 32,767 or -2,147,483,648 to lớn 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 lớn 65,535 or 0 to lớn 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 to 32,767
unsigned short2 bytes0 to 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 to 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 to lớn 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước lưu lại trữTập giá bán trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 to 3.4E+386 vị trí sau thật phân
double8 byte2.3E-308 to 1.7E+30815 địa điểm sau thiệt phân
long double10 byte3.4E-4932 to 1.1E+493219 vị trí sau thật phân

// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#include // Khai báo áp dụng thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte quan trọng để lưu trữ kiểu dữ liệu này.printf("Storage form size for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá trị bé dại nhất của đẳng cấp float.// Hằng số này được quan niệm trong tủ sách float.hprintf("Minimum float positive value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá bán trị lớn nhất của kiểu tài liệu float.// Hằng số này được định nghĩa trong tủ sách float.hprintf("Maximum float positive value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được định nghĩa trong thư viện float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn rộng hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// chăm chú rằng vẫn chỉ có nhiều nhất một khối lệnh được chạy.// lịch trình kiểm tra đk từ bên trên xuống dưới.// Khi phát hiện một điều kiện đúng khối lệnh trên đó sẽ được chạy,// và lịch trình không đánh giá tiếp những điều khiếu nại còn lại....// Nếu điều kiện 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm gì đấy khi đk 1 đúng.// ngược lại nếu điều kiện 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm gì đó khi điều kiện 2 đúng// (Điều kiện 1 sai).// ngược lại nếu điều kiện N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm gì đó khi điều kiện N đúng// (Các điều kiện ở bên trên sai).// những trường hòa hợp còn lại.else // Làm gì đó ở đây.
// Khai báo sử dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số đại diện cho tuổi của bạn.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi sử dụng printf ko in ra ngay lập tức thông tin của bạn.// áp dụng fflush(stdout) để in thông tin ra screen Console tức thì lập tức.// Chú ý: stdout là 1 trong biến của luồng (stream) ghi ra màn hình Console// (Nó được định nghĩa trong tủ sách stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf sẽ đợi các bạn gõ vào trong 1 đoạn văn bạn dạng từ bàn phím// (Và dấn Enter nhằm hoàn thành).// Nó đang quét lấy một trong những (Chỉ định bởi vì tham số %d)// với gán vào trở thành age.scanf("%d", &age);// kiểm soát nếu age nhỏ dại hơn 80 thì ...if (age = 80 && age
// thực hiện switch để khám nghiệm một quý hiếm của một biến.switch ( a_variable ) case value1:// Làm nào đấy ở đây, nếu quý giá của biến chuyển == value1break;case value2:// Làm gì đấy ở đây, nếu giá trị của đổi thay == value2break;default:// làm điều gì đó tại đây// nếu giá trị của trở thành không thuộc những giá trị liệt kê nghỉ ngơi trên.break;
#include int main() // Đề nghị tín đồ dùng lựa chọn một lựa chọn.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a game ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một biến đổi "option".int option;// Hàm scanf đang đợi bạn gõ vào trong 1 đoạn text tự bàn phím// (Và dấn enter để hoàn thành).// Nó vẫn quét lấy một trong những (Chỉ định vị tham số %d)// gửi thành số thoải mái và tự nhiên (integer) với gán vào biến option.scanf("%d", &option);// soát sổ giá trị của "option".switch (option) case 1:printf("You choose khổng lồ play the game ");break;case 2:printf("You choose lớn play the music ");break;case 3:printf("You choose to lớn shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing khổng lồ do... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một sự việc bạn đưa ra câu lệnh break trong trường vừa lòng này có chân thành và ý nghĩa gì?.break vào trường phù hợp này nói với công tác rằng thoát thoát ra khỏi switch. Trong trường hợp bạn không sử dụng break câu công tác sẽ liên tục thực hiện những khối lệnh vào 'case' ở phía bên dưới (hoặc cả default) tính đến khi nó phát hiện break, bao gồm cả giá trị của phát triển thành trong trường hợp kia khác với cái giá trị trong 'case'.
#include int main() // Khai báo trở thành option với gán quý giá 3 mang đến nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// chất vấn giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing to do... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được sử dụng để chạy lặp lại một khối lệnh. Nó có tác dụng chương trình của khách hàng thực thi lặp đi tái diễn một khối lệnh nhiều lần, đây là một trong số nhiệm vụ cơ bạn dạng trong lập trình.

Xem thêm: Đảo Danh Sách Liên Kết Đơn C/C++, Danh Sách Liên Kết Đơn


// variable_initialization: Khởi sản xuất một biến.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập giá bán trị mới cho biến.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // những code cần thực thi khi đk còn đúng.