Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tiền ký quỹ tiếng anh là gì

*
*
*

ký quỹ
*

hdg. Gởi trước một số trong những tiền để gia công tin. Tiền ký kết quỹ.

là bài toán bên có nhiệm vụ gửi một lượng tiền hoặc kim khí quí, diamond hoặc sách vở và giấy tờ có giá khác vào thông tin tài khoản phong toả trên một ngân hàng để bảo đảm an toàn việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.


*

*

*Xem thêm: Attributable To Là Gì, Nghĩa Của Từ Attributable, Attributable

ký quỹ

depositbiên lai tiền ký quỹ: deposit receiptchế độ ký quỹ nhập khẩu: import deposit schemegiấy ký kết quỹ: memorandum of deposit (md)giấy ký kết quỹ: memorandum of depositgửi (tiền) ký quỹ: depositký quỹ làm cho tin: good faith depositký quỹ thiện ý: good faith depositký quỹ tổn thất: average deposittiền cam kết quỹ: guarantee deposittiền ký quỹ: deposittiền ký quỹ: margin deposittiền cam kết quỹ: security deposittiền ký kết quỹ: cash deposit (as collateral)tiền ký quỹ nhập khẩu: import deposittiền cam kết quỹ nhập khẩu thu trước: prior import deposittiền ký quỹ nộp trước: advance deposittiền ký quỹ chi phí bảo chứng: import deposittiền ký kết quỹ tổn thất chung: general average depositbổ sung tiền ký quỹremarginingkhoản cam kết quỹ tiền mặt.\cash pledgeský quỹ biến động giá cảvariation marginthu nhập trường đoản cú tiền cam kết quỹ đang tịch thuincome from forfeited depositstiền cam kết quỹamount of guaranteetiền cam kết quỹcaution moneytiền ký quỹcovertiền ký kết quỹmargin and guarantytiền cam kết quỹ bởi cổ phiếushare qualificationtiền ký quỹ ban đầuinitia1 margintiền ký quỹ biến đổi động ngân sách chi tiêu (ở Sở giao dịch hàng hóa)variation margintiền ký quỹ bửa sungadditional margintiền ký kết quỹ đấu thầutender bondtiền cam kết quỹ đầu tiêninitial margintiền ký kết quỹ giữ hộ vào ngân hàngmargin deposited with the banktiền ký kết quỹ mở thư tín dụngmargin moneytiền ký quỹ ngân hàng cải cách và phát triển nhàshare trương mục