reset1010.com update thông tin tuyển chọn sinh Trường học tập viện bank năm 2020 chính xác về mã ngành, tổng hợp xét tuyển chọn năm 2020.


Mã trường: NHH

Tên giờ Anh: Banking Academy

Cơ quan chủ quản: bank Trung Ương

Ngành, mã ngành, mã xét tuyển học viện bank 2020:

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Tổ thích hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

(1)

(2)

2017

2018

2019

Hệ đh chính quy (tại trụ sở chủ yếu Hà Nội)

NHH

7340101

Quản trị khiếp doanh

A00, A01, D01, D07

 280

120 

22,25

20,25

22,25

NHH

7340201

Tài chủ yếu ngân hàng

A00, A01, D01, D07

 650

270 

22,25

20,25

22,25

NHH

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

 300

120 

23,25

20,50

22,75

NHH

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01, D07

 90

30 

22,00

20,00

21,75

NHH

7340120

Kinh doanh quốc tế

A01, D01, D07, D09

 280

120 

22,25

20,25

22,25

NHH

7380107_A

Luật kinh tế

A00, A01, D01, D07

30

10 

25,25

23,75

21,5

NHH

7380107_C

Luật ghê tế

C00, D14, D15

 110

50 

25,25

23,75

24,75

NHH

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01, D01, D07, D09

 125

55 

23,25

21,25

23

NHH

7310101

Kinh tế

A00, A01, D01, D07

 125

55 

x

20,00

22

Hệ đại học chương trình quốc tế

NHH

7340101_IU

Quản trị sale CityU 3+1

A00, A01, D01, D07

 20

10 

18,25

19,25

20,5

NHH

7340101_IV

Quản trị marketing CityU 4+0

A00, A01, D01, D07

 60

30 

18,25

19,25

20,5

NHH

7340201_I

Tài chính ngân hàng Sunderland

A00, A01, D01, D07

 55

25 

17,25

19

20,75

NHH

7340301_I

Kế toán Sunderland

A00, A01, D01, D07

 55

25 

15,75

17,75

20

Hệ đại học chính quy định hướng Nhật Bản

NHH

7340301_J

Kế toán định hướng Nhật Bản 

A00, A01, D01, D07

 20

10 

x

x

22,75

NHH

7340405_J

Hệ thống thông tin quản lý định phía Nhật Bản 

A00, A01, D01, D07

 20

10 

x

x

21,75

Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Bắc Ninh)

NHB

7340201

Tài thiết yếu ngân hàng

A00, A01, D01, D07

 125

55 

16

16,5

 16

NHB

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

 85

35 

16

16,5

16 

Hệ đh chính quy (tại Phân viện Phú Yên)

NHP

7340201

Tài bao gồm ngân hàng

A00, A01, D01, D07

 90

90 

15

15,5

14

NHP

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

 60

60 

15

15,5

14 

(1) Xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi tốt nghiệp thpt 2020 

(2) Xét tuyển dựa trên năng lực ngoại ngữ hoặc kết quả học hành THPT

Mã quy cầu Tổ hợp những môn xét tuyển: 

A00 (Toán, đồ Lí, Hóa học), A01 (Toán, đồ gia dụng Lí, giờ đồng hồ Anh), D01 (Toán, ngữ Văn, tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh), D09 (Toán, định kỳ Sử, giờ đồng hồ Anh), D14 (ngữ Văn, kế hoạch Sử, tiếng Anh), D15 (ngữ Văn, Địa lí, giờ Anh), C00 (ngữ Văn, định kỳ Sử, Địa lí).