“No” và “not” là hai từ được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Anh nhằm biểu thị sự phủ định. Bạn thường gặp những câu có từ “no” và “not” trong việc học tiếng Anh. Nhưng bạn đã biết đến sự khác nhau giữa “No” và “Not” trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh chưa? Language Link Academic sẽ giúp bạn làm rõ sự khác nhau này để bạn có thể sử dụng “no” và “not” trong tiếng Anh một cách thành thạo và chính xác, phù hợp với những ngữ cảnh khác nhau.

Bạn đang xem: Not là gì


1. Được dùng như một trạng từ để tạo ra sự phủ định trong câu. Và “Not” thường sử dụng với động từ “to be”
*
*
*

Phân biệt khi dùng no và not với danh từ không có tính cấp bậc


Ví dụ: A potato is not a fruit. ( Khoai tây không phải là một loại trái cây)

Không dùng: A potato is no fruit.

Đối với danh từ có tính cấp bậc thì chúng ta đều sử dụng “No” và “Not a/an” được như nhau:

Một số danh từ có tính cấp bậc như:

Secret (n/adj): (sự) bí mậtRomance (n): sự lãng mạnDislike (n): Không thíchLove (n): Tình yêu

Có thể hiểu tính cấp bậc như bạn có thể yêu thích một người này nhiều hơn một người khác. Hay là buổi tiệc này có sự lãng mạn hơn buổi tiệc kia.

Xem thêm: Meaning Of Blow Off Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Blow Off Trong Câu Tiếng Anh

Ví dụ: It’s no secret that we are interested. (= It’s not a secret…) (Nó không phải là bí mật mà chúng tôi quan tâm) (Secret là danh từ có tính cấp bậc. Một thứ có thể được giữ bí mật nhiều hơn so với thứ khác)

IV. Bài tập về cách phân biệt sử dụng “No” và “Not” trong tiếng Anh cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh

I like meat but … (no/not) fish.She was … (no/not) surprised.There is … (no/not) sugar left in the cupboard.They repaired the door but … (no/not) properly.Hurry up, we’ve got … (no/not) time to lose !I will come but … (no/not) this evening.My brother did … (no/not) help me.I have … (no/not) money.– ‘Do you smoke ? – … (no/not) at work !’-‘ Music ? – OK, but … (no/not) any jazz !’

Đáp án

1. Not, 2. Not, 3. No, 4. Not, 5. No

6. Not, 7. Not, 8. No, 9. Not, 10. Not

Trên đây là những cách để bạn nhận biết sự khác nhau giữa “No” và “Not” trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, Language Link Academic hy vọng với những kiến thức bổ ích này sẽ giúp bạn sử dụng hai loại từ này một cách hiệu quả và phù hợp đồng thời sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh nói chung thành thạo hơn.