Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Hurdle là gì

*
*
*

hurdle
*

hurdle /"hə:dl/ danh từ bức rào tạm thời (để quây súc vật...) (thể dục,thể thao) rào (để khiêu vũ qua trong cuộc chạy thừa rào) (the hurdles) cuộc chạy đua thừa rào ((cũng) hurdle race) (sử học) phên hành tội (tấm phên để buộc tín đồ hành tội cho ngựa chiến kéo đi) (nghĩa bóng) vật chướng ngại ngoại cồn từ (thường) (+ off) rào tạm, làm cho rào tạm thời bao quanh bóng tự khắc phục, quá qua (khó khăn, trở ngại) nội cồn từ (thể dục,thể thao) chạy vượt rào
hàng ràohàng rào tạmlướimạngprotection by hurdlesự gia thay bện o mạng, lưới, mặt hàng rào tạm

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Hurdle

Cái rào


*

*

*

hurdle

Từ điển Collocation

hurdle noun

1 in a race

VERB + HURDLE clear, jump (over) She cleared the first few hurdles easily. | fall at, hit His horse fell at the final hurdle.

2 problem/difficulty

ADJ. big, difficult | main, major | final, first, last, next The first big hurdle in putting your oto on the road is getting insurance.

VERB + HURDLE face This is perhaps the most difficult hurdle that we face. | clear, jump, overcome, pass We"ll jump each hurdle as we come khổng lồ it. You have already overcome the first major hurdle by passing the entrance exam. | fall at The plan fell at the first hurdle.

Từ điển WordNet


n.

a light movable barrier that competitors must leap over in certain racesan obstacle that you are expected khổng lồ overcome

the last hurdle before graduation

v.

jump a hurdle


Xem thêm: Thế Chấp ( Mortgage Loan Là Gì, Mortgage Loan / Cho Vay Có Tài Sản Thế Chấp

English Synonym and Antonym Dictionary

hurdles|hurdled|hurdlingsyn.: barrier block bound catch difficulty hitch jump leap obstacle snag vault

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu