Mã Trường: VMUNgày thành lập: 1 mon 4, 1956 Điện thoại: 0225.3735.138 - 0225.3729690 - 0225.3851657 Fax: (84.225) 3625 175 - 3735 282Email:tuyensinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh trường Đại Học sản phẩm Hải Việt Namthông báo tuyển chọn sinh đh hệ bao gồm quy với 3.685 chỉ tiêu, trong số đó ngành tài chính ngoại thương, Logistics cùng chuỗi đáp ứng tuyển nhiều nhất mỗi ngành 150 tiêu chí tuyển sinh. Kinh tế vận tải biển cả tuyển 145 chỉ tiêu, quản lí trị tài chính kế toán 140 chỉ tiêu. Là 1 trong trường đại học trực thuộc cỗ giao thông vận tải đường bộ Việt nam, chuyên đào tạo và giảng dạy kỹ sư với nhóm ngành mặt hàng hải. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem trên nội dung bài viết.

Bạn đang xem: Mã trường đại học hàng hải

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Nhóm ngành kĩ thuật và công nghệ

Ngành Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106D101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 130

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành khai quật máy tàu biển

Mã ngành: 7840106D102

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 90

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành quản lý hàng hải

Mã ngành: 7840106D129

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 75

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207D104

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Điện auto giao thông vận tải

Mã ngành: 7520216D103

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 45

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Điện tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 7520216D103

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành auto hóa khối hệ thống điện

Mã ngành: 7520216D121

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 100

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành xây dựng tàu & công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D107

Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi

Mã ngành: 7520122D108

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 45

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành vật dụng & tự động hóa xếp dỡ

Mã ngành: 7520103D109

Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103D116

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành chuyên môn cơ điện tử

Mã ngành: 7520103D117

Chỉ tiêu tuyển sinh: 75

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7520103D122

Chỉ tiêu tuyển sinh: 75

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành kỹ thuật nhiệt lạnh

Mã ngành: 7520103D123

Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành vật dụng & tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 7520103D128

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Xây dựng công trình thủy

Mã ngành: 7580203D110

Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Kỹ thuật bình an hàng hải

Mã ngành: 7580203D111

Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp

Mã ngành: 7580201D112

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 75

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành công trình xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580205D113

Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành phong cách thiết kế & nội thất

Mã ngành: 7580201D127

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành quản lý công trình xây dựng

Mã ngành: 7580201D130

Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201D114

Chỉ tiêu tuyển sinh: 110

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành technology phần mềm

Mã ngành: 7480201D118

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Kỹ thuật truyền thông media & mạng sản phẩm công nghệ tính

Mã ngành: 7480201D119

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành thống trị kỹ thuật công nghiệp

Mã ngành: 7520103D131

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành nghệ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320D115

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 100

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kỹ thuật công nghệ hóa học

Mã ngành: 7520320D126

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 45

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành trang bị tàu thủy

Mã ngành: 7520122D106

Chỉ tiêu tuyển sinh: 45

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Nhóm ngành ngoại ngữ

Ngành giờ đồng hồ Anh thương mại

Mã ngành: 7220201D124

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 90

Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, A01 D10, D14

Ngành ngôn từ Anh

Mã ngành: 7220201D125

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ vừa lòng xét tuyển: D01, A01 D10, D14

Nhóm tài chính & luật

Ngành tài chính vận thiết lập biển

Mã ngành: 7840104D401

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 145

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành tài chính vận download thủy

Mã ngành: 7840104D410

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7840104D407

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành kinh tế ngoại thương

Mã ngành: 7340120D402

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 150

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành quản lí trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101D403

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành quản lí trị tài bao gồm kế toán

Mã ngành: 7340101D404

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 140

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành cai quản trị tài bao gồm ngân hang

Mã ngành: 7340101D411

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành luật pháp hàng hải

Mã ngành: 7380101D120

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 110

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Nhóm chương trình unique cao

