Sự biệt lập chính - giá thành Đơn hàng công reset1010.comệc và ngân sách chi tiêu Quy trình

Chi mức giá theo đơn đặt đơn hàng và ngân sách chi tiêu quá trình là khối hệ thống tập hợp cùng phân bổ ngân sách cho những đơn vị sản xuất. Sự biệt lập chính giữa giá cả đặt hàng các bước và túi tiền quy trình là chi phí công reset1010.comệc được áp dụng khi sản phẩm được sản xuất dựa trên đơn đặt hàng rõ ràng của người sử dụng trong khi chi phí quy trình được sử dụng để phân bổ túi tiền trong môi trường xung quanh sản xuất tiêu chuẩn chỉnh hóa. reset1010.comệc phân bổ ngân sách chính xác là rất đặc biệt quan trọng bất kể sản phẩm được thiết kế riêng tuyệt tiêu chuẩn chỉnh hóa vì bỏ ra phí tác động đến các quyết định định giá.

Bạn đang xem: Job order costing là gì

NỘI DUNG 1. Tổng quan với sự khác biệt chính 2. Chi tiêu Đơn hàng các bước là gì 3. Túi tiền quy trình là gì 4. So sánh song song - chi tiêu Đơn hàng các bước và ngân sách chi tiêu Quy trình 5. Tóm tắt

Chi mức giá Đơn hàng công reset1010.comệc là gì?

*

Ví dụ. ABV là nhà sản xuất bộ đồ theo yêu thương cầu dành cho cô dâu. ABV và tính phí trang phục cộng cùng với tỷ suất lợi tức đầu tư 30% trên chi phí. Mã các bước là HG201. Hãy xem xét các túi tiền sau.

Giá cảSố tiền ($)
Vật liệu trực tiếp420
Tư liệu loại gián tiếp110
Lao rượu cồn trực tiếp ($ 10 mỗi giờ trong trăng tròn giờ)200
Lao cồn gián tiếp ($ 7 mỗi giờ trong 6 giờ)42
Chi tổn phí sản xuất bình thường (15 mỗi giờ vào 26 giờ)390
Tổng bỏ ra phí1,162
Lợi nhuận (30%)348.60
Giá đã tính1,510.60

Chi phí quá trình giúp xác định ngân sách và lợi nhuận tìm kiếm được cho các quá trình riêng lẻ. Do đó, rất thuận lợi để xác minh đóng góp của từng quá trình vào lợi nhuận của công ty. Dựa trên giá thành để giao hàng một quý khách hàng cụ thể, công ty hoàn toàn có thể quyết định liệu reset1010.comệc liên tiếp các mọt quan hệ marketing với những người sử dụng đó gồm sinh lợi xuất xắc không. Mặc dù nhiên, bỏ ra phí quá trình cũng rất có thể dẫn mang đến quá tải tin tức vì doanh nghiệp phải theo dõi toàn bộ reset1010.comệc sử dụng những thành phần túi tiền như nguyên vật liệu và nhân công. Đối với các quyết định cai quản tổng thể như rereset1010.comew lợi nhuận của công ty, thông tin công reset1010.comệc riêng lẻ này chỉ được sử dụng hạn chế.

Chi phí quy trình là gì?

Ngược lại với ngân sách công reset1010.comệc, ngân sách chi tiêu quá trình được sử dụng trong các quá trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa mà lại ở đó các đơn vị được sản xuất tương đồng nhau về bạn dạng chất. Trong bối cảnh có đặc thù này, túi tiền sẽ được phân cho các phòng ban hoặc nhóm thao tác khác nhau. Giá bán mỗi đơn vị sẽ được tính bằng phương pháp chia tổng chi phí cho phần tử hoặc nhóm làm reset1010.comệc cho số đơn vị được sản xuất.

Ví dụ. Công ty DRA chế tạo chai nhựa, và các bước sản xuất vận động với 3 cơ quan và cấp dưỡng 6.500 chai trong tháng qua. Hãy lưu ý các chi tiêu sau đến từng cỗ phận.

*

Một lợi thế của giá cả quá trình là nó được cho phép các doanh nghiệp dành được thông tin cụ thể về quy trình sản xuất từ bỏ ​​các thành phần hoặc nhóm làm reset1010.comệc riêng lẻ. Phương pháp này phù hợp hơn cho những cơ sở tiếp tế liên tục, chẳng hạn như xí nghiệp sản xuất và doanh nghiệp tiện ích. Mặc dù nhiên, cần lưu ý rằng túi tiền quá trình bao gồm thể chất nhận được một số giá thành phi cung cấp mà phần tử phát sinh như giá thành văn phòng được tính vào đưa ra phí, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến giá thành cao hơn.

Sự biệt lập giữa chi tiêu Đơn hàng công reset1010.comệc và giá thành Quy trình là gì?

Chi phí tổn Đơn hàng quá trình so với ngân sách chi tiêu Quy trình

Chi phí quá trình được sử dụng khi thành phầm được sản xuất dựa trên đơn đặt hàng rõ ràng của khách hàng hàng. giá cả quá trình là một cách thức phân bổ chi tiêu được thực hiện để phân bổ giá thành trong môi trường xung quanh sản xuất tiêu chuẩn hóa.
Bản chất của các đơn vị được sản xuất
Các đơn vị được chế tạo theo chi phí công reset1010.comệc là tách bóc biệt cùng với nhau cùng là duy nhất.Các sản phẩm sử dụng chi phí quá trình là đồng điệu về phiên bản chất.
Sử dụng
Chi phí quá trình được sử dụng bởi những công ty chế tạo các thành phầm tùy chỉnh.Sản xuất của các đơn vị tiêu chuẩn chỉnh hóa sử dụng giá cả quá trình.

Tóm tắt - giá cả Đơn hàng quá trình so với giá cả Quy trình

Chi phí quá trình và ngân sách chi tiêu quá trình là hai cách thức phân bổ ngân sách thường được sử dụng. Kim chỉ nam của cả hai phần nhiều giống nhau về bản chất; sự biệt lập giữa bỏ ra phí quá trình và chi tiêu quá trình trường tồn tùy nằm trong vào bản chất của các tổ chức áp dụng chúng. Nếu sản phẩm là độc nhất vô nhị về bạn dạng chất, đưa ra phí các bước cung cung cấp một nền tảng tương xứng để đo lường và thống kê đơn giá. Nếu tiến trình sản xuất có tính đồng nhất, thì giá cả theo quá trình sẽ hỗ trợ reset1010.comệc phân bổ ngân sách hiệu trái và đưa ra đưa ra quyết định định giá xuất sắc hơn.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Khai Thác Là Gì ?

Người ra mắt 1. “Hệ thống giá cả Đơn hàng câu hỏi làm.” Hệ thống chi phí Đơn hàng Công reset1010.comệc. N.p., n.d. Web. Ngày 24 mon 3 năm 2017. 2. Obaidullah Jan, ACA, CFAhire tôi tại. "Kế toán giá thành theo 1-1 đặt hàng." chi tiêu Đơn hàng câu hỏi làm | công reset1010.comệc | Mục tập san | Thí dụ. N.p., n.d. Web. Ngày 24 mon 3 năm 2017. 3. “Ưu điểm và Nhược điểm của chi tiêu Đơn sản phẩm & túi tiền Quy trình.” Chron.com. Chron.com, ngày thứ 3 tháng 10 năm 2010. Web. Ngày 24 tháng 3 năm 2017. 4. “Ưu điểm & Nhược điểm của chi phí Quy trình là gì?” Chron.com. Chron.com, ngày 21 mon 7 năm 2010. Web. Ngày 24 mon 3 năm 2017.