*
*
*
thầy Duy TOEIC đã vấn đáp 5 năm trước

Theo từ bỏ điển Oxford thì:

Specifically có những nghĩa sau:

1. Một cách cụ thể và bao gồm xác. Rất có thể dịch là “rõ ràng”. Ví dụ:

○ I specifically told you not lớn go near the water!= Mẹ đã nói với nhỏ là ko được mang lại gần mép nước!

2. Chỉ liên quan đến / chỉ dành cho một trước tiên định làm sao đó. Có thể dịch là “đặc biệt”. Ví dụ:

○ liquid vitamins specifically designed for children= vitamin dạng lỏng có phong cách thiết kế đặc biệt mang lại trẻ em

3. Cần sử dụng khi ta muốn thêm thông tin chi tiết và chính xác hơn. Hoàn toàn có thể dịch là “cụ thể”. Ví dụ:

○ The newspaper, or more specifically, the editor, was taken to court for publishing the photographs.= Tờ báo, giỏi nói thay thể rộng là bạn biên tập, đã biết thành đưa ra tòa bởi cho xuất bản những bức ảnh đó.

Bạn đang xem: Specifically là gì

Especially gồm có nghĩa sau:

1. Có mức độ phệ hơn đối với một người, vật,… so với các chiếc khác, hoặc có mức độ phệ hơn trong những hoàn cảnh cố định so với những hoàn cảnh khác. Ví dụ:

○ The oto is quite small, especially if you have children.= Chiếc xe cộ này tương đối là nhỏ, đặc biệt nếu khách hàng có con cái.

(nếu bao gồm con thì có vẻ còn nhỏ tuổi hơn nữa so với bình thường)

○ Teenagers are very fashion conscious, especially girls.= Tuổi teen thì cực kỳ để trung ương đến thời trang, đặc biệt là nhỏ gái.

(nếu là đàn bà thì còn để tâm hơn thế nữa so với bình thường)

2. Giành riêng cho một mục đích, người, … độc nhất định. Ví dụ:

○ I made it especially for you.= Tôi làm cho nó quánh biệt dành cho bạn.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Niềm Vui Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

(dành riêng đến bạn)

3. Siêu nhiều. Ví dụ:

○ I wasn’t feeling especially happy that day.= Tôi không cảm thấy đặc biệt vui ngày hôm đó.