Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Railing là gì

*
*
*

railing
*

railing /"reiliɳ/ danh từ, (thường) số nhiều sản phẩm rào chắn tuy nhiên (sắt hoặc gỗ) tay vịn thang gác; bao lơn danh từ sự chửi rủa, sự mắng nhiếc, sự xỉ vả lời chửi rủa, lời xỉ vả
hàng ràorigid railing: sản phẩm rào cứngsafety railing: hàng rào chắn an toànsemi-rigid railing: hàng rào nửa cứngtraffic railing: hàng rào chắn (bảo vệ mặt đường xe chạy xe trên cầu)lan canbicycle railing: bậc thang xe đạpbridge railing: lan can cầugrid railing: lan can kiểu chấn songgrid railing: bậc thang mắt cáohand railing: tay vịn lan canlattice railing: cầu thang kiểu chấn songlattice railing: bậc thang kiểu đôi mắt cáopedestrian railing: cầu thang cầu (để đảm bảo người đi bộ)post of railing: cột lan canrailing load: mua trọng lan canrailing stanchion: cọc lan canstair railing: bậc thang cầu thangstandard railing: cầu thang (bảo vệ) tiêu chuẩnthanh tựatường chắn máitường chống hộLĩnh vực: xây dựngrào chắnGiải đam mê EN: 1. A bannister or support for a staircase.a bannister or tư vấn for a staircase.2. A balustrade.a balustrade.3. A wooden edge surrounding a plywood panel.a wooden edge surrounding a plywood panel..Giải ưa thích VN: 1. Một trụ cầu thang hay trụ chống của cầu thang 2. Lan can 3. Một hàng rào gỗ phủ quanh một panen được làm bằng gỗ dán.thanh chắn bảo vệplatform railing: thanh chắn đảm bảo an toàn hiểmbridge railingtay vịn cầuhand railinglan canhand railingtay vịnpanel-typed railingrào chắn vệ đườngrigid railingchấn tuy nhiên cứngsemi-rigid railingchấn tuy nhiên nửa cứngstaircase railingtay vịn bậc thang o lan can, tay vịn, mặt hàng rào
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

railing

Từ điển WordNet


n.

material for making rails or rails collectively

n.

short for railway

he traveled by rail

he was concerned with rail safety

a horizontal bar (usually of wood)any of numerous widely distributed small wading birds of the family Rallidae having short wings & very long toes for running on soft mud

v.

provide with rails

The yard was railed

convey (goods etc.) by rails

fresh fruit are railed from Italy khổng lồ Belgium

lay with rails

hundreds of miles were railed out here

fish with a handline over the rails of a boat

They are railing for fresh fish
Xem thêm: Mã Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Năm 2021, Tuyển Sinh Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

English Synonym & Antonym Dictionary

railingssyn.: railrails|railed|railingsyn.: fulminate inveigh rail in rail off railing rails revile track train vilify vituperate