Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Morning là gì

*
*
*

morning
*

morning /"mɔ:niɳ/ danh từ buổi sánggood morning: kính chào (buổi sáng)tomorrow morning: sáng sủa mai (thơ ca) buổi bình minhin the morning of life vào buổi bình minh của cuộc đời; thời gian tuổi thanh xuân

*

*

*

morning

Từ điển Collocation

morning noun

ADJ. this, tomorrow, yesterday | Friday, Saturday, etc. | early, late The side of the mountain appeared pink in the early morning light. | April, May, etc. | spring, summer, etc. | beautiful, bright, fine, sunny | cold, frosty, grey

VERB + MORNING spend I spent the morning doing some sightseeing.

MORNING + VERB dawn The morning dawned bright & sunny. | progress, wear on As the morning wore on she became more & more tired.

MORNING + NOUN coffee, tea | prayer, service | rush hour, train | newspaper, paper | sickness

PREP. by ~, during the ~, in the ~, on Monday, etc. ~, towards ~ Towards morning the snow turned to rain.

PHRASES first thing in the morning I"ll see to lớn it first thing in the morning. | from morning till night, good morning He didn"t even say ‘Good morning’. | morning, noon và night It"s all she talks about, morning, noon and night (= all the time). | the rest of the morning

Từ điển WordNet


n.
Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập So Sánh Bằng Lớp 7 Có Đáp Án, Bài Tập So Sánh Ngang Bằng Tiếng Anh Lớp 7

English Synonym và Antonym Dictionary

morningsant.: afternoon evening

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu