Trong bài viết này họ sẽ thực hiện chương trình tìm bộ phận lớn tốt nhất trong mảng một chiều bởi C / C++.

Bạn đang xem: Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

*


*

Mình sẽ thực hiện hai chương trình sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau đó là ngôn ngữ C và ngữ điệu C++. Vày vậy các bạn cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về hai ngôn ngữ này đang nhé!!!

Tìm bộ phận lớn duy nhất trong mảng một chiều bởi C

Đầu tiên họ sẽ viết một hàm nhập với thông số truyền vào là 1 trong mảng số thực và biến chuyển n là số phần tử của mảng. áp dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào n > 0 và MAX) printf(" Số phần tử không hợp lệ, xin phấn kích kiểm tra lại"); }while(n MAX); //sử dụng vòng lặp for để yêu cầu người tiêu dùng nhập vào giá bán trị cho từng thành phần for(int i = 0; i
Tiếp mang lại là hàm để tìm bộ phận lớn độc nhất vô nhị trong mảng với thông số truyền vào là mảng float và số phần tử n. Ta triển khai so sánh thành phần đầu tiên cùng với từng phần tử trong mảng, tiếp đến xuất ra screen lớn nhất.

Bài viết này được đăng trên


float isMax(float a<>, int n) //gán phần tử đầu tiên cho đổi mới ln float ln = a<0>; //sử dụng vòng lặp for để đối chiếu ln với từng thành phần trong mảng //phần tử nào to hơn ln thì gán nó đến ln for(int i = 0; i ln) ln = a; //như vậy đến cuối vòng lặp ta sẽ được ln là bộ phận lớn độc nhất vô nhị return ln;}

Dưới đó là chương trình tôi đã viết sẵn bằng ngữ điệu C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!


Kết quả:

Tìm thành phần lớn nhất trong mảng một chiều bằng C++

Để tìm thành phần lớn duy nhất trong mảng một chiều bằng ngữ điệu C++ ta thực hiện tương từ như ngôn ngữ C. Bởi vì về cơ bản thì hai ngôn từ này khá tương đồng nhau.

Xem thêm: Mã Ngành Đại Học Hoa Sen 2020, Mã Ngành, Tổ Hợp Xét Tuyển Đại Học Hoa Sen 2020

Các bạn chỉ cần thay cầm cố printf() với scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn từ C++. Nhớ khai báo thư viện trước khi sử dụng cout() với cin() nhé.


#include using namespace std;//khai báo trở nên MAX = 100#define MAX 100/* hàm nhập cùng với tham số là 1 trong mảng số thực cùng với số bộ phận n */void nhap(float a<>, int &n) //sử dụng do..while nhằm yêu cầu người tiêu dùng nhập vào số thành phần do cout>n; if(nMAX) cout MAX); //sử dụng vòng lặp for nhằm yêu cầu người dùng nhập vào giá chỉ trị mang lại từng phần tử for(int i = 0; i >a; /* hàm tìm bộ phận lớn độc nhất vô nhị trong mảng */float isMax(float a<>, int n) //gán bộ phận đầu tiên cho đổi mới ln float ln = a<0>; //sử dụng vòng lặp for để đối chiếu ln cùng với từng phần tử trong mảng //phần tử nào to hơn ln thì gán nó đến ln for(int i = 0; i ln) ln = a; //như vậy đến cuối vòng lặp ta sẽ tiến hành ln là bộ phận lớn tốt nhất return ln;/* hàm xuất */void xuat(float a<>, int n){ //xuất các thành phần trong mảng cout
Kết quả:

Như vậy là họ đã thực hiện hoàn thành chương trình tìm bộ phận lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++. Các chúng ta có thể tham khảo những bài tập không giống tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan: