Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Lane là gì

*
*
*

lane
*

lane /lein/ danh từ đường nhỏ, đường làng mặt đường hẻm, ngõ hẻm (ở thành phố) khoảng giữa hàng người đường chính sách cho tàu biển đường giành cho xe cộ đi sản phẩm mộtit is a long lane that has no turning không còn cơn bỉ cực mang đến tuần thái lai
đường bayđường nhỏđường phốtraffic lane: lằn mặt đường đường phốlạchlàn đườngbus lane: làn mặt đường xe buýtbus lane equipped with guiding device: làn mặt đường xe buýt có dụng cầm cố dẫn hướngdeceleration lane: làn đường sút tốclane direction control signal: tín hiệu tinh chỉnh và điều khiển chiều làn đườnglane switching: sự chuyển hướng làn phân cách đườngoverstriking lane: làn mặt đường tăng tốcpassing lane: làn đường vượt quapassing lane: làn đường vượtspeed transition lane: làn đường chuyển tốc độtraffic lane mark: vạch phân làn đườnglàn xebridge design for one traffic lane: mong cho một làn xedesign lane: làn xe cộ thiết kếdesign width of traffic lane: chiều rộng tính toán làn xe cộ chạyfast lane: làn xe cộ cao tốcfreight vehicle lane: làn xe pháo tảilane close barrier: thanh chắn làn xelane live load: hoạt thiết lập làn xelane loading, lane load: download trọng làn xepriority lane: làn xe cộ ưu tiênright turn lane at channelized intersection: làn xe buộc phải tại nút giao nhau phân luồngsingle lane bridge: cầu một làn xesupplementary traffic lane: làn xe pháo phụtraffic lane unit: đơn vị làn xetruck lane: làn xe pháo tảiturning lane: làn xe pháo rẽlối điluồng lạchngõlane without issue: ngõ cụttuyến đường biểnLĩnh vực: xây dựngdải giao thôngauxiliary traffic lane: dải giao thông phụđường làngGiải mê thích EN: 1. A narrow country road usually hedged on either side.a narrow country road usually hedged on either side.2. A narrow strip on a freeway for single line traffic.a narrow strip on a freeway for single line traffic.Giải phù hợp VN: 1. đường nông thôn hạn hẹp thường được rào một bên. 2. đường thon thả trên xa lộ cho giao thông vận tải một chiều.đường một chiềungõ hẻmLĩnh vực: ô tôđường hẹptuyến xeLĩnh vực: giao thông & vận tảilằn đườngdriving lane: lằn đường xe chạytraffic lane: lằn đường đường phốtruck lane: lằn mặt đường xe tảiaccelerated lanedải tăng tốcaccelerated lanelàn tăng tốcacceleration lanedải tăng tốcacceleration lanelàm đường tăng tốcacceleration lanelàm đường vượt quaacceleration lanelàn tăng tốcadjacent lanedải cạnh bên cạnhaircraft traffic laneđường giao thông hàng khôngaircraft traffic lanehàng lang sản phẩm khôngcenter lanedải đường trung tâmcentre lanedải con đường trung tâmclimbing laneđường đi lờ lững (giao thông)climbing laneđường leo dốcclimbing lanelàn leo dốcconcrete lanedải (đường) bê tôngdeceleration lanedải sút tốcdeceleration lanedải hãm xedeceleration lanedải xe pháo đi chậmdeceleration lanelàn sút tốcdeceleration lanelàn hãm xediverging lanelàn bớt tốcdiversion laneđường toá nướcdivisional island and double left turn laneđảo phân cách và làn rẽ trái képđường chạy số 1air laneđường bayair lanetuyến baycheckout lanequầy thu tiền sinh sống nối rasea laneđường đi, đường giao thông trên biểnshipping laneđường biểnshipping lanehành lang mặt hàng hải o lạch, đường nhỏ § safety lane : đường an toàn

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Lane

Ô (đường) chạy


*

*

*

lane

Từ điển Collocation

lane noun

1 narrow road

ADJ. little, narrow, single-track, small | quiet | bumpy, rough | dusty, muddy | twisting, winding | grassy, green, leafy | cobbled | country | back Lighting is poor in the back lanes of the city.

VERB + LANE turn down/into

LANE + VERB go, lead, run the lane leading to lớn the village The lane runs past the the lake.

PREP. along a/the ~ We cycled for miles along winding country lanes. | down a/the ~, in a/the ~, up a/the ~

2 part of a wide road for one line of traffic

ADJ. fast, slow | inside, left-hand, middle, outside, right-hand | overtaking | northbound, southbound, etc. | traffic | bus, cycle

VERB + LANE change, get in I hate changing lanes on the motorway. Get in lane early when approaching a junction. | keep in, stay in

LANE + NOUN closures, restrictions Lane closures are causing hold-ups on the M6 near junction 2.

PREP. in (the) ~ The bus was crawling along in the slow lane.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Bài Tập Phân Biệt Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn (Có Đáp Án)

Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for LAN Emulation. See ATM (definition 1), communications protocol, LAN.

English Synonym & Antonym Dictionary

lanessyn.: aisle alley artery avenue channel narrow way pass path road