Tiếp tục luyện tập lập trình C với vấn đề tìm số nhỏ tuổi nhất vào mảng C/C++. Tìm giá trị nhỏ dại nhất là bài xích tập đơn giản và dễ dàng về mảng dành cho người mới học lập trình.

Bạn đang xem: Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng


1.Giới thiệu bài xích toán

Bài toán luyện tập ngôn từ C/C++ số 10.

Tìm giá bán trị nhỏ nhất, kiếm tìm số lớn số 1 có vào mảng một chiều bẳng ngôn từ C/C++ là câu chữ của để bài.

Cụ thể đề bài xích như sau:

Viết hàm trả về giá bán trị và chỉ còn số của phần tử bé dại nhất vào mảng 1 chiều a có n phần tử.

Theo cách nhìn cá nhân, mình nhận xét đây là một trong bài tập dễ dàng và có lợi cho chúng ta mới học lập trình.

2. Giải quyết bài toán

Bài toán đòi hỏi người làm rất cần được nắm vững vàng về vòng lặp, câu đk và các kết cấu cơ bạn dạng của ngôn ngữ C/C++

2.1 Ý tưởng tìm số bé dại nhất trong mảng

Để kiếm tìm số nhỏ tuổi nhất cùng vị trí của nó, mình sẽ sử dụng hai biến: Một biến dùng để lưu quý giá Min cùng một biến dùng làm lưu trữ vị chỉ (chỉ số của nó).

Ta đang gán Min = a<0> và trở nên LocationMin (vị trí) =0

Min=a<0> và LocationMin=0.

Hàm tra cứu Min sử dụng một vòng for coi xét từ thành phần ở địa điểm 1 cho tới cuối mảng (vì vị trí 0 ta vẫn gán bởi Min rồi).

Nếu a2.2 Code C/C++ hàm tìm kiếm phần tử bé dại nhất vào mảng

void FindMin(int a<>, int n){int Min, LocationMin;Min=a<0>;LocationMin =0;for(int i=1;i

2.3 công tác tìm phần tử có giá trị nhỏ dại nhất C/C++

Chương trình hoàn chỉnh theo đề bài, cần thêm những cấu tạo mặc định của lịch trình C/C++ cùng phần nhập xuất mảng.

Chương trình C:


#includevoid nhap(int a<>, int &n)doprintf("Nhap n: ");scanf("%d",&n);while(n99);for(int i=0; i
Chương trình C++:


#includeusing namespace std;void nhap(int a<>, int &n)docout>n;while(n99);for(int i=0; i>a;void xuat(int a<>, int n){cout
Code C cùng C++ chỉ khác một ít phần cú pháp lệnh nhập xuất thôi.

Kết quả khi chạy chương trình tìm phần tử nhỏ dại nhất của mảng:


*

Phần tử bé dại nhất làm việc ví dụ bên trên là -3 ở phần 4 trong mảng.

Xem thêm: Mã Ngành Học Viện Ngân Hàng 2020, Học Viện Ngân Hàng

Xem tiếp bài bác 11: Sấp xếp mảng theo trang bị tự tăng dần

Xem lại bài bác 9: kiếm tìm số lớn số 1 trong mảng

Tải về 67 bài bác tập đề cương cứng lập trình C/C++

Hướng dẫn giải bài bác tập tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất đến đó là hết. Mọi chủ kiến đóng góp, thắc mắc về bài viết, độc giả vui lòng bình luận xuống dưới bài viết.