Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm sqrt() trong C / C++. Đây là hàm được sử dụng rất nhiều trong các ngôn ngữ lập trình khi giải các bài toán.Bạn đang xem: Hàm căn bậc 2 trong c

Hàm sqrt() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó hãy khai báo thư viện đã nhé: #include

Cú pháp hàm sqrt() trong C / C++

Hàm sqrt() là hàm được sử dụng để tính căn bậc hai của một số. Tham số truyền vào nó là một số bất kỳ và giá trị trả về là căn bậc hai của tham số đó.

Bạn đang xem: Thuật toán tính căn bậc 2

Cú pháp:

Trong đó x là một số truyền vào bất kỳ, có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ hàm sqrt() trong C / C++

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị x = 9, sau đó gọi hàm sqrt() để tính căn bậc hai của x.

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo và khởi tạo giá trị x = 9 double x = 9, result; //gọi hàm sqrt() để tính căn bậc hai của xresult = sqrt(x); //hiển thị kết quả ra màn hìnhcout Kết quả:

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 125, cùng xem kết quả nhé.

Xem thêm: Code Giải Pt Bậc 2 Trong C Hai Trong C, Viết Chương Trình Giải Phương Trình Bậc 2 Trong C

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo và khởi tạo giá trị x = 125 double x = 125, result; //gọi hàm sqrt() để tính căn bậc hai của xresult = sqrt(x); //hiển thị kết quả ra màn hìnhcout Kết quả:

Như vây là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm sqrt() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng rất nhiều vậy nên các bạn hãy luyện tập thật nhiều để ứng dụng nó nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Danh sách các hàm
Hàm acos() trong C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() trong C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() và fmin() trong C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++
2020 - reset1010.com. All Right Reserved Theme GoodNews, nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost
*

Nếu bạn phát hiện lỗi sai link, nội dung sai, hay một lỗi bất kì nào đó trên trang này thì hãy cho mình biết nhé. Cám ơn bạn!