Ngành Điện tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 7840104H401

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 90

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7340120H402

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành kinh tế tài chính vận tải biển khơi

Mã ngành: 7520216H105

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành tài chính ngoại yêu thương

Mã ngành: 7480201H114

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Nhóm lịch trình tiên tiến

Ngành kinh tế tài chính Hàng hải

Mã ngành: 7340101A403

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 90

Tổ hòa hợp xét tuyển: D15, A01 D07, D01

Ngành kinh doanh quốc tế và logistics

Mã ngành: 7840104A408

Chỉ tiêu tuyển sinh: 90

Tổ phù hợp xét tuyển: D15, A01 D07, D01

Ngành cai quản kinh doanh cùng marketing

Mã ngành: 7340120A409

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 90

Tổ hợp xét tuyển: D15, A01 D07, D01

Nhóm lịch trình lớp chọn

Ngành Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 7840106S101

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 30

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Ngành khai quật máy tàu đại dương

Mã ngành: 7840106S102

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, C01, D01

Tổ hợp môn xét tuyển

- tổng hợp khối A00: Toán - đồ gia dụng lý - Hóa học.

- tổ hợp khối A01: Toán - đồ gia dụng lý - tiếng anh.

- tổng hợp khối C01: Ngữ văn - Toán - vật lý.

- tổ hợp khối D01: Ngữ văn - Toán - giờ anh.

- tổng hợp khối D07: Toán - chất hóa học - giờ anh.

- tổng hợp khối D10: Toán - Địa lí - giờ đồng hồ anh.

- tổ hợp khối D14: Ngữ văn - lịch sử dân tộc - tiếng anh.

- tổ hợp khối D15: Ngữ văn - Địa lí - tiếng anh.

Phạm Vi tuyển Sinh

-Trường Đại Học sản phẩm Hải nước ta tuyển sinh trên địa bàn cả nước.

- điều khoản về Mã siêng ngành: vần âm trong mã chăm ngành

+D - chương trình huấn luyện và giảng dạy đại học.

+H -chương trình đào tạo chất lượng cao: huấn luyện và đào tạo và đánh giá định hướng nước ngoài với giáo viên giỏi, trong số đó 20% chương trình đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh;

+A - chương trình đào tạo tiên tiến: lịch trình nhập khẩu từ học viện Hàng hải California (Hoa Kỳ) và Đại học tập Gloucestershire (Vương quốc Anh) huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh; cửa hàng vật chất, giảng viên, phương pháp giảng dạy, môi trường thiên nhiên học tập... Theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế;

+S -chương trình đào tạo và huấn luyện lớp chọn:dành mang đến 02 chăm ngành Điều khiển tàu đại dương và khai thác máy tàu biển; chú trọng việc đào tạo và huấn luyện và học tập bởi Tiếng Anh;Học phí tương đương với chương trình huấn luyện đại học.

- những tổ thích hợp môn xét tuyển chọn của Đại học mặt hàng Hải Việt Nam:

- A00:Toán, Lý, Hóa;A01:Toán, Lý, Anh;C01:Toán, Văn, Lý;D01:Toán, Văn, Anh;D07:Toán, Hóa, Anh;D10:Toán, Địa, Anh;D14: Văn, Sử, Anh;D15:Văn, Địa, Anh;

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã giỏi nghiệp Trung học phổ biến hoặc tương đương theo hiện tượng của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Phương thức tuyển sinh

Năm 2021, Đại học hàng hải nước ta sẽ triển khai 4 cách tiến hành xét tuyểnphù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo:

-Phương thức 1:Xét tuyển dựa trên hiệu quả Kỳ thi xuất sắc nghiệp Trung học phổ năm 2021. Áp dụng cho toàn bộ các siêng ngành.

