Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Sức mua là gì

*
*
*

sức mua
*


khả năng buôn bán hàng hoá cùng trả công dịch vụ bằng tiền. SM hoàn toàn có thể là SM của cư dân nói phổ biến hay của một tầng lớp dân cư nhất định, tuyệt SM của đồng tiền. SM của cư dân là khả năng sắm sửa hàng hoá cùng trả công dịch vụ thương mại của dân cư bằng thu nhập cá nhân tiền tệ của họ. SM của dân cư phản ánh nhu cầu có công dụng thanh toán của dân cư; phụ thuộc vào mức thu nhập của những tầng lớp cư dân và hệ thống ngân sách hàng tiêu dùng. SM của đồng xu tiền là số lượng hàng hoá và trọng lượng dịch vụ mà một đơn vị tiền tệ nhất định rất có thể mua được; có quan hệ mật thiết với ngân sách chi tiêu hàng hoá và giá công dịch vụ. Nếu ngân sách chi tiêu hàng hoá cùng giá công thương mại & dịch vụ giảm thì cùng một vài tiền quăng quật ra có thể mua được một trọng lượng hàng hoá và thương mại & dịch vụ nhiều hơn; trong trường thích hợp này, SM của đồng xu tiền tăng lên, với ngược lại. Như vậy, SM của đồng tiền biến động tỉ lệ nghịch với sự biến động của giá cả hàng hoá và giá công dịch vụ, tỉ lệ thành phần thuận với thu nhập cá nhân của dân cư.


nd.1. Kĩ năng mua hàng hóa. Sức tiêu thụ của nông dân. 2. Tài năng mua sản phẩm của một đơn vị tiền tệ. Giữ lại vững sức tiêu thụ của đồng tiền.
*

*

*Xem thêm: Bài Tập Kết Hợp Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Lớp 6

sức mua

Lĩnh vực: toán và tinpower consumptionbuying powerngang sức mua: buying nguồn paritysức mua của đồng đô-la: dollar"s buying powersức mua sút dần: diminishing buying powerpurchasing powerbình giá ân hận đoái ra quyết định theo sức tiêu thụ thực tế: purchasing power paritygiá trị mức độ mua: purchasing nguồn valuelỗ tuyệt lãi về mức độ mua: purchasing power loss or gainlý thuyết ngang giá sức mua: purchasing nguồn parity theoryngang giá bán sức mua: purchasing nguồn parityngang giá sức tiêu thụ tương đối: relative purchasing power nguồn parityngang giá sức tiêu thụ tuyệt đối: absolute purchasing power nguồn parityrủi ro sức mua: purchasing power nguồn risksức cài đặt của đồng tiền: purchasing power nguồn of moneysức download của đồng tiền: purchasing power of currencysức cài của fan tiêu dùng: purchasing power nguồn of consumerssức tải đại quy mô: mass purchasing powersức mua sắm chọn lựa hóa: commodity purchasing powersức download lưu chuyển: circulating purchasing powersức mua fan tiêu dùng: consumer purchasing powersức cài quá thừa: excess purchasing powersức cài đặt thặng dư: surplus purchasing powersức sở hữu thực tế: real purchasing powersức download tiềm tàng: potential purchasing powersức cài ước định: committed purchasing powersự kích phù hợp mãi lực, sức mua: stimulation of purchasing powersự sụt giảm sức tiêu thụ của đồng đô-la: decline in dollar purchasing powersự tăng sức mua: increase in purchasing powersự tạo ra sức mua: creation of purchasing powerchỉ số sức muabuying policy indexthuyết di chuyển sức muashift-of-purchasing power nguồn doctrine