Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Overlook là gì
Bạn đang xem: Overlooked là gì

*

*

*

*

overlook /”ouvə”luk/ ngoại hễ từ trông nom, giám sát; nhìn kỹ, coi kỹ, coi xét, quan sát từ bên trên cao trông xuốngmy windows overlook the garden: hành lang cửa số buồng trông xuống sảnh vườn không nhận cảm thấy, không để ý tớilớn overlook a printer”s error: không sở hữu và nhận cảm thấy một lỗi in quăng quật lỡ, tha thứlớn overlook a fault: tha thứ rất nhiều lỗi lầm coi nhẹ danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vị trí cao để quan sát cảnh quan sát từ bên trên cao sự xem xét, sự quan sát từ trên caogiám ngay cạnh o giám sát


*

overlook

Từ điển Collocation

overlook verb

ADV. completely, entirely | largely | frequently, often | generally | conveniently Conveniently overlooking the fact that she wouldn”t be able bự meet the commitment, she agreed enthusiastically.

VERB + OVERLOOK cannot, cannot afford lớn, should not We should not overlook this possibility. | be inclined lớn, tend béo Hospitals have tended mập overlook this need. | seem bự | be prepared lớn, be willing bự I was prepared béo overlook her mistakes this time. | be easy phệ It is easy to overlook the significance of this change. | be impossible to


PHRASES be easily overlooked another fact which is all too easily overlooked | sth should not be overlooked The importance of this should not be overlooked.

Từ điển WordNet

English Synonym cùng Antonym Dictionary

overlooks|overlooked|overlookingsyn.: disregard face ignore let slip miss neglect pass over skip view watchant.: notice

Thể Loại: share trình bày kiến thức Cộng Đồng
Xem thêm: " Rắc Co Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rắc Co Trong Tiếng Anh

Bài Viết: Overlook Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Overlook Trong giờ Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://reset1010.com Overlook Là Gì – Nghĩa Của tự Overlook Trong tiếng Việt


Leave a Reply Hủy

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình chăm chú này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.