- Phương thức 2:Xét tuyển thẳng theo đề án riêng biệt của trường Đại học mặt hàng hải nước ta (Xét tuyển chọn kết hợp) vận dụng cho toàn cục các chăm ngành đối với những thí sinh gồm tổng điểm những môn thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 trong tổ hợp môn xét tuyển đạt tới mức điểm thừa nhận hồ sơ theo Quy định trong phòng trường và thỏa mãn nhu cầu một vào các tiêu chí sau:

+Tiêu chí 2: Đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi Toán, thứ lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, lịch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ trong kỳ thi chọn học sinh tốt cấp Tỉnh, tp trở lên.

+Tiêu chí 3: học 03 năm thpt tại những lớp Chuyên: Toán, vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Tin học thuộc các trường Chuyên cung cấp Tỉnh/Thành phố. Tất cả học lực khá trở lên cùng hạnh kiểm giỏi các năm lớp 10, 11, 12.

-Phương thức 3:Xét tuyển dựa trên tác dụng học tập với rèn luyện trung học rộng lớn (xét học bạ) với 30% chỉ tiêu. Áp dụng 28 chăm ngành nằm trong nhómKỹ thuật và Công nghệ,02 siêng ngành thuộc nhómChất lượng cao(chuyên ngành technology thông tin cùng Điện auto công nghiệp), với 02 chuyên ngành nằm trong nhómChọn(chuyên ngành Điều khiển tàu biển khơi và khai thác máy tàu biển).

- Phương thức 4:Xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục GDĐT trên tại Điều 7 quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tứ số 09/2020/TT-BGDĐT.

- đại học

Điều kiện thừa nhận hồ sơ đk xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên tác dụng Kỳ thi giỏi nghiệp Trung học tập phổ năm 2021.

- Điều kiện nhấn ĐKXT

+ Đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 hoặc tương đương;

+ Tổng điểm những môn thi trong tổng hợp xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có) đạt mức điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển của Trường;

+ Đối với chăm ngành phong cách xây dựng và nội thất, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật bởi vì Nhà trường tổ chức hoặc có hiệu quả thi năng khiếu Vẽ thẩm mỹ năm 2021 từ các trường đại học khác đạt tự 5 điểm trở lên.

Phương thức 2: Xét tuyển chọn kết hợp

Điều kiện thừa nhận ĐKXT

- Đã tốt nghiệp thpt năm 2021 hoặc tương đương;

- Đạt 1 trong các 3 tiêu chí sau:

+ bao gồm giấy ghi nhận đạt những giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, thành phố trở lên. Các môn thi gồm: Toán, thiết bị lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ;

+ gồm học bạ bằng chứng học 3 năm trung học phổ thông tại các lớp chuyên: Toán, vật dụng Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Tin học thuộc các trường chuyên cấp Tỉnh/Thành phố. Gồm học lực các năm lớp 10, 11, 12 đạt từ khá trở lên; Hạnh kiểm tốt các năm lớp 10, 11, 12;

- Tổng điểm những môn thi trong tổ hợp xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có) đạt mức điểm nhấn hồ sơ xét tuyển của Trường;

- Đối với siêng ngành phong cách thiết kế và nội thất, thí sinh nên tham gia sơ tuyển chọn môn năng khiếu sở trường Vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức triển khai hoặc có công dụng thi năng khiếu Vẽ thẩm mỹ năm 2021 từ những trường đh khác đạt tự 5 điểm trở lên.

Phương thức 3:Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả học tập cùng rèn luyện trung học phổ thông (xét học bạ)

Điều kiện dấn ĐKXT

- tốt nghiệp trung học đa dạng hoặc tương đương năm 2019; 2020; 2021;

- Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên;

- Tổng Điểm trung bình học tập tập các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Trường;

- Đối với siêng ngành phong cách xây dựng và nội thất, thí sinh nên tham gia sơ tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật vì chưng Nhà trường tổ chức triển khai hoặc có hiệu quả thi năng khiếu sở trường Vẽ thẩm mỹ năm 2021 từ các trường đại học khác đạt trường đoản cú 5 điểm trở lên.

