Học giờ anh cơ bản: những cụm tự chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh

Specifying the day - Ngày

the day before yesterday hôm kia
yesterday hôm qua
today hôm nay
tomorrow ngày mai
the day after tomorrow ngày kia

Specifying the time of day - Buổi vào ngày

last night tối qua
tonight tối nay
tomorrow night tối mai
in the morning vào buổi sáng
in the afternoon vào buổi chiều
in the evening vào buổi tối
yesterday morning sáng qua
yesterday afternoon chiều qua
yesterday evening tối qua
this morning sáng nay
this afternoon chiều nay
this evening tối nay
tomorrow morning sáng mai
tomorrow afternoon chiều mai
tomorrow evening tối mai

*

Specifying the week, month, or year - Tuần, tháng, năm

last week tuần trước
last month tháng trước
last year năm ngoái
this week tuần này
this month tháng này hoc tieng anh
this year năm nay
next week tuần sau
next month tháng sau
next year năm sau

Video có thể bạn quan liêu tâm: giờ anh cơ bản

Khoá học tiếng anh dành cho người mất căn bản

Other time expressions - những cụm tự chỉ thời gian khác

five minutes ago năm phút trước
an hour ago một giờ đồng hồ trước
a week ago một tuần trước
two weeks ago hai tuần trước
a month ago một tháng trước
a year ago một năm trước
a long time ago lâu rồi
in ten minutes" time or in ten minutes mười phút nữa
in an hour"s time or in an hour một giờ đồng hồ nữa
in a week"s time or in a week một tuần nữa
in ten days" time or in ten days mười ngày nữa
in three weeks" time or in three weeks ba tuần nữa
in two months" time or in two months hai tháng nữa
in ten years" time or in ten years mười năm nữa
the previous day ngày trước đó
the previous week tuần trước đó
the previous month tháng trước đó
the previous year năm trước đónăm trước đó
the following day ngày sau đó
the following week tuần sau đó
the following month tháng sau đó
the following year năm sau đó

Duration - khoảng thời gian

Khi nói tới khoảng thời gian trong giờ Anh hay sử dụng từ for sinh hoạt đằng trước, ví dụ như:

I lived in Canada for six months mình sống sinh hoạt Canada sáu tháng
I"ve worked here for nine years mình đã thao tác làm việc ở đây được chín năm
I"m going lớn France tomorrow for two weeks ngày mai mình vẫn đi Pháp hai tuần
we were swimming for a long time bọn mình đã bơi rất lâu

Frequency - Tần suất

never không bao giờ
rarely hiếm khi
occasionally thỉnh thoảng
sometimes thỉnh thoảng
often or frequently thường xuyên
usually or normally thường xuyên
always luôn luôn
every day or daily hàng ngày
every week or weekly hàng tuần
every month or monthly hàng tháng
every year or yearly hàng năm

Có nhiều phương pháp để nói đến chuỗi những sự kiện trong quá khứ.

Bạn đang xem: Khoảng thời gian tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Khoảng thời gian tiếng anh là gì

Đây là 1 vài biện pháp phổ biến.

- After (in the middle or at the beginning of a sentence - thân câu hoặc đầu câu)- Afterwards / After that / After a while (at the beginning of a sentence - đầu câu)- Then / Before (in the middle or at the beginning of a sentence - đầu hoặc giữa câu)- Before that / Previously / Until then (At the beginning of a sentence - đầu câu)- By the time (in the middle of a sentence followed by a past perfect tense - thân câu, hễ từ làm việc mệnh đề sau "by the time" phân chia ở thì quá khứ trả thành)- By then / by that time (at the beginning of a sentence - đầu câu)Một vài cụm để trình làng sự kiện tiếp đây trong chuỗi sự kiện.

Later on Before long At that moment / Suddenly Meanwhile / At the same time Simultaneously (đây là biện pháp nói long trọng hơn so với meanwhile / at the same time)

Ví dụ:

I worked & then went shopping. Later on I met some friends for pizza. Tôi thao tác làm việc và rồi đi cài đặt sắm. Rồi kế tiếp tôi đã cùng mấy người bạn đi nạp năng lượng pizza. At that moment / Suddenly, I heard the door slam. Cơ hội đó/ tình cờ tôi nghe cửa đóng sầm. Meanwhile / At the same time / Simultaneously my phone started lớn ring.

Xem thêm: Định Nghĩa Self Motivated Là Gì ? Nghĩa Của Từ Self

Ngay trong khi ấy, điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông.