Hướng dẫn về mẫu 1040 và chủng loại 1040-SR (tiếng Anh) (Phiên bạn dạng in (tiếng Anh)PDF) | Sách điện tử (epub) (tiếng Anh)EPUB


 

Dưới đấy là hướng dẫn phổ biến về (các) Bảng Liệt Kê quý khách sẽ phải nộp. (Xem trả lời về mẫu mã 1040 để biết thêm tin tức về các bảng liệt kê được đánh số). Đối cùng với Bảng A và những Bảng Liệt Kê theo chữ cái khác, hãy xem Các Bảng Liệt Kê mang lại Mẫu 1040.

Bạn đang xem: Income tax return là gì

NẾU QUÝ VỊ...THÌ DÙNG
Có thu nhập xẻ sung, như thể phụ cung cấp thất nghiệp, phần thưởng hay tiền thưởng, tiền thắng bài bạc. Có bất kỳ khoản khấu trừ nào nhằm yêu cầu, ví dụ như khấu trừ lãi vay mượn sinh viên, thuế tự gớm doanh, ngân sách giáo dục.Bảng 1 (tiếng Anh) PDF
Nợ các loại thuế khác, chẳng hạn như thuế tự tởm doanh, thuế lao hễ hộ gia đình, thuế bổ sung cập nhật trên IRA hoặc các chương trình hưu trí đủ đk và các tài khoản được ưu tiên thuế khác, AMT, hoặc phải hoàn lại khoản tín thuế bảo phí ứng trước thừa mức.

Xem thêm: ' Hối Phiếu Tiếng Anh Là Gì ?, Tiếng Việt Hối Phiếu In English

Bảng 2 (tiếng Anh)PDF
Có thể yêu thương cầu ngẫu nhiên khoản tín thuế nào cơ mà quý vị ko yêu mong trên chủng loại 1040 hoặc 1040-SR, chẳng hạn như tín thuế nước ngoài, tín thuế giáo dục, tín thuế chung dành cho doanh nghiệp. Có những khoản giao dịch khác, ví dụ như số tiền được thanh toán giao dịch với yêu cầu gia hạn nộp làm hồ sơ hoặc khấu lưu thuế phúc lợi xã hội quá mức.Bảng 3 (tiếng Anh)PDF

Phát triển ngay gần đây


Hướng dẫn 2021 sửa đổi cho Bảng H (Mẫu 1040) (tiếng Anh) -- 16-THÁNG 2-2022

Sử dụng Số phúc lợi Xã Hội (SSN) hoặc Số dấn Dạng cá thể Đóng Thuế (ITIN) khi Khai Thuế (tiếng Anh) -- 25-THÁNG 6-2021

Cập Nhật thải trừ Tiền Thất Nghiệp cho tất cả những người đóng thuế đã kết hôn sống trong một tiểu bang tài sản xã hội (tiếng Anh) -- 24-THÁNG 5-2021

Xử Lý Thuế đối với Trợ cấp cho Thất Nghiệp

Mẫu 1040, 1040-SR hoặc 1040-NR, cái 3a, Cổ tức đủ điều kiện (tiếng Anh) -- 06-THÁNG 4-2021

Gia Hạn Nộp hồ Sơ và Miễn Áp Dụng Khác cho tất cả những người Khai mẫu 1040 (tếng Anh)PDF 

Khẩu trang và những thiết bị bảo đảm an toàn cá nhân không giống để ngăn ngừa sự lây nhiễm của COVID-19 được khấu trừ thuế

Tuyên bố của reset1010.com - Đạo mức sử dụng Kế Hoạch giúp đỡ Hoa Kỳ năm 2021 (tiếng Anh) 

Loại Trừ Mới lên đến mức $ 10.200 tiền bồi thường Thất Nghiệp (tiếng Anh) -- 24 THÁNG 3-2021

Báo Cáo Tín Thuế Đối Với tiền Lương lúc Nghỉ Phép Gia Đình và Nghỉ căn bệnh Đủ Điều khiếu nại Trong Tổng cống phẩm (Tiếng Anh) – 01-THÁNG 3-2021

Sửa đổi chỉ dẫn cho mẫu 1040 cùng 1040-SR (tiếng Anh) -- 08-THÁNG 2-2021

Báo cáo các Khoản Khấu Trừ Dư vượt khi chấm dứt Di Sản hoặc Ủy Thác trên các Mẫu 1040, 1040-SR với 1040-NR cho Năm Thuế 2018 và Năm Thuế 2019 (tiếng Anh) -- 10-THÁNG 7-2020

Bãi bỏ số lượng giới hạn về tổn thất khiếp doanh so với một số fan nộp thuế cho các năm 2018, 2019 và 2020 (tiếng Anh) --19-THÁNG 5-2020

Giảm nhẹ gánh nặng cho những người đóng thuế so với các thời hạn độc nhất định liên quan đến thuế vì chưng đại dịch vi-rút corona (tiếng Anh) -- 14-THÁNG 4-2020

Hình thức công ty bảo hiểm dạng bé dại (micro captive) (tiếng Anh) -- 23-THÁNG 3-2020

Báo cáo tương quan đến Mục 965 của bộ luật Thuế vụ (IRC) trên những Tờ khai năm 2017 (tiếng Anh)– 08-THÁNG 3-2018


Các mục khác rất có thể hữu ích cho quý vị


Tất Cả Các phiên bản Sửa Đổi của mẫu mã 1040 (tiếng Anh)