Giới từ trong tiếng Anh là mọi từ được dùng làm thể hiện quan hệ của danh từ, đại từ (hoặc hầu như thành tố ngữ pháp không giống thực hiện tác dụng như danh từ) với phần còn lại của câu.

Bạn đang xem: Sau giới từ là gì?


*

Giới trường đoản cú là gì với cách áp dụng giới tự trong tiếng Anh thì không phải ai cũng biết. Các phương thức giải thích với ứng dụng đơn giản trong nội dung bài viết dưới đây vẫn giúp các bạn học giới từ bỏ hiệu quả.

Giới từ bỏ là gì?

Giới từ bỏ (preposition) là những từ được sử dụng để thể hiện mối quan hệ của danh từ, đại từ (hoặc đầy đủ thành tố ngữ pháp khác thực hiện tác dụng như danh từ) cùng với phần còn lại của câu. Phần lớn danh tự hoặc đại từ bỏ được kết nối với nhau bởi giới từ gọi là tân ngữ của giới từ.

Một vài ba giới từ bỏ trong tiếng Anh thịnh hành là in, on, for, to, of, with, about…

Các loại giới tự trong giờ Anh

Có 8 nhiều loại giới trường đoản cú trong tiếng Anh:

Giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới từ chỉ vị trí

Giới từ bỏ chỉ xu thế hành động

Giới từ bỏ chỉ tác nhân

Giới trường đoản cú chỉ phương pháp công cụ

Giới tự chỉ lý do, mục đích

Giới từ chỉ quan hệ

Giới từ chỉ nguồn gốc

Giới từ chỉ thời gian

Giới từ bỏ chỉ thời gian dùng để biểu đạt thời điểm hoặc khoảng thời gian một hành động, sự khiếu nại diễn ra.

At: Sử dụng khi nói tới một thời điểm xác minh trong ngày

Ví dụ: at noon, at 5 a.m.

In: Sử dụng cùng với tháng, năm, hoặc 1 trong các buổi nào kia trong ngày

Ví dụ: in 2020, in the morning

On: sử dụng khi nói đến một sản phẩm trong tuần hoặc một ngày cụ thể trong tháng

Ví dụ: on the 28th of October, on Monday

For: thực hiện khi nói về một khoảng thời gian

Ví dụ: for 3 months, for years

Since: áp dụng khi nói đến một thời điểm rõ ràng trong vượt khứ

Ví dụ: since last Monday, since 2016

During (Trong khi): Diễn tả một hành động/ sự kiện diễn ra đồng thời với cùng một hành động/sự kiện trong khoảng thời gian nào đó

Ví dụ: during class, during the meeting

By (trước khi): Sử dụng khi diễn tả một thời điểm rõ ràng ở tương lai, vào đó hành động được nói tới phải xong xuôi trước đó

Ví dụ: by 8 a.m., by 2021

Before (trước khi): diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành động, sự kiện, thời gian nào đó

Ví dụ: before lunch, before departure

After (sau khi): Diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động, sự kiện, thời khắc nào đó

Ví dụ: after dinner, after classroom

*
Ví dụ cách thực hiện giới tự “before”

Giới từ chỉ vị trí

Giới tự chỉ địa chỉ trong tiếng Anh cần sử dụng để miêu tả nơi vùng của một sự đồ dùng trong mối tương quan với sự thứ khác, hoặc khu vực một vụ việc xảy ra.

At: thực hiện khi nói đến một điểm hoặc một vị trí vắt thể

Ví dụ: at the hospital, at the corner of the street

In: thực hiện khi nói tới một không gian khép kín

Ví dụ: in the car, in the drawer, in the Africa

On: Ở bên trên bề mặt, trên một thiết bị nào đó

Ví dụ: on the table, on a wall

By, near, close to: diễn đạt sự gần gũi về mặt địa lý, khoảng chừng cách

Ví dụ: by/near/close to the beach

Next to, beside: Một người/ sự trang bị nào đó ở ngay cạnh bên người/ sự đồ khác

Ví dụ: next lớn each other, beside the factory

Between: Một người sự/vật như thế nào đó trọng tâm hai người/sự thiết bị khác

Ví dụ: between the library and the restaurant

Behind: miêu tả vị trí của một người/ sự vật dụng ở phía sau người/ sự trang bị khác

Ví dụ: behind the desk, behind the school

In front of: diễn tả vị trí của một người/ sự đồ gia dụng phía trước một người/ sự đồ vật khác

Ví dụ: in front of the window, in front of the pond

Above, over: diễn đạt một người/ sự vật ở đoạn cao rộng so với người/ sự đồ vật khác

Ví dụ: The balcony juts out over the street.

Below, under: diễn tả một người/ sự vật ở phần thấp hơn so với người/ sự đồ gia dụng khác

Ví dụ: Please vị not write below this line.

*
Ví dụ cách thực hiện giới từ bỏ “at”

Lưu ý:

“Over” với “above” đa số là phần đông giới từ trong tiếng Anh sử dụng để mô tả một người/ sự vật ở trong phần cao rộng người/ sự vật khác, mặc dù vẫn gồm sự biệt lập về ý nghĩa. “Over” có thể diễn tả một sự trang bị có tương tác trực tiếp và che phủ lên trên sự trang bị khác. Chẳng hạn, rất có thể viết “The mother put a blanket over her sleeping child”(Người mẹ phủ tấm chăn lên đứa con đang say ngủ.) nhưng thiết yếu viết “The mother put a blanket above her sleeping child”.

Tương tự, “under” cùng “below” đều diễn tả một người/ sự vật ở phần thấp hơn so với người/ sự đồ gia dụng khác. Mặc dù nhiên, “under” có thể diễn tả một sự trang bị có liên hệ trực tiếp với việc vật ở bên trên nó. Ví dụ, có thể viết “The little girl is hiding under the blanket” (Cô bé xíu trốn dưới tấm chăn) nhưngkhông thể viết “The little girl is hiding below the blanket”.

Giới trường đoản cú chỉ xu thế của hành động

Giới từ chỉ xu hướng của hành động dùng để mô tả cách một sự vật dịch rời (trả lời mang lại các câu hỏi như nắm nào, cho đâu và bằng cách nào).

To: diễn đạt một người/ sự vật di chuyển theo 1 hướng hoặc điểm đến lựa chọn đã xác định

to the office, lớn the station

Eg: Her childhood was spent travelling from place to place. (Trong những năm tháng tuổi thơ, cô ấy đi từ vị trí này sang địa điểm khác.)

From: biểu đạt sự dịch chuyển của người/ sự vật xuất phát điểm từ 1 điểm xuất phát đã xác định

from China, from overseas

Eg: Has the train from Bristol arrived?(Chuyến tàu từ bỏ Bristol sẽ tới chưa.)

Over: mô tả sự di chuyển của người/ sự trang bị vượt qua cùng lên vị trí cao hơn một người/ sự vật dụng khác

flow over the trees

Eg: There was a lamp hanging over the table.(Có một chiếc đèn treo phía trên chiếc bàn.)

Above: miêu tả sự dịch rời đến một vị trí cao hơn nữa sự thiết bị khác

Eg: He shot the arrow above the target. (Anh ta bắn mũi tên cao hơn điểm ngắm.)

Under/beneah: biểu đạt sự dịch rời đến một địa điểm thấp hơn

Eg: He dove under/ beneath the water to find a coin. (Anh ta lặn xuống bên dưới mặt nước để tìm một đồng xu.)

Along: biểu đạt sự di chuyển dọc theo một con đường thẳng, theo cạnh, bờ của một sự thứ khác

Eg: We walked along the bank of the river. (Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.)

Around: diễn đạt sự dịch chuyển theo vòng tròn

Eg: Children are running around the yard.(Lũ trẻ đang hoạt động quanh cái sân.)

Through: mô tả sự di chuyển ban đầu từ một đầu của một không gian khép kín đáo và đi ra ở một đầu khác

Eg: The robbers broke into the house through the window. (Những tên trộm bỗng nhiên nhập vào khu nhà ở qua đường cửa sổ.)

Into: diễn đạt sự dịch chuyển vào phía bên trong một sự thứ khác

Eg: Without the supervision of adults, the child jumped into the pool. (Thiếu đi sự đo lường và tính toán của tín đồ lớn, đứa trẻ nhẩy vào trong hồ nước bơi.)

Out of: miêu tả sự dịch rời ra khỏi một trang bị khác

to get out of the car, to lớn get out of the room

Toward(s): miêu tả sự di chuyển lại gần một sự đồ khác

Eg: They were heading toward(s) the German border. (Họ hướng tới phía biên thuỳ nước Đức.)

Away from: miêu tả sự di chuyển đi xa một sự đồ gia dụng khác

Eg: They all ran away from the fire. (Tất cả chúng ta chạy ra xa ngoài ngọn lửa.)

Onto: miêu tả sự dịch rời lên trên bề mặt của sự đồ gia dụng khác

Eg: Put books onto the shelf if you don’t read them any more. (Hãy đặt đông đảo cuốn sách lên giá nếu bạn không hiểu nữa.)

Off: mô tả sự dịch chuyển xuống khỏi hoặc rời khỏi xa một sự đồ vật khác

Eg: “Keep off the grass!” (Không dẫm lên cỏ.)

Up: mô tả sự di chuyển hướng lên trên

Eg: She tried to climb up the steps. (Cô ấy nỗ lực trèo lên phần nhiều bậc thang.)

Down: diễn tả sự dịch rời hướng xuống dưới

Eg: It’s very dangerous lớn jump down the tree. (Nhảy từ bên trên cây xuống vô cùng nguy hiểm.)

Giới trường đoản cú chỉ tác nhân

Dùng để diễn tả một fan hoặc vật tạo ra một sự việc, hành vi nào đó. Gần như câu đựng giới trường đoản cú chỉ tác nhân thường xuyên được viết theo kết cấu bị rượu cồn và thực hiện giới từ bỏ “by” (cho người) hoặc “with” (cho vật).

Ví dụ:

1. The bridge was built by a foreign company. (Cây cầu được xây vì chưng một công ty nước ngoài.)

Từ “by” cho thấy chủ thể xây nên đối tượng người sử dụng câu cầu là “a foreign company” (một công ty nước ngoài).

*
Ví dụ cách áp dụng giới từ “by”

2. The streets were covered with litter. (Những tuyến đường bị bao phủ trong rác rưởi)

Từ “with” cho thấy thêm sự vật bao trùm các tuyến đường là “litter” (rác rưởi).

Giới tự chỉ giải pháp thức, công cụ

Được thực hiện để biểu đạt các nhiều loại công nghệ, sản phẩm công nghệ móc, thứ nhất định. đều giới trường đoản cú dạng này là “by”, “with” và “on”. Về cơ bản, “by” diễn tả cách thức di chuyển, trong những lúc “with” cùng “on” mô tả cách sử dụng những thiết bị, thứ móc.

Ví dụ:

1. I go lớn school every day by bus. (Tôi mang lại trường hàng ngày bằng xe pháo buýt.)

Sử dụng “by” vày xe buýt là phương tiện đi lại đi lại mỗi ngày của đơn vị trong câu.

2. She cut the cake with a plastic knife. (Cô ấy cắt mẫu bánh bằng/ với một nhỏ dao nhựa.)

Sử dụng “with” vị “plastic knife” (con dao nhựa) là 1 trong loại luật pháp được dùng để thực hiện hành vi cắt bánh.