Trong đó:

+ Điểm trung bình học tập tập các môn trong tổ hợp xét tuyển chọn = (Tổng điểm vừa đủ 03 môn trong tổng hợp xét tuyển trong 03 năm lớp 10, 11, 12)/3.

Phương thức 4:Xét tuyển thẳng theo quy định của cục GDĐT

- thí sinh phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện được mức sử dụng tại tại Điều 7 quy định tuyển sinh phát hành kèm theo Thông tứ số 09/2020/TT-BGDĐT.

- Điều kiện đk xét tuyển chọn vào chăm ngành kiến trúc và nội thất

Thí sinh nên tham gia sơ tuyển chọn môn năng khiếu sở trường Vẽ mỹ thuật bởi vì Nhà trường tổ chức hoặc có hiệu quả thi năng khiếu sở trường Vẽ mỹ thuật năm 2021 từ những trường đại học khác đạt trường đoản cú 5 điểm trở lên.

+Thời gian đăng ký và lịch tham dự cuộc thi sơ tuyển chọn môn Vẽ mỹ thuật sẽ được Nhà trường thông báo cụ thể đến sỹ tử trong thông tin tuyển sinh năm 2021 (Căn cứ vào mốc thời gian nhập điểm sơ tuyển chọn vào hệ thống được khí cụ trong quy định tuyển sinh của bộ GDĐT năm 2021)

+ bề ngoài thi: Thí sinh thực hiện bài thi Vẽ tĩnh vật bởi bút chì black trên khổ giáy A3 (cho sẵn)

+ sỹ tử sử dụng tác dụng thi năng khiếu sở trường từ các trường đại học khác có tổ chức thi Vẽ thẩm mỹ năm 2021 buộc phải nộp giấy chứng nhận công dụng thi năng khiếu (bản chính) vềPhòng Đào tạo- ngôi trường Đại học sản phẩm hải Việt Nam, Số 484, Đường Lạch Tray, Quận Lê Chân, Thành phố tp. Hải phòng trước ngày được luật trong quy chế tuyển sinh vào năm 2021 của cục GDĐT.

+ Thí sinh đề nghị đạt từ 5 điểm trở lên bắt đầu đủ điều kiện đăng ký kết xét tuyển chọn vào chuyên ngành phong cách thiết kế và nội thất

+ phần đa thí sinh đk xét tuyển chọn vào chuyên ngành bản vẽ xây dựng và thiết kế bên trong mà ko có hiệu quả sơ tuyển chọn đạt yêu thương cầu đề ra là chưa hợp lệ.

Hình thức nhận đk xét tuyển chọn của thí sinh

+ Đối với phương thức 1: Theo chính sách của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

+ Đối với phương thức 2, 3 và đăng ký tham gia dự thi sơ tuyển chọn môn Vẽ mỹ thuật.

Hồ sơ xét tuyển

-Phiếu đk xét tuyển theo mẫu bao gồm sẵn ở trong nhà trường.

-Học bạ photo tất cả công chứng.

-Bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời photo gồm công chứng.

-1 phong suy bì thư có sẵn tem, địa chỉ, số liên lạc của thí sinh.

-Giấy tờ ưu tiên (nếu có).

-Giấy bệnh nhận tác dụng thi thpt có công bệnh với vẻ ngoài xét tuyển công dụng thi thpt quốc gia.

Xem thêm: Bài Tập V-Ing Và To V - Bài Tập Tiếng Anh Về To V Và V

Hình thức và địa chỉ nộp làm hồ sơ xét tuyển

- Nộp thẳng tại phòng Đào chế tác – ngôi trường Đại học mặt hàng hải Việt Nam

- Gửi gửi phát qua bưu điện về: phòng Đào tạo, trường Đại học hàng hải Việt Nam, số 484 Đường Lạch Tray, Quận Lê Chân, tp Hải Phòng.