"To me she"s really pretty": This is a slightly less strong word than "beautiful." A teenage girl could be "pretty" but a mature woman could be "beautiful."
*

"Tôi thấy cô ấy khá xinh " : đó là cách nói ko mạnh bởi "đẹp. " Một đàn bà thì" xinh" còn phụ nữ trưởng thành thì "đẹp""She is kind of heavyset":
This is a more polite way to say that someone is slightly large. This does not mean that they are extremely overweight. "Cô ấy khá to cao" : đây là cách nói một người hơi to lớn lớn lịch sự hơn. Nói vậy không có nghĩa là họ rất là thừa cân.

Bạn đang xem: Mũm mĩm tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: tròn trịa tiếng anh là gì

"That person is obese"
: This phrase means that the person is extremely overweight by medical standards & that they are in poor health. "Người kia bị bự phì" : các từ này có nghĩa là người này cực kì thừa cân theo chuẩn chỉnh sức khoẻ với sức khoẻ kém. "He is a bit chubby": This term is sometimes used khổng lồ describe babies & kids. You can say that a baby has "chubby cheeks" if his cheeks are fat. It is not considered polite khổng lồ say this about an adult. Nó hơi mũm mĩm: trường đoản cú này nhiều khi dùng để biểu đạt em bé. Ta rất có thể nói nhỏ nhắn có "đôi má phúng phính" nếu như má nhỏ bé mũm mĩm. Còn dùng chỉ người lớn thì ko được xem như là lịch sự. "He is extremely overweight": This is a more polite way khổng lồ say that someone is fat. You should not say "this person is fat" especially not directly to the person. Anh ấy thừa cân nặng dữ quá: đây là cách thanh lịch hơn nhằm nói một fan mập. Bạn không nên nói "người này béo quá" tốt nhất là không nên nói trực tiếp vào mặt bạn ta. "She is in great shape": This means that the person exercises regularly and that he or she is in great physical condition, they are healthy"Cô ấy khoẻ to gan lớn mật dáng chuẩn" : Câu này tức là người này bè cánh dục những đặn và người ấy tất cả sức khoẻ xuất xắc vời, khoẻ mạnh. "He is really muscular" or "he is pretty fit": In this case "pretty" does not mean beautiful, but it means "very.Anh ấy rất là đô con" hoặc" anh ấy rất là cân đối" : trong trường đúng theo này "pretty" không có nghĩa là xinh đẹp, mà có nghĩa là "hết sức; cực kỳ; rất"."He is on the short side": Instead of directly saying "he is short" you could soften your statement by saying "He is on the short side." "Anh ta tương đối thiếu thước tấc một tí" : Thay bởi nói trực tiếp "anh ta lùn" bạn cũng có thể làm lời nói của mình dịu bớt bằng cách nói" Anh ta hơi thiếu thước tấc một tí. "She is quite petite, isn"t she?": This is only used khổng lồ describe women who are shorter than average. The average height for a woman in the United States is 5 foot 4 inches.

Xem thêm: "How Time Flies Là Gì ? Thời Gian Trôi Nhanh Bằng Tiếng Anh Time Flies Là Gì

"Cô ấy hơi bé dại con, nhỉ? ": Chỉ nói vậy để diễn đạt phụ phái nữ thấp rộng trung bình. độ cao trung bình của thiếu phụ ở Hoa Kỳ là 5 fút 4 inch.
*

*

2) How to describe someone"s attractiveness
"I can"t believe how dễ thương he is": A young child can be "cute" or a potential date can be "cute" in the sense that you are attracted khổng lồ the person. Tả đường nét hấp dẫn, duyên dáng dễ thương và đáng yêu không tưởng tượng nổi: Em bé nhỏ có thể "dễ thương" hoặc người rất có thể thành chúng ta trai/bạn gái rất có thể "dễ thương" theo nghĩa người ấy lôi cuốn bạn. "Isn"t she gorgeous?": This means that the person is extremely attractive. "

"I think he"s good-looking": This is a more modern way khổng lồ say "handsome" or attractive." "To me she"s really pretty": This is a slightly less strong word than "beautiful." A teenage girl could be "pretty" but a mature woman could be "beautiful."

 " Cô ấy không lung linh sao? ": Câu này tức là người này khôn cùng hấp dẫn. "Tôi nghĩ về anh ấy dễ dàng coi": đây là cách nói new để chỉ "đẹp trai" hoặc "hấp dẫn". "Tôi thấy cô ấy tương đối xinh " : đó là cách nói không mạnh bằng "đẹp. " Một thiếu phụ thì" xinh" còn phụ nữ trưởng thành thì "đẹp""He"s not very attractive lớn me." or "In my opinion, he"s not really that cute": This is a way of saying that your opinion might be different from the opinion of other people."He isn"t very handsome": The word handsome is only used lớn describe men. "Beautiful" or "pretty" can only be used to lớn describe women."Anh ấy không lôi kéo lắm đối với tôi. " hoặc " Theo tôi, anh ấy không quá sự đáng yêu đến thế": đó là cách nói cho thấy thêm ý chúng ta cũng có thể khác cùng với ý fan khác. "Anh ta không đẹp mắt trai lắm " : tự handsome - đẹp nhất trai chỉ dùng nhằm tả lũ ông. " Beautiful - đẹp nhất " hoặc " pretty - xinh " chỉ dùng để làm tả phụ nữ.