3. He played a tune on his guitar. (Anh ta tấn công một giai điệu với chiếc ghi-ta.)

Sử dụng “on” do chiếc ghi-ta là 1 trong những phương tiện, thiết bị nhưng các thao tác của công ty trong câu thực hiện hành động trên sản phẩm công nghệ đó.

Giới từ bỏ chỉ lý do, mục đích

Dùng để mô tả lý do vì sao một sự việc, hành vi xảy ra. Một trong những giới từ trong giờ Anh chỉ lý do, mục đích thường gặp bao gồm for, through, because of, on trương mục of, from.

Ví dụ:

1. Are you learning English for pleasure or for your work? (Bạn học tập tiếng anh vì niềm vui thích hay bởi công việc?)

Giới tự “for” được áp dụng để hỏi về mục tiêu học tiếng Anh.

2. You can only achieve success through hard work. (Bạn chỉ rất có thể đạt được thành công thông qua làm việc chăm chỉ.)

Giới từ “through” sử dụng để nói về phương pháp đạt được thành công, nhờ cần cù mới đạt công dụng tốt.

3. He walked slowly because of his injured leg. (Ông ấy đi đủng đỉnh vì mẫu chân bị thương)

Cụm giới từ “because of” gửi ra nguyên nhân vì sao người đàn ông đi chậm.

4. She retired early on tài khoản of ill health. (Bà ấy về hưu sớm vì sức khỏe yếu)

Cụm giới từ “on account of” đóng vai trò như tự “because of”, tức là bởi vì, nhằm đưa ra lý do vì sao người thiếu phụ được nói tới nghỉ hưu sớm.

5. I knew from my experience that the man was lying. (Từ kinh nghiệm tôi biết ông ta vẫn nói dối)

Giới tự “from” cho biết thêm lý vày vì sao nhà thể hiểu rằng hành vi nói dối, chính là nhờ kinh nghiệm của bạn dạng thân.

Giới tự chỉ quan liêu hệ

Là hầu như từ biểu đạt tính sở hữu, mối tương tác hoặc sự bổ sung giữa các đối tượng người sử dụng được nói đến trong câu. Trong đó, “of” được dùng để làm nói về việc sở hữu, “to” nói về mối dục tình giữa người hoặc vật, cùng “with” diễn tả sự đồng hành.

Ví dụ:

1. Hanoi is the capital đô thị of my country. (Hà Nội là thành phố hà nội của nước tôi.)

Từ “of” được thực hiện để nói đến quan hệ giữa thủ đô và my country (đất nước tôi), đó chính là quan hệ thuộc về.

2. She’s married to lớn an Italian. (Cô ấy thành thân với một người Italia)

Từ “to” chỉ quan hệ giữa “she” (cô ấy) cùng “an Italian” (một người Italia), đó là quan hệ vợ-chồng.

3. Last night, I went lớn the concert with my brother. (Tối qua tôi mang lại buổi hòa nhạc cùng em trai.)

Từ “with” mô tả quan hệ sát cánh giữa “I” với “my brother” (em trai tôi) trong hoạt động đến buổi hòa nhạc.

Giới từ chỉ nguồn gốc

Được thực hiện để miêu tả bắt đầu của một người hay như là một vật (chẳng hạn như quốc tịch, quê hương, dân tộc bản địa hay nơi một sự vật dụng được xây dựng, thiết kế…), fan học thường sử dụng giới trường đoản cú “from” và “of” (ở mức độ không nhiều hơn).

Ví dụ:

Yesterday, we met a couple from Japan. (Ngày trong ngày hôm qua chúng tôi gặp mặt một hai bạn đến từ bỏ Nhật Bản.) ⇒ từ bỏ “from” biểu đạt nguồn gốc, quê nhà của cặp đôi được nói tới trong câu.

She is a woman of Italian descent. (Bà ta là một trong người thiếu phụ có gốc gác Italy) ⇒ từ bỏ “of” cho biết thêm nguồn gốc, tiên tổ của cửa hàng trong câu.

Cụm giới từ

*
Các cụm giới từ trong giờ Anh

Một nhiều giới từ trong giờ đồng hồ Anh được tạo nên thành bởi tối thiểu một giới từ cùng tân ngữ của giới tự (có thể là một trong những danh từ, đại từ hoặc một nhiều danh từ). Thông thường, tân ngữ của giới từ sẽ sở hữu một hoặc nhiều té ngữ (chẳng hạn như những tính từ, danh tự phụ thuộc, …) đứng giữa. Những ngã ngữ này cụ thể hóa hoặc diễn tả sự vật, dẫu vậy không y như giới từ, về mặt ngữ pháp, bửa ngữ không kết nối sự vật dụng với phần sót lại của câu.

Ví dụ:

1. “On the ground” (trên mặt đất)Giới từ “on” diễn tả một vị trí trong mối tương tác với “ground” (mặt đất) là ở bên trên. Trong đó, “on” là giới từ cùng “the ground” là tân ngữ của giới từ.

2. “In the garbage” (trong đống rác) Giới từ “in” mô tả một vị trí trong mối tương tác với “garbage” (đống rác) là ở mặt trong. Trong đó, “in” là giới từ với “the garbage” là tân ngữ của giới từ.

3. “Because of her injured leg” (bởi bởi vì cái chân bị thương của cô ta) – “Because of” miêu tả lý do vì sao một điều nào đấy xảy ra, là do “her injured leg” (cái chân bị thương của cô ấy ta). Tương tự trong câu trên, “because of” là giới từ và “her injured leg” là tân ngữ của giới từ.

Đóng mục đích tính từ

Khi một các giới từ xẻ nghĩa cho 1 danh từ, đại từ, danh cồn từ hoặc nhiều danh tự (tất cả hầu như dạng từ nói trên phần lớn đóng phương châm ngữ pháp là danh từ trong câu), các giới từ này được xem như thực hiện tác dụng của một tính từ vào câu với được call là các giới từ bỏ tính ngữ. Giới tự tính ngữ luôn kèm theo danh từ mà nó ngã nghĩa. Giống như như một tính từ, nhiều này trả lời những câu hỏi về danh từ như: Cái nào? một số loại nào? Bao nhiêu?

*
Cụm giới trường đoản cú tính ngữ là gì?

Ví dụ:

1. As a journalist, I have a chance to lớn talk to lớn people from all over the world. (Là một đơn vị báo, tôi có cơ hội trò chuyện với những người dân từ khắp vị trí trên nắm giới.)

Trong câu trên, các “from all over the world” (từ khắp vị trí trên vắt giới) là 1 trong cụm giới từ té nghĩa cho danh tự “people” (con người). Lưu ý cụm giới từ trên theo sau danh từ bỏ và vấn đáp cho câu hỏi Loại người nào? (người làm việc khắp nơi trên ráng giới).

2. All the students in my class failed to pass the final exam. (Tất cả học viên trong lớp tôi phần đa trượt bài xích kiểm tra cuối kỳ).

Trong câu trên, nhiều “in my class” (trong lớp của tôi) là nhiều giới từ bửa nghĩa mang đến danh từ bỏ “all the students” (tất cả học sinh), cho thấy thêm đặc điểm thông tin của các học sinh này giúp fan đọc gọi những học viên đó là ai (là học sinh trong lớp tôi).

3. The diagram on page 5 is very difficult to understand. (Sơ thiết bị ở trang 5 rất khó khăn hiểu.)

Cụm “on page 5” (ở trang 5) là nhiều giới từ xẻ ngữ mang đến danh từ bỏ “the diagram” (sơ đồ), trả lời cho thắc mắc Sơ vật dụng nào? (Sơ đồ dùng ở trang 5).

