Trong 12 thì cơ bản của giờ đồng hồ Anh chắc có lẽ chúng ta đã không còn xa lạ với thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn. Tuy nhiên, liệu bạn đã hiểu phương pháp sử dụng thì một cách chính xác chưa? Hãy thuộc Step Up kiếm tìm hiểu chi tiết giúp bạn làm rõ hơn qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Present perfect continuous là gì


1. Thì Hiện Tại hoàn thành Tiếp Diễn trong tiếng Anh

*
*

Dấu hiệu nhận biết:

Với lúc này hoàn thành: Ever, never, just, already, recently, since, for

Với hiện tại dứt tiếp diễn: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…


6. Bài tập Thì hiện Tại chấm dứt Tiếp Diễn gồm đáp án

Các chúng ta vừa khám phá dứt phần kim chỉ nan của thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn. Bây chừ chúng ta hãy cùng nhau thực hành một trong những bài tập nhằm xem bạn dạng thân đã thấu hiểu bài mang lại đâu cũng như bổ trợ thêm về kỹ năng cấu trúc ngữ pháp giờ Anh nhé.

Bài 1: nên lựa chọn dạng đúng của cồn từ tất cả trong ngoặc.

1. He ________ (sleep) for hours now because he didn’t get enough sleep last night.

2. When she arrived, her family ________ (have) dinner.

3. Where are you now? He ______ (wait) for you for so long.

4. My father ________ (still/do) the gardening since I came home. Meanwhile, my brother ______ (do) his homework.

5. Her mother ________ (go) shopping since she went out with her friends.

6. We would like to eat something because we ________ (not eat) for the whole day.

7. It ______ (rain) for the whole morning, so she doesn’t want to go out.

8. John Wick _____ (watch) his favorite film since I came.

Bài 2: trả tất các câu sau nhờ vào những từ lưu ý cho sẵn.

1. We/not/want/go/because/be/play/football

2. Chingun/be/sleep/hours//so/house/quiet.

3. He/drink/alcohol/since/we/see/

4. I/do/work/whole/day//now/be/tired.

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

Bài 3:

1. We are waiting for the bus. We started waiting for 10 minutes.

We ….. For 10 minutes.

2. I’m learning English. I started classes in October.

I ….. Since October.

3. Nhị is working in London. He started working there on đôi mươi July.

……. Since đôi mươi July.

4. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago.

……. For years.

Bài 4:

1. You have just arrived lớn meet a friend who is waiting for you.

You ask: (you/wait/long) ………..

2. You meet a friend in the street. His face và hands are dirty.

You ask: (what/to/do?) ………..

3. A friend of yours is now working in a shop. You want lớn know how long.

You ask: (how long/you/work/there?)

4. A friend tells you about his job – he sells computers. You want lớn know how long

You ask: (how long/you/sell/computers?) ………..

Đáp án

Bài 1: has been sleeping/ were having/ has been waiting/ has still been doing/has been doing/has been going/ haven’t been eating/ has been raining/ has been watching

Bài 2:

1. We don’t want to go out because We have been playing football.

2. Chingun has been sleeping for hours, so the house is very quiet.

3. He has been drinking alcohol since we saw him.

4. I have been doing my homework for the whole day, so now I am tired.

5. She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy.

Xem thêm: Tính Tổng 1+1/2+1/3+...+1/N Trong C, Lập Trình C++ Tính Tổng S=1

Bài 3:

1. Have been waiting

2. Have been learning English

3. He has been working there

4. They’ve been going there

Bài 4:

2. Have you been waiting long?

3. What have you been doing?

4. How long have you been working there?

5. How long have you been selling computers?

Trên phía trên là nội dung bài viết tổng thích hợp về thì hiện tại tại xong tiếp diễn. Step Up hy vọng rằng sẽ hướng dẫn cho chính mình đọc những thông tin hữu ích nhất. Để làm rõ nhiều hơn về tự vựng các chủ đề cũng giống như để áp dụng linh hoạt, hãy cùng tìm hiểu thêm các phương pháp học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh sáng tạo, hiệu quả, buổi tối ưu thời hạn cùng với sách mod Não 1500: bao gồm 50 unit thuộc các chủ đề không giống nhau, cùng rất đó là áp dụng trong giao tiếp hàng ngày. Các bạn sẽ được kinh nghiệm với phương thức học thông minh cùng truyện chêm, âm thanh giống như và phân phát âm shadowing, rèn luyện cùng ứng dụng Hack Não để luyện nghe, phát âm với kiểm tra các từ vựng giờ Anh đang học.