1.4. Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kì thi Đánh giá năng lực của Đại học giang sơn Hà Nội 

1.5. Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi thpt năm 2022 

2. Ngành tuyển sinh vào năm 2022

Mã trường

Mã ngànhtuyển sinh

Tên lịch trình đào tạo

Chỉ tiêu 2022

Tổ đúng theo xét tuyển

Điểm TT 2019

Điểm TT 2020

Điểm TT 2021

NHH

 7340201_AP_NH

Ngân mặt hàng (Chương trình unique cao)

 

A00, A01, D01, D07

x

x

26.5

NHH

 7340201_AP_TC

Tài bao gồm (Chương trình quality cao)

 

A00, A01, D01, D07

xx

26.5

NHH

 7340301_AP

Kế toán (Chương trình chất lượng cao)

 

A00, A01, D01, D07

xx

26.4

NHH

 7340101_AP

Quản trị kinh doanh (Chương trình unique cao)

 

A00, A01, D01, D07

xx

26.55

NHH

 7340201_NH

Ngân hàng

 

A00, A01, D01, D07

22.25

25.5

26.5

NHH

 7340201_TC

Tài chính

 

A00, A01, D01, D07

22.25

25.5

26.5

NHH

 7340301

Kế toán

 

A00, A01, D01, D07

22.75

25.6

26.4

NHH

 7340101

Quản trị tởm doanh

 

A00, A01, D01, D07

22.25

25.3

26.55

NHH

 7340120

Kinh doanh quốc tế

 

A01, D01, D07, D09

22.25

25.3

26.75

NHH

 7220201

Ngôn ngữ Anh

 

A01, D01, D07, D09

23

25

26.5

NHH

 7340405

Hệ thống thông tin quản lý

 

A00, A01, D01, D07

21.75

25

26.3

NHH

 7380107_A

Luật tởm tế

 

A00, A01, D01, D07

21.5

25

26.35

NHH

 7380107_C

 

C00, C03, D14, D15

24.75

27

27.55

NHH

 7310101

Kinh tế

 

A01, D01, D07, D09

22

25

26.4

NHH

 7480201

Công nghệ thông tin

 

A00, A01, D01, D07

x

x

26

NHH

 7340301_J

Kế toán (Định hướng Nhật Bản)

 

A00, A01, D01, D06

22.75

25.6

26.4

NHH

 7340405_J

Hệ thống thông tin làm chủ (Định phía Nhật Bản)

 

A00, A01, D01, D06

21.75

25

26.3

NHH

 7340101_IU

Quản trị sale CityU (Hoa Kỳ)Cấp song bằng

 

A00, A01, D01, D07

20.5

23.5

25.7

NHH

 7340301_I

Kế toán Sunderland (Vương quốc Anh)Cấp tuy vậy bằng

 

A00, A01, D01, D07

20

21.5

24.3

NHH

 7340201_C

Ngân hàng cùng Tài chủ yếu quốc tếĐại học tập Coventry (Vương quốc Anh) cung cấp bằng

 

A00, A01, D01, D07

x

x

x

NHH

 7340120_C

Kinh doanh quốc tếĐại học Coventry (Vương quốc Anh) cung cấp bằng

 

A00, A01, D01, D07

x

x

x

NHH

 7340115_C

Marketing sốĐại học Coventry (Vương quốc Anh) cấp bằng

 

A00, A01, D01, D07

x

x

x