Đóng sứ mệnh trạng từ

Khi một nhiều giới trường đoản cú trong tiếng Anh té nghĩa cho một động từ, tính từ, hoặc trạng từ, cụm giới từ bỏ đó được đánh giá như thực hiện tác dụng của một trạng từ trong câu với được điện thoại tư vấn là các giới từ bỏ trạng ngữ. Nhiều giới trường đoản cú trạng ngữ luôn được viết ngay lập tức sau tính tự hoặc trạng từ nhưng nó xẻ nghĩa. Tuy nhiên, không duy nhất thiết luôn được viết ngay lập tức sau cồn từ. Cũng giống như những trạng ngữ thông thường, nhiều giới từ trạng ngữ vấn đáp cho các thắc mắc Khi nào? Ở đâu? bằng cách nào? trên sao? với Đến mức độ nào?

*
Cụm giới từ bỏ trạng ngữ trong tiếng Anh

Ví dụ:

1. The young man makes an attempt lớn swim across the river. (Cậu trai trẻ cố gắng bơi qua sông.) ⇒ cụm từ “across the river” cung ứng thêm tin tức cho hành động “swim” (bơi), trả lời cho câu hỏi hành hễ đó xảy ra ở đâu?

2. The athlete was satisfied with her performance. (Người tải viên cảm thấy ưa chuộng với phần biểu thị của mình.) ⇒ các từ “with her performance” (về phần biểu thị của cô ta) cho thấy thêm lý do vị sao công ty trong câu gồm trạng thái tư tưởng “satisfied” (hài lòng, thỏa mãn).

Cụm giới từ trạng ngữ vấp ngã nghĩa đến động từ

Ví dụ:

1. He was awakened up at the midnight. (Anh ấy bị đánh thức vào thời gian nửa đêm).

Trong câu này các giới tự “at the midnight” (vào lúc nửa đêm) đi ngay lập tức sau động từ cơ mà nó bổ nghĩa “be awaken up” (bị đánh thức). Cụm giới từ này diễn tả một thời hạn xác định, trả lời cho thắc mắc Khi nào hành động xảy ra.

2. She continues her work after a short break. (Cô ấy tiếp tục quá trình của bản thân sau một lúc nghỉ ngơi.)

Mặc dù các giới từ bỏ “after a short break” theo sau từ bỏ “her work”, nhiều này thực chất bổ nghĩa đến động trường đoản cú “continue”, trả lời cho thắc mắc Bao giờ/ khi nào.

Cụm giới từ trạng ngữ té nghĩa cho tính từ cùng trạng từ

Cụm giới từ bỏ trạng ngữ xẻ nghĩa mang đến tính từ, trạng từ luôn được viết ngay sau và chứa những thông tin cụ thể về tính từ, trạng tự nó bửa nghĩa.

Ví dụ:

1. She was desperate with the news. (Cô ấy tuyệt vọng về tin tức mới.)

Trong câu này, cụm giới tự “with the news” nắm rõ hơn tinh thần “desperate” (tuyệt vọng) của cô gái, trả lời câu hỏi “Tại sao cô gái đó cảm thấy tuyệt vọng?”

2. I can look up information more quickly on the new laptop. (Tôi hoàn toàn có thể tìm kiếm thông tin nhanh hơn trên chiếc máy vi tính mới.)

Cụm giới tự “on the new laptop” cho thấy thêm thông tin về trạng từ “more quickly” (nhanh hơn), trả lời cho câu hỏi “Bằng giải pháp nào vận tốc tìm kiếm thông tin rất có thể nhanh hơn?”

Liên kết trong nhiều danh từ

Một vài giới tự trong giờ đồng hồ Anh được sử dụng để links hai hoặc những danh từ vào một nhiều danh từ, nhằm nắm rõ thông tin của danh từ chính. Trong tổ hợp từ này, giới từ luôn được viết ngay lập tức sau danh từ. Một vài giới từ thường được áp dụng là to, for, of, in, on, at, from, with, about, between.

Ví dụ:

1. The advantage of working in a multinational company is a very energetic working environment. (Lợi ích khi thao tác làm việc trong một công ty đa giang sơn là một môi trường thiên nhiên làm việc cực kỳ năng động.)

