Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++.

Bạn đang xem: Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

*


*

Mình sẽ thực hiện hai chương trình sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau đó là ngôn ngữ C và ngôn ngữ C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức cơ bản về hai ngôn ngữ này đã nhé!!!

Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C

Đầu tiên chúng ta sẽ viết một hàm nhập với tham số truyền vào là một mảng số thực và biến n là số phần tử của mảng. Sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào n > 0 và MAX){ printf("\nSố phần tử không hợp lệ, xin vui lòng kiểm tra lại"); } }while(n MAX); //sử dụng vòng lặp for để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho từng phần tử for(int i = 0; i
Tiếp đến là hàm để tìm phần tử lớn nhất trong mảng với tham số truyền vào là mảng float và số phần tử n. Ta thực hiện so sánh phần tử đầu tiên với từng phần tử trong mảng, sau đó xuất ra màn hình lớn nhất.

Bài viết này được đăng tại


float isMax(float a<>, int n){ //gán phần tử đầu tiên cho biến ln float ln = a<0>; //sử dụng vòng lặp for để so sánh ln với từng phần tử trong mảng //phần tử nào lớn hơn ln thì gán nó cho ln for(int i = 0; i ln){ ln = a; } } //như vậy đến cuối vòng lặp ta sẽ được ln là phần tử lớn nhất return ln;}

Dưới đây là chương trình mình đã viết sẵn bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé!!!


Kết quả:

Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C++

Để tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng ngôn ngữ C++ ta thực hiện tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Xem thêm: Mã Ngành Đại Học Hoa Sen 2020, Mã Ngành, Tổ Hợp Xét Tuyển Đại Học Hoa Sen 2020

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ khai báo thư viện trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.


#include using namespace std;//khai báo biến MAX = 100#define MAX 100/* hàm nhập với tham số là một mảng số thực với số phần tử n */void nhap(float a<>, int &n) { //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử do{ cout>n; if(nMAX){ cout MAX); //sử dụng vòng lặp for để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho từng phần tử for(int i = 0; i >a; }}/* hàm tìm phần tử lớn nhất trong mảng */float isMax(float a<>, int n){ //gán phần tử đầu tiên cho biến ln float ln = a<0>; //sử dụng vòng lặp for để so sánh ln với từng phần tử trong mảng //phần tử nào lớn hơn ln thì gán nó cho ln for(int i = 0; i ln){ ln = a; } } //như vậy đến cuối vòng lặp ta sẽ được ln là phần tử lớn nhất return ln;}/* hàm xuất */void xuat(float a<>, int n){ //xuất các phần tử trong mảng cout
Kết quả:

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan: