Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Words and Idioms 169. Quý vị cũng có thể nghe toàn bộ bài học thành ngữ này với sự dẫn giải của Huyền Trang và Brandon Garner ở đây.


TO BE SNOWED UNDERDanh từ snow có nghĩa là tuyết và dạng động từ to snow có nghĩa là đổ tuyết. Động từ to snow khi dùng ở dạng bị động (passive voice) và kết hợp với giới từ under có nghĩa đen là bị ngập dưới tuyết; nghĩa bóng tức là phải làm việc quá độ, hay bị lấn át, áp đảo, chế ngự.Anh James nói về hoàn cảnh khó khăn của anh trong mùa Giáng Sinh năm nay như sau:Last year I received so many Christmas cards that I decided I needed to send some this year.

Bạn đang xem: Snowed under with là gì

While I’ve managed to put a lot in the mail already, I’ve still got a huge stack that I haven’t started. I’m just snowed under. And I don’t know when or if I’ll get them all written.


(Năm ngoái tôi nhận được rất nhiều thiệp Giáng Sinh nên tôi quyết định năm nay phải gửi đi một số thiệp. Tuy tôi đã gửi nhiều thiệp đi rồi nhưng tôi vẫn còn cả đống thiệp chưa viết gì. Tôi bị ngập đầu trong vụ này, và tôi không biết chừng nào hoặc liệu sẽ viết xong tất cả chỗ thiệp này hay không nữa.)Stack là đống hay chồng và mail là thư từ gửi đi và nhận được. Anh Michael đang bối rối chuẩn bị cho mùa nghỉ nhân dịp Giáng Sinh. Anh cho biết lý do:Our friends in Colorado have invited us to join them for the holidays. What could be better than a ski vacation over Christmas? I know I can get a few days off, but my girlfriend is snowed under with work. Unless she can reschedule some of her appointments, I can’t see how we can leave town.

(Các bạn tôi ở tiểu bang Colorado đã mời chúng tôi đến chơi với họ dịp lễ này. Còn gì sướng hơn là đi trượt tuyết trong mùa lễ Giáng Sinh? Tôi biết tôi xin nghỉ được vài ngày, nhưng bạn gái tôi thì ngập đầu trong công việc. Trừ phi cô ấy có thể sắp xếp lại mấy buổi hẹn của mình, còn không thì chúng tôi khó lòng rời thành phố để đi nghỉ lễ.)To ski là trượt tuyết và appointment là buổi hẹn để làm việc.HAVE A SOFT SPOT FOR SOMEBODY/SOMETHINGTrong thành ngữ này có từ soft nghĩa là mềm mại và spot là điểm hay vết. Thành ngữ này có nghĩa là có nghĩa là yêu thương, có lòng thương cảm hay nhân ái đối với một người hay một vật.Anh Paul nói với mọi người về một khía cạnh tình cảm của ông chú anh tên Phil mà ít người biết đến.

Xem thêm: Bài Tập Về Tính Từ Và Trạng Từ, Bài Tập Về Trạng Từ Trong Tiếng Anh Có Đáp Án

Uncle Phil has a reputation as a tough guy who’s unfeeling. But what most people don’t know is that he can be quite caring. He’s donated a lot of time and money to charities that help those less fortunate than him. Clearly, he has a soft spot for the underprivileged.