Giới từ “of” được sử dụng để chỉ mối link giữa việc thao tác làm việc tại một doanh nghiệp đa nước nhà và một môi trường thao tác năng động.

2. She has little experience in marketing. (Cô ấy bao gồm ít tay nghề trong mảng marketing.)

Giới từ “in” nắm rõ thông tin cô ấy có ít kinh nghiệm trong nghành nào?

Lưu ý:

Không tất cả một quy tắc ví dụ nào về sự phối kết hợp giữa danh từ với giới từ bỏ trong tiếng Anh. Việc sử dụng đúng danh từ và phần đông giới từ đi kèm đòi hỏi bạn học phải tích lũy trong quá trình học. Tín đồ học hoàn toàn có thể sử dụng từ điển collocation tiếp tục để soát sổ tính chính xác, ngữ nghĩa của những cụm trường đoản cú đó.

Ví dụ:

The combat against poverty may last centuries. (Cuộc chiến đấu hạn chế lại đói nghèo có thể kéo nhiều năm hàng thay kỷ.)

Her addiction lớn beauty products is unhealthy. (Thói nghiện các sản phẩm làm đẹp của cô ấy ấy không lành mạnh chút nào.)

I have the utmost respect for her & her work. (Tôi bao gồm sự tôn trọng tuyệt đối so với con bạn và quá trình của bà ấy.)

Bổ ngữ tính từ

Đôi khi, giới từ có thể xuất hiện nay sau tính trường đoản cú để hoàn thành hoặc làm rõ hơn ý tưởng, cảm hứng tính từ đó biểu đạt. Phần nhiều giới từ bỏ sử dụng theo cách này hay được biết đến với cái thương hiệu bổ ngữ tính từ. Các giới từ này luôn luôn được viết tức tốc ngay sau tính từ với thường theo sau vì chưng một danh từ hoặc một danh rượu cồn từ, để sinh sản thành một các giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh.

*
Vị trí của bửa ngữ tính từ vào câu

Những giới từ trong giờ Anh thường được sử dụng khi kết hợp với danh từ bao hàm of, to, about, for, with, at, by, in, from. mặc dù nhiên, không có một quy tắc rõ ràng nào về sự phối hợp giữa tính từ với giới từ. Để sử dụng đúng tính từ bỏ và phần lớn giới từ đi kèm đòi hỏi, fan học đề xuất tích lũy các cụm này trong quy trình học. Cần sử dụng từ điển collocation liên tục để đánh giá lại tính chủ yếu xác, ngữ nghĩa của những cụm trường đoản cú đó.

Bài tập về giới từ

Exercise: lựa chọn giới từ cân xứng để điền vào chỗ trống

1. My father wakes up____ 5 am every day. (Bố tôi thức dậy vào lúc 5 giờ phát sáng mỗi ngày.)

2. I always wake up ____ midday. (Tôi luôn thức dậy vào giữa trưa.)

3. I entered university ____ 2018. (Tôi vào đh vào năm 2018.)

4. I am going lớn have an important examination ___ next Tuesday. (Tôi sắp tất cả một bài kiểm tra quan trọng vào thứ bố tuần tới.)

5. We haven’t met each other ____ years. (Đã những năm rồi cửa hàng chúng tôi không chạm chán nhau.)

6. She has been absent from the class ____ last Monday. (Cô ấy đang không tới lớp từ thứ hai tuần trước.)

7. I visited many tourist attractions of the đô thị _____ the summer. (Tôi đã du lịch thăm quan rất nhiều vị trí thu hút du ngoạn của thành phố trong xuyên suốt mùa hè.)

8. In order khổng lồ contain the coronavirus pandemic, a new vaccine must be introduced ____ 2021. (Để ngăn ngừa thảm dịch corona, một các loại vắc-xin mới rất cần phải chế ra trước năm 2021.)

9. She left me a message ____ departure. (Cô ấy vướng lại một lời nhắn mang đến tôi trước lúc khởi hành.)

10. He promised to do the dishes _____ lunch. (Anh ta hứa đang rửa chén bát sau bữa trưa.)

11. How many people were there ___ the concert? (Có bao nhiêu bạn ở buổi hòa nhạc?)

12. She got ____ her car and drove off. (Cô ta ngồi vào xe ô-tô cùng lái đi.)

13. B comes _____ A and C in the English alphabet. (Chữ B ở giữa chữ A với chữ C vào bảng vần âm tiếng Anh.)

14. She quickly got accustomed _____ the pace of life here. (Cô ấy gấp rút làm thân quen với nhịp độ cuộc sống đời thường nơi đây.)

15. My grandfather was furious _____ the loud music played by our neighbor last night. (Ông ngoại tôi khôn xiết bực mình về giờ nhạc ầm ĩ phát ra từ nhà hàng quán ăn xóm.)

Đáp án

1.At. Các từ chỉ giờ gần như là những mốc thời hạn cụ thể, cho nên vì thế câu này sẽ thực hiện giới tự “at” .

2.At: “Giữa trưa” là một trong những khoảng thời gian ngắn.

3.In. Giới từ bỏ “in” kết hợp với những khoảng thời hạn dài hơn, ví dụ là năm, tháng hoặc những buổi trong ngày.

4.On. Giới tự “on” kết hợp với một đồ vật trong tuần.

5.For. “Years” (nhiều năm) là một trong khoảng thời gian dài, do đó cần áp dụng giới từ bỏ “for”.

6.Since. “Last Monday” (thứ hai tuần trước) là một thời điểm trong thừa khứ, một mốc thời gian, vì vậy cần sử dụng giới tự “since”.

7.During. Hành động tham quan các vị trí thu hút khách du lịch của đơn vị trong câu trên ra mắt vào mùa hè, vày vậy giới từ “during” được thực hiện với chân thành và ý nghĩa “trong thời gian, vào khoảng thời hạn nào đó”.

8.By. Năm 2021 là 1 trong thời điểm sau đây nên dùng giới từ “by” để biểu hiện ý nghĩa trước khi.

9.Before. Hành vi để lại tin nhắn của cô gái diễn ra “trước khi” đi đến địa điểm mới, cho nên vì thế cần áp dụng giới trường đoản cú “before”.

10.After. Hành vi rửa bát ra mắt sau khi ăn uống cơm trưa. Giới trường đoản cú “after” được dùng làm chỉ quan hệ thời gian giữa hai hành động này.

11.At. Buổi hòa nhạc là một địa điểm cụ thể, đã khẳng định nên cần thực hiện giới tự “at”.

12.In. Phía bên trong xe ô tô là một không khí đóng kín, vì thế câu bên trên sẽ sử dụng giới trường đoản cú “in”.

13.Between. Giới từ bỏ “between” được thực hiện để mô tả vị trí trung tâm của chữ B so với A cùng C.

14.To. Giới trường đoản cú “to” được viết ngay lập tức sau tính tự “accustomed” (quen với), cung cung cấp thêm tin tức chủ thể trong câu cảm thấy quen với điều gì.

15.About. Giới trường đoản cú “about” được viết ngay sau tính từ “furious” (tức giận) nhằm cho tất cả những người đọc biết công ty trong câu tức giận vị điều gì.

Xem thêm: Tổng Hợp Hơn 1000 Bài Tập C++ Cơ Bản, Tuyển Tập 140 Bài Tập C Có Giải

Tổng kết

Với những phân tích và lý giải giới trường đoản cú là gì, hướng dẫn sử dụng giới từtrong giờ đồng hồ Anh và bài tập về giới từ trong bài, tác giả hy vọng bạn đọc sẽ có thể nắm chắn chắn phần kỹ năng và kiến thức này để không trở nên mắc lỗi khí thực hiện giới từ trong quá trình sử dụng giờ đồng hồ Anh.